Tobilevutc

Доцент кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання

Ландшафтний архітектор

Засновник та президент громадської організації «Тернопільська регіональна асоціація ландшафтних підприємців»

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік


 2019 рік

  1. Тобілевич Г. Ревіталізація промислових ландшафтів як складова сучасного мистецтва / Г. тобілевич // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (15 березня 2019 року) : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 50. – С. 106–108.
  2. Тобілевич Г. М. Специфіка підготовки фахівців у сфері «ландшафтна архітектура та дизайн» / Г. М. Тобілевич // ΛΌГOΣ. The art of scientific mind :  scientific journal. – Vinnytsia, 2019. – № 3. – P. 8–11.
  3. Тобілевич Г. Вулична декоративна пластика як мистецтво дизайну / Г. Тобілевич // We create science‖ : proceedings of XXXХVI internationalscientific conference. Morrisville : Lulu Press., 2019. – P. 103109.
  4. Тобілевич Г. Формотворча роль декоративного світлення в ландшафтно-архітектурному середовищі / Г. Тобілевич // Інноваційні культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (11-13 вересня 2019 р.). Херсон: ХНТУ, 2019. – С. 197199.
  5. Тобілевич Г. Європейські освітні програми в допомозі формування нового покоління ландшафтних дизайнерів / Г. Тобілевич // Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 4-5 квітня 2019 р.). – Львів : НЛТУ України, 2019. – С. 67-68.

Міністерство освіти і науки України

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах