Web of Science ResearcherID: I-6846-2018

hrabra

Кандидат біологічних наук

Викладач кафедри фізичного виховання та реабілітації

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

 1. Храбра С. З. Застосування засобів фізичної реабілітації для осіб похилого віку хворих на артеріальну гіпертензію / С. З. Храбра, В. В. Грушко, І. Литвинчук, М. Навосад // Progressive research in the modern world : Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference (December 28-30, 2022). – Boston : BoScience Publisher, 2022. – P. 50-54
 2. Храбра С. З. Методи і засоби фізичної реабілітації дітей з ООП в умовах інклюзивної освіти / С. З. Храбра, Л. О. Вакуленко, О. Д. Веремчук // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 171–175.
 3. Методичні рекомендації для бакалаврів денної і заочної форм навчання до атестаційного іспиту з фізичної реабілітації : спеціальність 017 Фізична культура і спорт, ОПП «Фізична реабілітація» / С. З. Храбра, О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко, О. Д. Веремчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 63 с.

2021 рік

 1. Динаміка рівня насичення киснем гемоглобіну артеріальної крові (сатурації) після фізичного навантаження у юних спортсменів / С. З. Храбра, О. Р. Барладин, Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко, І. Є. Костів, К. В. Атаманчук // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 206–210.
 2. Основи домедичної допомоги для керівників літніх практик: методичні рекомендації / С. З. Храбра, О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко, О. Д. Веремчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 22 с.
 3. Оптимізація рухового режиму жінок 21-35 років / С. З Храбра, О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко, В. В. Грушко, А. О. Станько  // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 210–214.

2020 рік

 1. Фізична реабілітація дітей старшого шкільного віку зі сколіозом при деяких неврологічних захворюваннях / О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко, В. С. Грушко, С. З. Храбра, О. Д. Веремчук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – Вип. 1(121). – С. 14-19.
 2. Використання графічних тестів в інклюзивній освіті / С. З. Храбра, В. С. Грушко, О. Р. Барладин [та ін.] // Dynamics of the development of world science : the 13th International scientific and practical conference (September 2-4, 2020). – Vancouver ; Canada : Perfect Publishing, 2020. – P. 359-365.
 3. Laser doppler for diagnosis of changes of microcirculation in the perioperal period in patients with acute adhesive obstruction of small gut / R. M. Gorbatiuk, V. V. Bukata, I. R. Volch [er al.] // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering : optical Fibers and Their Applications 2020, 27-31 January 2020. – 2020. – Vol. 11456. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85088039428&origin=resultslist

2019 рік
 1. Методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів до практичних занять з предмету “Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату” : для студентів факультету фізичного виховання спеціальність 016 Спеціальна освіта / О. Р. Барладин, Г. І. Фальфушинська, Л. О. Вакуленко [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 52 с.
 2. Вплив перебування у лазні на стан серцево-судинної системи осіб середнього та похилого віку / Л. Вакуленко, Д. Вакуленко, В. Барладин [et al.] // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 5–7.
 3. Comparison of antidiabetic effects of P. sonchifolia, C. roseus and M. charantia extracts and green synthetized ZnO nanoparticles towards common carp model: in vitro study / O. Horyn, S. Hrabra, T. Savchyn [et al.] // 19th International multidisciplinary scientific geoconference : SGEM 2019. – Sofia, 2019. – Vol. 19, issue 6.1. – P. 117–124. –URL.: https://www.scopus.com
 4. Oxidative stress and thiols depletion impair tibia fracture healing in young men with type 2 diabetes / H. I. Falfushynska, O. I. Horyn, D. V. Poznansky [et al.] // Ukrainian biochemical journal. – Kiev, 2019. – Vol. 91, n. 6. – P. 67–78. –URL.: https://www.scopus.com
 5. Застосування масажу в реабілітації учасників бойових дій на сході України / Д. В. Вакуленко,  Л. О. Вакуленко, О. Р. Барладин [та ін.] // Актуальні проблеми громадського здоров'я : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Освіта і здоров'я" (2-3 квітня 2019 року, м. Суми). – Суми : С. П. Цьома. – Т. 2. – С. 31–33.
 6. Оцінка фізичного стану спортсмена та його зміни під впливом змагальних навантажень / Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко, О. Р. Барладин [та ін.] // Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної та реабілітаційної медицини - 2019 : матеріали ІV Всеукраїнської з´їзду із спортивної медицини та лікувальної фізкультури (11-13 квітня 2019 р.). – Дніпро, 2019. – С. 33-36.
 7. Вплив сегментарно-рефлекторного масажу на біоелектричну активність м´язів при плечелопатковому периартрозі у хворих на дорсопатію / Л. О. Вакуленко, Д. В. Вакуленко, Т. Т. Гах [та ін.] // Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги : матеріали науково-практичної конференції (17-18 жовтня 2019 р.). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2019. – С. 13-15.
 8. Фізична терапія хворих на дорсопатію (санаторно-курортний етап реабілітації) / О. Р. Барладин, Л. О. Вакуленко, В. С. Грушко [та ін.] // Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги : матеріали науково-практичної конференції (17-18 жовтня 2019 р.). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2019. – С. 9-10.
 9. Зміст і організація навчання з навчальної дисципліни «фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів» у підготовці бакалавра з фізичної реабілітації / О. Барладин, Л. Вікуленко, С. Храбра [та ін.] // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 130–133.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації