Web of Science ResearcherID: I-6846-2018

hrabra

Кандидат біологічних наук

Викладач кафедри фізичного виховання та реабілітації

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Артеріальна осцилографія як показник адаптації серцево-судинної системи при активній ортопробі / Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко, О. Р. Барладин [та ін.]. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2023. – Вип.9 (169). – С. 22-26. DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2023.9(169).04
 2. Храбра С. З. Кофеїн в спортивному харчуванні / С. З. Храбра, О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко // Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування : матеріали регіонального науково-практичного семінару (24 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 190-193
 3. Методичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт : для здобувачів першого (бакалаврcького) рівня вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт Освітньо-професійна програма «Фізична реабілітація» / О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко, С. З. Храбра [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 24 с.
 4. Сучасний стан проблеми фізичної реабілітації дітей з наслідками дитячого церебрального паралічу / О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко, С. З. Храбра [та ін.] // European scientific congress :The 10th International scientific and practical conference (October 29-31, 2023). – Madrid : Barca Academy Publishing, 2023. – P. 53-59.
 5. Фізична реабілітація при виразковій хворобі шлунку та дванадцятипалої кишки / С. З. Храбра, Л. О. Вакуленко, О. Р. Барландин [та ін.] // Topical aspects of modern scientific research : The 2nd International scientific and practical conference (October 26-28, 2023). – Tokyo : CPN Publishing Group, 2023. – Р. 135-139

2022 рік

 1. Храбра С. З. Застосування засобів фізичної реабілітації для осіб похилого віку хворих на артеріальну гіпертензію / С. З. Храбра, В. В. Грушко, І. Литвинчук, М. Навосад // Progressive research in the modern world : Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference (December 28-30, 2022). – Boston : BoScience Publisher, 2022. – P. 50-54
 2. Храбра С. З. Методи і засоби фізичної реабілітації дітей з ООП в умовах інклюзивної освіти / С. З. Храбра, Л. О. Вакуленко, О. Д. Веремчук // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 171–175.
 3. Методичні рекомендації для бакалаврів денної і заочної форм навчання до атестаційного іспиту з фізичної реабілітації : спеціальність 017 Фізична культура і спорт, ОПП «Фізична реабілітація» / С. З. Храбра, О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко, О. Д. Веремчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 63 с.

2021 рік

 1. Динаміка рівня насичення киснем гемоглобіну артеріальної крові (сатурації) після фізичного навантаження у юних спортсменів / С. З. Храбра, О. Р. Барладин, Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко, І. Є. Костів, К. В. Атаманчук // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 206–210.
 2. Основи домедичної допомоги для керівників літніх практик: методичні рекомендації / С. З. Храбра, О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко, О. Д. Веремчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 22 с.
 3. Оптимізація рухового режиму жінок 21-35 років / С. З Храбра, О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко, В. В. Грушко, А. О. Станько  // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 210–214.

2020 рік

 1. Фізична реабілітація дітей старшого шкільного віку зі сколіозом при деяких неврологічних захворюваннях / О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко, В. С. Грушко, С. З. Храбра, О. Д. Веремчук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – Вип. 1(121). – С. 14-19.
 2. Використання графічних тестів в інклюзивній освіті / С. З. Храбра, В. С. Грушко, О. Р. Барладин [та ін.] // Dynamics of the development of world science : the 13th International scientific and practical conference (September 2-4, 2020). – Vancouver ; Canada : Perfect Publishing, 2020. – P. 359-365.
 3. Laser doppler for diagnosis of changes of microcirculation in the perioperal period in patients with acute adhesive obstruction of small gut / R. M. Gorbatiuk, V. V. Bukata, I. R. Volch [er al.] // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering : optical Fibers and Their Applications 2020, 27-31 January 2020. – 2020. – Vol. 11456. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85088039428&origin=resultslist

2019 рік
 1. Методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів до практичних занять з предмету “Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату” : для студентів факультету фізичного виховання спеціальність 016 Спеціальна освіта / О. Р. Барладин, Г. І. Фальфушинська, Л. О. Вакуленко [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 52 с.
 2. Вплив перебування у лазні на стан серцево-судинної системи осіб середнього та похилого віку / Л. Вакуленко, Д. Вакуленко, В. Барладин [et al.] // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 5–7.
 3. Comparison of antidiabetic effects of P. sonchifolia, C. roseus and M. charantia extracts and green synthetized ZnO nanoparticles towards common carp model: in vitro study / O. Horyn, S. Hrabra, T. Savchyn [et al.] // 19th International multidisciplinary scientific geoconference : SGEM 2019. – Sofia, 2019. – Vol. 19, issue 6.1. – P. 117–124. –URL.: https://www.scopus.com
 4. Oxidative stress and thiols depletion impair tibia fracture healing in young men with type 2 diabetes / H. I. Falfushynska, O. I. Horyn, D. V. Poznansky [et al.] // Ukrainian biochemical journal. – Kiev, 2019. – Vol. 91, n. 6. – P. 67–78. –URL.: https://www.scopus.com
 5. Застосування масажу в реабілітації учасників бойових дій на сході України / Д. В. Вакуленко,  Л. О. Вакуленко, О. Р. Барладин [та ін.] // Актуальні проблеми громадського здоров'я : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Освіта і здоров'я" (2-3 квітня 2019 року, м. Суми). – Суми : С. П. Цьома. – Т. 2. – С. 31–33.
 6. Оцінка фізичного стану спортсмена та його зміни під впливом змагальних навантажень / Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко, О. Р. Барладин [та ін.] // Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної та реабілітаційної медицини - 2019 : матеріали ІV Всеукраїнської з´їзду із спортивної медицини та лікувальної фізкультури (11-13 квітня 2019 р.). – Дніпро, 2019. – С. 33-36.
 7. Вплив сегментарно-рефлекторного масажу на біоелектричну активність м´язів при плечелопатковому периартрозі у хворих на дорсопатію / Л. О. Вакуленко, Д. В. Вакуленко, Т. Т. Гах [та ін.] // Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги : матеріали науково-практичної конференції (17-18 жовтня 2019 р.). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2019. – С. 13-15.
 8. Фізична терапія хворих на дорсопатію (санаторно-курортний етап реабілітації) / О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко, В. С. Грушко [та ін.] // Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги : матеріали науково-практичної конференції (17-18 жовтня 2019 р.). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2019. – С. 9-10.
 9. Зміст і організація навчання з навчальної дисципліни «фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів» у підготовці бакалавра з фізичної реабілітації / О. Барладин, Л. Вікуленко, С. Храбра [та ін.] // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 130–133.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]