Web of Science ResearcherID: I-7284-2018

zarykp

Кандидат географічних наук

Доцент кафедри географії України і туризму

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Гладун І. Використання туристично-рекреаційного потенціалу Івано-Франківської області в умовах сталого розвиту / І. Гладун ; наук. кер. П. Л. Царик // Магістерські студії географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка : збірник наукових праць. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 1 (6). – С. 70-74
 2. Царик Л. П. Геоекологічний вимір екомережі Кременецького адміністративного району Тернопільської області / Л. П. Царик, І. Р. Кузик, П. Л. Царик // Modernization of today’s science: experience and trends: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference ( September 22, 2023). – Singapore : European Scientific Platform, 2023. – P. 174-179.
 3. Царик Л. П. Заслужений природоохоронець України М. П. Чайковський та його вклад у розвиток заповідної справи / Л. П. Царик, П. Л. Царик // Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2-3 листопада 2023 р.). – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 5-10
 4. Царик Л. З історії сучасних досліджень геоекологічних проблем малих річок Західного Поділля / Л. Царик, П. Царик, І. Вітенко [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – Вип. 1. (54). – С. 4-12 . DOI: https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.1.1
 5. Кафедра географії України і туризму ТНПУ: синергії традицій україноцентризму та новації просторової аналітики / А. В. Кузишин, І. В. Поплавська, С. І. Задворний [та ін.] // Професор Ольга Заставецька - вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 72-77
 6. Царик Л. П. Національний природний парк «Кременецькі гори» його туристична привабливість і транспортна доступність / Л. П. Царик, П. Л. Царик, В. Л. Царик // Methods of solving complex problems in science : Proceedings of the XVI International Scientific and Practical Conference (April 25 – 28, 2023). – Prague : International Science Group, 2023. – P. 533-539
 7. Царик П. Перспективні моделі заповідної і екологічної мереж територіальних громад Чортківського району / П. Царик, Л. Царик, І. Кузик [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – Вип. 1. (54). – С. 256-263. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.1.28
 8. Царик Л. П. Про екостан верхньої течії річки Джурин і перспективу створення заповідних об’єктів / Л. П. Царик, П. Л. Царик // Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2-3 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 50-53
 9. Царик П. Л. Рекреаційні аспекти комплексних міждисциплінарних геоекологічних дослідженнь річки Джурин / П. Л. Царик, О. А. Оливко // Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2-3 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 32-35
 10. Цвірло О. Рекреаційний потенціал приміської рекреаційної зони Одеської області / О. Цвірло ; наук. кер. П. Л. Царик // Магістерські студії географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка : збірник наукових праць. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 1 (6). – С. 118-120
 11. Царик Л. П. Сучасний стан та перспективи розвитку природно-заповідного фонду Кременецького району Тернопільської області / Л. П. Царик, І. Р. Кузик, П. Л. Царик  // «Global and Regional Aspects of Sustainable Development : Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference (March 26-28, 2023). – Copenhagen : SPC «InterConf» : Berlitz Forlag, 2023. – № 148. – P. 306-313
 12. Царик Л. Функціональні особливості і типологія міських територіальних громад Тернопільської області / Л. Царик, П. Царик, О. Оливко [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – № 2 (55). – С. 36-42. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.2.4

