Web of Science ResearcherID: AAG-9547-2019

Uduth

 Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Удич З. І. Проблема комплексного супроводу сім’ї дитини із особливими освітніми потребами / З. І. Удич // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 174–179.
 2. Педагогічна практика : методичні рекомендації з питань організації і проведення / уклад. : Г. М. Мешко, З. І. Удич, І. М. Нестайко, Г. М. Груць. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 112 с.

2020 рік

 1. Dynamics of the students’ physical fitness while studying at higher educational institutions / G. Griban, V.Yahupov, V. Svystun [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 9. – P. 147-156.
 2. Удич З. І. Педагогіка : практикум для студентів педагогічних спеціальностей / З. І. Удич. – 2-ге вид., доп. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – 153 с.
 3. Удис З. Адаптація абітурієнтів з інвалідністю в середовищі закладу вищої освіти   / З. Удич // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 263-265.
 4. Удич З. І. Ресурсний аспект закладу загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання / З. І. Удич // Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – C. 83-96.
 5. Педагогічна практика: методичні рекомендації з питань організації і проведення / Уклад. : Г. М. Мешко, З. І. Удич, І. М. Нестайко, Г. М. Груць. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 112 с.

 2019 рік

 1. Udych Z. Self-organization of a teacher of inclusive educational establishment in Ukraine as a system / Z. Udych // Балканско научно обозрение. – България, 2019. – Т.3, n. 2(4). – P. 6468.
 2. Udych Z. The problem of introducing the principles of inclusive in the structure of Ukraine's higher education establishment / Z. Udych // Modernization of the educational system : world trends and national peculiarities : ІІ International scientific conference proceedings (February 22th, 2019). –Kaunas, 2019. – P. 502504.
 3. Удич З. І. Самоорганізація учителя як складова його інклюзивної компетентності / З. І. Удич // Міжнародний науковий журнал «ОСВІТА І НАУКА». – Мукачево-Ченстохова, 2019. – Вип. 1(26). –С. 192199.
 4. Удич З. І. Інклюзивна складова професійної компетентності керівника закладу загальної середньої освіти / З. І. Удич // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності (18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль). –Тернопіль, 2019. –С. 273278.
 5. Удич З. І. Ресурсна складова інклюзивної компетентності педагогічного працівника загальноосвітнього закладу / З. І. Удич // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон, 2019. – Вип. 88. – С. 137143.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації