Web of Science ResearcherID: AER-1294-2022

Tobilevutc

Доцент кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання

Ландшафтний архітектор

Засновник та президент громадської організації «Тернопільська регіональна асоціація ландшафтних підприємців»

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Дизайн-проектування  : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт (для бакалаврів напряму підготовки 7.020207 «Дизайн»)  : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт (для бакалаврів напряму підготовки 7.020207 «Дизайн») / уклад. Г. М. Тобілевич, М. М. Нетриб’як. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 15 с.

2020 рік

  1. Geoinformation technology for the determination of carbon stocks in the dead organic matter of forest ecosystems in the Ukrainian carpathians / O. Tokar, M. Gusti, O. Vovk [et al.] // Advances in Intelligent Systems and Computing : 14th International Scientific and Technical Conference on Computer Science and Information Technologies, CSIT 2019 (17-20 September 2019). – 2020. – Vol. 1080 AISC. – P. 792–803. – URL. : https://www.scopus.com

 2019 рік

  1. Тобілевич Г. Ревіталізація промислових ландшафтів як складова сучасного мистецтва / Г. тобілевич // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (15 березня 2019 року) : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 50. – С. 106–108.
  2. Тобілевич Г. М. Специфіка підготовки фахівців у сфері «ландшафтна архітектура та дизайн» / Г. М. Тобілевич // ΛΌГOΣ. The art of scientific mind :  scientific journal. – Vinnytsia, 2019. – № 3. – P. 8–11.
  3. Тобілевич Г. Вулична декоративна пластика як мистецтво дизайну / Г. Тобілевич // We create science‖ : proceedings of XXXХVI internationalscientific conference. Morrisville : Lulu Press., 2019. – P. 103109.
  4. Тобілевич Г. Формотворча роль декоративного світлення в ландшафтно-архітектурному середовищі / Г. Тобілевич // Інноваційні культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (11-13 вересня 2019 р.). Херсон: ХНТУ, 2019. – С. 197199.
  5. Тобілевич Г. Європейські освітні програми в допомозі формування нового покоління ландшафтних дизайнерів / Г. Тобілевич // Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 4-5 квітня 2019 р.). – Львів : НЛТУ України, 2019. – С. 67-68.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]