2022 рік

 1. Царик П. Вплив COVID-19 та військового стану на туристичну галузь України /  П. Царик  // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції , присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка ( 4-5 жовтня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 50–51.
 2. Царик Л. П. Геоекологічні проблеми територіальних громад Західного Поділля / Л. П. Царик, П. Л. Царик, І. Р. Кузик, В. Л. Царик // Current issues of science, prospects and challenges : International Scientific and Theoretical Conference ( November 25, 2022. Sydney, Australia). – Sydney : European Scientific Platform, 2022. – P. 199-203.
 3. Царик Л. П. Екотуристичні передумови розбудови рекреаційних послуг у Тернопільській області / Л. П. Царик, А. В. Кузишин, П. Л. Царик, І. Р. Кузик // GRAIL OF SCIENCE : INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL : AN INTEGRATED APPROACH TO SCIENCE MODERNIZATION: METHODS, MODELS AND MULTIDISCIPLINARITY (April 29th, 2022). – 2022. – № 12-13. – P. 775-780. DOI : https://doi.org/10.36074/grail-of-science.29.04.2022.141
 4. Ковальчук І. Засади, проблеми і перспективи реалізації екомережевого підходу до оптимізації природокористування й охорони природи Подільського регіону України / І. Ковальчук, Л. Царик, П. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 1. (52). – С. 196–209.
 5. Царик П. Микола Петрович Чайковський: аналіз життєвої і творчої біографії / П. Царик, І. Леньків // Микола Чайковський організатор заповідної справи на Тернопільщині : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 30–36.
 6. Царик Л. П. Оцінка природно-рекреаційного потенціалу Тернопільської міської територіальної громади / Л. П. Царик, І. Р. Кузик, П. Л. Царик // ΛΌГOΣ with Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference : Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences (Cambridge, May 20, 2022). – Cambridge ; Vinnytsia : P.C. Publishing House : European Scientific Platform, 2022. – С. 372-377. DOI 10.36074/logos-20.05.2022.110
 7. Царик Л. Перспективний РЛП «Подільське Надзбруччя» /  Л. Царик, П. Царик // Микола Чайковський організатор заповідної справи на Тернопільщині : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 53–59.
 8. Царик П. Регіональний ландшафтний парк «Дністер» у територіальній рекреаційній системі Поділля / П. Царик, Л. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 1. (52). – С. 136-142.
 9. Царик П. Регіональні ландшафтні парки «Середнє Побужжя» і «Немирівське Побужжя» туристична привабливість і транспортна доступність / П. Царик, Л. Царик // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2022. – № 6 (вип. 6). – С. 42-46
 10. Царик П. Річково-басейнові системи малих річок Західного Поділля в умовах антропогенних навантажень: порівняльний аналіз / П. Царик, І. Вітенко, В. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 2. (53). – С. 129-136. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.22.2.17
 11. Царик В. М. П. Чайковський – натхненник і організатор заповідної справи на Тернопільщині / В. Царик, П. Царик, Л. Царик  // Микола Чайковський організатор заповідної справи на Тернопільщині : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 25–29.
 12. Geoecological contradictions in the functioning of urban ecosystems in conditions of increased anthropogenic impact and abnormal weather-climate changes / L.P.Tsaryk, I.P. Kovalchuk, P.L. Tsaryk [et al.] // Journal of geology geography and geoecology. – 2022. – Vol. 31, Issue 2.– P. 398407. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000837317000019

2021 рік

 1. Царик Л. Підходи щодо оптимізації ландшафтно-екологічної організації території обласного регіону / Л. Царик, П. Царик, І. Вітенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 1. – С. 177–188.
 2. Царик П. Л. До проблеми забруднення грунтових та поверхневих вод (на прикладі Іванівської ОТГ Тернопільської області) / П. Л. Царик, Л. П. Царик // Еко Форум– 2021: V спеціалізований міжнародний запорізький екологічний форум (14–16 вересня 2021 р.). – Запоріжжя, 2021. – С. 230–232.
 3. Царик П. Л. Національний природний парк «Подільські Товтри», його туристична привабливість і транспортна доступність / П. Л. Царик, Л. П. Царик, І. Р. Кузик // Грааль науки : Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities : за матеріалами II Міжнародної науково-практичної конференції ( 27 серпня 2021 року). – Вінниця ; Австрія : Європейська наукова платформа : International Centre Corporative Management, 2021. – № 7. – С. 328-334.
 4. Царик Л. Оптимізація землекористування в Україні на етапі формування ринку земель / Л. Царик Л, С. Сонько, П. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – №2 (51). – С. 197-206
 5. Царик П. Л. Оптимізація землекористування у басейні річки Гнізна / П. Л. Царик, В. Л. Царик // Подільські читання. Охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, природнича освіта: проблеми, перспективи, рішення : матеріали Всеукроїнської науково- практичної конференції присвячена 25-річчю кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету (11–13 жовт. 2021 р., Хмельницький). – Хмельницький : ХНУ, 2021. – С. 82-85.
 6.  Царик Л. П. Охорона і збереження водних об’єктів : практикум до виконання практичних завдань / Л. П. Царик. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 74 с.
 7. Царик Л. П. Природокористування та охорона природи у басейнах малих річок : монографія / Л. П. Царик, П. Л. Царик, І. Р. Кузик, В. Л. Царик. – Вид. 2-ге доп. і перероб. – Тернопіль : Тайп, 2021. – 162 с.
 8. Проблеми функціонування регіональних ландшафтних парків міських екосистем / Л. Царик, П. Царик, Л. Янковська [та ін.] // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 5 (вип. 5). – С. 31–39.
 9. Царик Л. П. Регіональний ландшафтний парк «Збаразькі Товтри» - з перспективою на визнання / Л. П. Царик, С. Р. Новицька, П. Л. Царик, І. Р. Кузик // ΛΌГOΣ : Multidisziplinäre forschung: perspektiven, probleme und muster : zu den materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen konferenz (9. April 2021 • wien, republik österreich). – Wien ; Vinnytsia : List Verlag. in Ullstein Buchverlage GmbH : Yevropeiska naukova platform, 2021. – Vol. 2. – P. 176-182.
 10. Царик Л. П. Рекреаційний потенціал перспективного регіонального ландшафтного парку «Збаразькі Товтри» / Л. П. Царик, С. Р. Новицька, П. Л. Царик, І. Р. Кузик // Scientific Trends and Trends in The Context of Globalization : Scientific Collection «InterConf» : with the Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference (December 21-22, 2021). – Umeå, Sweden : Mondial, 2021. – № 93. – С. 394-405.
 11. Царик Л. П. Ретроспективний аналіз зміни основних кліматичних параметрів у Тернопільській області / Л. П. Царик, П. Л. Царик, І. Р. Кузик // Шацьке поозер’я в контексті змін клімату: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження професора Петліна В. М. (1–3 жовтня 2021 р.). – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. –  С. 99105.

2020 рік

 1. Царик Л. Басейн річки Бариш в умовах антропогенних перетворень / Л. Царик Л., П. Царик, В. Царик В. // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2020. – №4 (вип. 4). – С. 31-35.
 2. Царик Л. Заповідні гідрологічні об’єкти: їх стан і роль в умовах посиленого антропогенезу і аридизації клімату / Л. Царик, П. Царик, В. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 194–204.
 3. Чернюк Г. Клімат /  Г. Чернюк, П. Л. Царик // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т.1. Природні умови та ресурси. 2-е вид., перероблене і доповнене.  Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В, 2020. – С. 202220.
 4. Царик Л. П. Заповідна мережа / Л. П. Царик, П. Л. Царик  // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т.1. Природні умови та ресурси. 2-е вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В, 2020. – С. 419–460.
 5. Царик Л. Національний природний парк «Кармелюкове Поділля» та його роль у розбудові рекреаційної сфери / Л. Царик, П. Царик, І. Кузик // Public communication in science: philosophical, cultural, political, economic and IT context : сollectionof scientific papers «ΛΌГOΣ» with proceedingsof the International scientific and practical conference (May 15, 2020). – Houston ; USA : EuropeanScientific Platform. – Vol. 5. – P. 58-63.
 6. Geoecological problems of decentralization (on Ternopol region materials) / L. P. Tsaryk, L. V. Yankovs’ka, P. L. Tsaryk [et al. ] // Journal of geology, geography and geoecology. – 2020. – Vol. 29, issue 1. – P. 196-205. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000526104100018
 7. Царик Л. П. Регіональні кліматичні зміни у Тернопільській області та їх наслідки / Л. П. Царик, П.  Л. Царик, І. Р. Кузик // Die wichtigsten Vektoren für die Entwicklung der Wissenschaft im Jahr 2020 : der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (24 Januar, 2020). – Luxembourg ; Grand Duchy ofLuxembourg : Europäische Wissenschaftsplattform, 2020. – B. 1. – P. 41-48.
 8. Царик Л. Проектований РЛП «Бережанське опілля» у системі екомережевих відносин // Л. Царик, П. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. 2020.  № 1(48). С. 147-156.
 9. Царик Л. Підходи до картографування комплексної зеленої зони міста / Л. Царик, І. Кузик, П. Царик // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – Харків, 2020. – Вип. 31. – С. 68-77.
 10. Царик Л. Роль Тернопільського наукового центру у розвитку еколого-географічних досліджень в україні / Л. Царик, П. Царик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 24–37.
 11. Царик П. Перспективи розвитку екологічного туризму в Тернопільській області / П. Царик, Л. Царик // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. Тернопіль : Тайп, 2020. №4 (вип. 4). С. 90-96.
 12. Царик П. Л. Проекти зреалізовані в науково-дослідній лабораторії «Моделювання екологогеографічних систем» за період 2015-2019 років / П. Л. Царик // Моделювання еколого-географічних систем : Матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 46–53.
 13. Царик П. Щодо проблем організації рекреаційних послуг на водному маршруті «На Хвилях Тірасу» в НПП «Дністровський каньйон» / П. Царик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 322–327.
 14. Tsaryk L. Selected aspects of ecological dimensions of ecotourism development in the networks of national natural and regional Landscape Parks of Ukraine / L. Tsaryk, A .Kuzyshyn, P.Tsaryk // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B. – 2020. – Vol. 75. – P. 161–181. – URL.:https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099762977&origin=resultslist,  https://journals.umcs.pl/b/article/view/10019

 2019 рік

 1. Царик Л. Долина річки Гнізни в геоекологічному вимірі / Л. Царик, П. Царик, В. Царик // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2019. – № 3 (Вип. 3). – С. 24–30.
 2. Царик П. Л. Національний природний парк "Дністровський каньйон" у системі заповідного і рекреаційного природокористування / П. Л. Царик, Л. П. Царик, С. Р. Новицька // Science progress in European countries : new concepts and modern solutions : the 5-th Internationale conferences ( February 28, 2019). – Germany, 2019. – P. 805–817.
 3. Царик П. Л. Національний природний парк "Кременецькі гори" у системі заповідного і рекреаційного природокористування / П. Л. Царик, Л. П. Царик, І. Кузик // Sciense and society : 9-th International conference (February 1, 2019). – Hamilton, 2019. – P. 805–817.
 4. Царик П. Перспектива створення заповідних територій на витоках рр. Сорочанки та Гнилі Рови / П. Царик, І. Вітенко // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2019. – № 3 (Вип. 3). – С. 5458
 5.  Царик П. Л. Про організацію території та рекреаційне використання Білокриницького дендрологічного парку / П. Л. Царик, Л. П. Царик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (7-8 травня, 2019). – Тернопіль, 2019. – С. 4449.
 6. Царик Л. П. Геоекологічні параметри компонентів навколишнього середовища міста Тернополя / Л. П. Царик, П. Л. Царик, Л. В. Янковська, І. Р. Кузик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. 2019.  № 1. С. 198-211.
 7. Царик Л. До проблеми регулювання рекреаційних навантажень еколого-освітніх стежок установ природно-заповідного фонду / Л. Царик, П. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 163–172.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації