Web of Science ResearcherID: I-7350-2018

Tsarukl

Доктор географічних наук, професор

Завідувач кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2024 рік

 1. Царик Л. Геоекологічні засади землекористування, емісії парникових газів та охорони природи (на матеріалах територіальних громад) : монографія / Л. Царик, І. Кузик. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2024. – 238 с.
 2. Царик Л. П. Обсяги втрат екосистемних послуг лісів, які постраждали внаслідок бойових дій в Україні / Л. П. Царик, І. Р. Кузик // Природа в окупації – 10 років російської військової агресії проти довкілля. Перспективи відновлення природоохоронних територій України : збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 28-29 березня 2024 р.). – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2024. – С. 175-179
 3. Царик Л. П. Роль пасовищ і сіножатей у регулюванні кліматичних процесів (на прикладі територіальних громад) / Л. П. Царик, І. Р. Кузик, П. Л. Царик // Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique: c avec des matériaux de la VI conférence scientifique et pratique internationale, Paris (1er Mars 2024). – Paris ; Vinnytsia : La Fedeltà : UKRLOGOS Group LLC, 2024. – P. 491-497. DOI : https://doi.org/10.36074/logos-01.03.2024.107

2023 рік

 1. Царик Л. П. Вклад професора Ольги Заставецької у становлення географічного факультету ТНПУ / Л. П. Царик // Професор Ольга Заставецька - вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 22-26
 2. Царик Л. П. Геоекологічний вимір екомережі Кременецького адміністративного району Тернопільської області / Л. П. Царик, І. Р. Кузик, П. Л. Царик // Modernization of today’s science: experience and trends: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference ( September 22, 2023). – Singapore : European Scientific Platform, 2023. – P. 174-179.
 3. Чура Х. Гідрологічні об’єкти їх екологічний стан в межах села Лошнів / Х. Чура ;  наук. кер. Л. П. Царик // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 175-178
 4. Царик Л. П. Заслужений природоохоронець України М. П. Чайковський та його вклад у розвиток заповідної справи / Л. П. Царик, П. Л. Царик // Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2-3 листопада 2023 р.). – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 5-10
 5. Царик Л. З історії сучасних досліджень геоекологічних проблем малих річок Західного Поділля / Л. Царик, П. Царик, І. Вітенко [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – Вип. 1. (54). – С. 4-12 . DOI: https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.1.1
 6. Стельмах Б. Емісія парникових газів земельними угіддями Іванівської територіальної громади / Б. Стельмах ; наук. кер. Л. П. Царик // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 123-129
 7. Концептуальні засади досліджень геоекологічного стану річково-басейнових систем та їх цифрового атласного картографування / І. Ковальчук, А. Ковальчук, І. Ковальчук [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – № 2 (55). – С. 4-16. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.2.1
 8. Царик Л. П. Навчально-виховна, науково-дослідницька і профорієнтаційна діяльність колективу кафедри геоекології… у 2022-2023 н. році / Л. П. Царик // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 3-9
 9. Наукові засади геоекологічних досліджень річково-басейнових систем / І. П. Ковальчук, А. І. Ковальчук, Л. Ф. Дубіс [та ін.] // Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2-3 листопада 2023 р.). – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 14-20
 10. Царик Л. П. Національний природний парк «Кременецькі гори» його туристична привабливість і транспортна доступність / Л. П. Царик, П. Л. Царик, В. Л. Царик // Methods of solving complex problems in science : Proceedings of the XVI International Scientific and Practical Conference (April 25 – 28, 2023). – Prague : International Science Group, 2023. – P. 533-539
 11. Зиско М. Оптимізація землекористування Борсуківської територіальної громади та її наслідки для кліматичних параметрів регіону / М. Зиско ; наук. кер. Л. П. Царик // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 129-134
 12. Грицюк В. Оптимізація природокористування басейну річки Ікви в межах Кременецької територіальної громади / В. Грицюк ;  наук. кер. Л. П. Царик // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 61-67
 13. Царик Л. Перспектива створення ландшафтних заказників у середній і нижній частинах басейну річки Джурин / Л. Царик // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2023. – № 7 (вип. 7). – С. 26-30
 14. Царик П. Перспективні моделі заповідної і екологічної мереж територіальних громад Чортківського району / П. Царик, Л. Царик, І. Кузик [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – Вип. 1. (54). – С. 256-263. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.1.28
 15. Клямаров І. Природні рекреаційні ресурси національного природного парку «Прип’ять-Стохід» / І. Клямаров ; наук. кер. Л. П. Царик // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 98-104
 16. Царик Л. П. Про екостан верхньої течії річки Джурин і перспективу створення заповідних об’єктів / Л. П. Царик, П. Л. Царик // Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2-3 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 50-53
 17. Царик Л. П. Російсько-українська війна: природоохоронний аспект / Л. П. Царик, І. Р. Кузик // Фундаментальні ментально-ціннісні відмінності українців і росіян як підґрунтя їх цивілізаційного протистояння : колективна монографія. – Одеса : Олді+, 2023. – С. 50-62
 18. Царик Л. П. Сучасний стан та перспективи розвитку природно-заповідного фонду Кременецького району Тернопільської області / Л. П. Царик, І. Р. Кузик, П. Л. Царик  // «Global and Regional Aspects of Sustainable Development : Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference (March 26-28, 2023). – Copenhagen : SPC «InterConf» : Berlitz Forlag, 2023. – № 148. – P. 306-313
 19. Софінський Р. Сучасні тенденції виникнення небезпечних гідрометеорологічних явищ у Тернопільській області / Р. Софінський ; наук. кер. Л. П. Царик // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 109-113
 20. Царик Л. Функціональні особливості і типологія міських територіальних громад Тернопільської області / Л. Царик, П. Царик, О. Оливко [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – № 2 (55). – С. 36-42. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.2.4

2022 рік

 1. Царик Л. Білобожницька територіальна громада: особливості просторової організації та землекористування / Л. Царик, В. Царик // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2022. – № 6 (вип. 6). – С. 26-29
 2.  Царик Л. П. Водопостачання та водовідведення : практикум до виконання практичних завдань / Л. П. Царик. – Тернопіль : ТНПУ, 2022. – 37 с.
 3. Царик Л. П. Геоекологічні проблеми територіальних громад Західного Поділля / Л. П. Царик, П. Л. Царик, І. Р. Кузик, В. Л. Царик // Current issues of science, prospects and challenges : International Scientific and Theoretical Conference ( November 25, 2022. Sydney, Australia). – Sydney : European Scientific Platform, 2022. – P. 199-203.
 4. Новицька С. Експедиційні дослідження Дністровських стінок / С. Новицька, Л. Царик // Суспільство і природа: від минулого до майбуття (до 100-річчя від дня народження Миколи Чайковського): матеріали наук. конф. (м. Тернопіль, 6 вересня 2022 р.). – Тернопіль : Тернопільський обласний краєзнавчий музей, 2022. – С. 33- 35
 5. Царик Л. П. Екотуристичні передумови розбудови рекреаційних послуг у Тернопільській області / Л. П. Царик, А. В. Кузишин, П. Л. Царик, І. Р. Кузик // GRAIL OF SCIENCE : INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL : AN INTEGRATED APPROACH TO SCIENCE MODERNIZATION: METHODS, MODELS AND MULTIDISCIPLINARITY (April 29th, 2022). – 2022. – № 12-13. – P. 775-780. DOI : https://doi.org/10.36074/grail-of-science.29.04.2022.141
 6. Ковальчук І. Засади, проблеми і перспективи реалізації екомережевого підходу до оптимізації природокористування й охорони природи Подільського регіону України / І. Ковальчук, Л. Царик, П. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 1. (52). – С. 196–209.
 7. Царик Л. П. Колектив кафедри геоекології у екоосвітньому середовищі / Л. П. Царик // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2022. – С. 3–11.
 8. Царик Л. П. Оцінка природно-рекреаційного потенціалу Тернопільської міської територіальної громади / Л. П. Царик, І. Р. Кузик, П. Л. Царик // ΛΌГOΣ with Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference : Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences (Cambridge, May 20, 2022). – Cambridge ; Vinnytsia : P.C. Publishing House : European Scientific Platform, 2022. – С. 372-377. DOI 10.36074/logos-20.05.2022.110
 9. Царик Л. Перспективний РЛП «Подільське Надзбруччя» /  Л. Царик, П. Царик // Микола Чайковський організатор заповідної справи на Тернопільщині : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 53–59.
 10. Царик Л. Прикладні еколого-географічні дослідження викладачів, аспірантів кафедри геоекології Тернопільського національного педагогічного університету / Л. Царик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції , присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка ( 4-5 жовтня 2022 р.).  – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 103–105.
 11. Царик П. Регіональний ландшафтний парк «Дністер» у територіальній рекреаційній системі Поділля / П. Царик, Л. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 1. (52). – С. 136-142.
 12. Царик Л. П. Співпраця Миколи Петровича Чайковськовського з викладачами і студентами географічного факультету ТНПУ: історична ретроспектива / Л. П. Царик // Микола Чайковський організатор заповідної справи на Тернопільщині : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 4–10.
 13. Царик В. М. П. Чайковський – натхненник і організатор заповідної справи на Тернопільщині / В. Царик, П. Царик, Л. Царик  // Микола Чайковський організатор заповідної справи на Тернопільщині : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 25–29.
 14. Geoecological contradictions in the functioning of urban ecosystems in conditions of increased anthropogenic impact and abnormal weather-climate changes / L.P.Tsaryk, I.P. Kovalchuk, P.L. Tsaryk [et al.] // Journal of geology geography and geoecology. – 2022. – Vol. 31, Issue 2.– P. 398407. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000837317000019
 15. Tsaryk L. Geoecological features of the green-blue infrastructure of the Тernopil city / L. Tsaryk, I. Kuzyk // Green & Blue Infrastructure in Post-USSR cities : exploring legacies and connecting to V4 experience : collective monograph / Ed. by N. V. Maksymenko, A. D. Shkaruba. – Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2022. – P. 172-190
 16. Tsaryk L. RUSSIAN-UKRAINIAN WAR: ENVIRONMENTAL ASPECT / L. Tsaryk, I. Kuzyk // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 2. (53). – С. 100-106. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.22.2.13

2021 рік

 1. Царик Л. Геоекологічні проблеми річки Нічлавка / Л. Царик, Ю. Мельник, І. Кузик // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 5 (вип. 5). – С. 44–49.
 2. Царик П. Л. До проблеми забруднення грунтових та поверхневих вод (на прикладі Іванівської ОТГ Тернопільської області) / П. Л. Царик, Л. П. Царик // Еко Форум– 2021: V спеціалізований міжнародний запорізький екологічний форум (14–16 вересня 2021 р.). – Запоріжжя, 2021. – С. 230–232.
 3. Царик Л. П. Децентралізація: виклики та проблеми екологічного менеджменту територій / Л. П. Царик, І. Р. Кузик // Подільські читання. Охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, природнича освіта: проблеми, перспективи, рішення : матеріали Всеукроїнської науково- практичної конференції присвячена 25-річчю кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету (11–13 жовт. 2021 р., Хмельницький). – Хмельницький : ХНУ, 2021. – С. 237-240.
 4. Кузишин А. Діяльність Богдана Заставецького з організації та популяризації географічної освіти: до 80-річчя з дня народження /  А. Кузишин, Л. Царик, Я. Мариняк // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 5 (вип. 5). – С. 4–6.
 5. Царик П. Л. Національний природний парк «Подільські Товтри», його туристична привабливість і транспортна доступність / П. Л. Царик, Л. П. Царик, І. Р. Кузик // Грааль науки : Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities : за матеріалами II Міжнародної науково-практичної конференції ( 27 серпня 2021 року). – Вінниця ; Австрія : Європейська наукова платформа : International Centre Corporative Management, 2021. – № 7. – С. 328-334.
 6. Царик Л. Оптимізація землекористування в Україні на етапі формування ринку земель / Л. Царик Л, С. Сонько, П. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – №2 (51). – С. 197-206
 7. Царик Л. Організація соціальної сфери областей подільського регіону:суспільно-географічне дослідження / Л. Царик, І. Поплавська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 1. – С. 47–57.
 8. Царик Л. П. Охорона і збереження водних об’єктів : практикум до виконання практичних завдань / Л. П. Царик. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 74 с.
 9. Царик Л. Підходи щодо оптимізації ландшафтно-екологічної організації території обласного регіону Л. Царик, П. Царик, І. Вітенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 1. – С. 177–188.
 10. Царик Л. П. Природокористування та охорона природи у басейнах малих річок : монографія / Л. П. Царик, П. Л. Царик, І. Р. Кузик, В. Л. Царик. – Вид. 2-ге доп. і перероб. – Тернопіль : Тайп, 2021. – 162 с.
 11. Царик Л. П. Про окремі результати роботи викладачів і студентів кафедри у 2020-2021 роках / Л. П. Царик // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 38.
 12. Царик Л. П. Про окремі результати роботи викладачів і студентів кафедри у 2020-2021 роках / Л. П. Царик // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 38.
 13. Проблеми функціонування регіональних ландшафтних парків міських екосистем / Л. Царик, П. Царик, Л. Янковська [та ін.] // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства.  – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 5 (вип. 5). – С. 31–39.
 14. Царик Л. [Рецензія] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – Вип. 1 (50). – С. 208- 211. – Рец. на монографічне дослідження І. С. Круглов "Міждисциплінарна геоекологія"
 15. Царик Л. П. Регіональний ландшафтний парк «Збаразькі Товтри» - з перспективою на визнання / Л. П. Царик, С. Р. Новицька, П. Л. Царик, І. Р. Кузик // ΛΌГOΣ : Multidisziplinäre forschung: perspektiven, probleme und muster : zu den materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen konferenz (9. April 2021 • wien, republik österreich). – Wien ; Vinnytsia : List Verlag. in Ullstein Buchverlage GmbH : Yevropeiska naukova platform, 2021. – Vol. 2. – P. 176-182.
 16. Царик Л. П. Рекреаційний потенціал перспективного регіонального ландшафтного парку «Збаразькі Товтри» / Л. П. Царик, С. Р. Новицька, П. Л. Царик, І. Р. Кузик // Scientific Trends and Trends in The Context of Globalization : Scientific Collection «InterConf» : with the Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference (December 21-22, 2021). – Umeå, Sweden : Mondial, 2021. – № 93. – С. 394-405.
 17. Царик Л. П. Ретроспективний аналіз зміни основних кліматичних параметрів у Тернопільській області / Л. П. Царик, П. Л. Царик, І. Р. Кузик // Шацьке поозер’я в контексті змін клімату: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження професора Петліна В. М. (1–3 жовтня 2021 р.). – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. –  С. 99105.
 18. Царик Л. П. Стратегія сталого розвитку : навчальний посібник / Л. П. Царик. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 184 с.

2020 рік

 1. Царик Л. Басейн річки Бариш в умовах антропогенних перетворень / Л. Царик Л., П. Царик, В. Царик В. // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2020. – №4 (вип. 4). – С. 31–35
 2. Царик Л. Національний природний парк «Кармелюкове Поділля» та його роль у розбудові рекреаційної сфери / Л. Царик, П. Царик, І. Кузик // Public communication in science: philosophical, cultural, political, economic and IT context : сollectionof scientific papers «ΛΌГOΣ» with proceedingsof the International scientific and practical conference (May 15, 2020). – Houston ; USA : EuropeanScientific Platform. – Vol. 5. – P. 58–63.
 3. Царик Л. П. Заповідна мережа / Л. П. Царик, П. Л. Царик  // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т.1. Природні умови та ресурси. 2-е вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В, 2020. – С. 419–460.
 4. Дем’янчук П. М. Еколого-географічна ситуація /  П. М. Дем’янчук, Л. П. Царик, І. Вітенко // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т.1. Природні умови та ресурси. 2-е вид., перероблене і доповнене. –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В, 2020. – С. 461–479.
 5. Geoecological problems of decentralization (on Ternopol region materials) / L. P. Tsaryk, L. V. Yankovs’ka, P. L. Tsaryk [et al. ] // Journal of geology, geography and geoecology. – 2020. – Vol. 29, issue 1. – P. 196–205. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000526104100018
 6. Царик Л. П. Регіональні кліматичні зміни у Тернопільській області та їх наслідки / Л. П. Царик, П.  Л. Царик, І. Р. Кузик // Die wichtigsten Vektoren für die Entwicklung der Wissenschaft im Jahr 2020 : der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (24 Januar, 2020). – Luxembourg ; Grand Duchy ofLuxembourg : Europäische Wissenschaftsplattform, 2020. – B. 1. – P. 41–48.
 7. Кузишин А. Рух крізь час: нариси історії географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету / А. Кузишин, Л. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2020. – № 1. – С.4–16.
 8. Царик Л. Проектований РЛП «Бережанське опілля» у системі екомережевих відносин // Л. Царик, П. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. 2020.  № 1(48). С. 147–156.
 9. Царик Л. Підходи до картографування комплексної зеленої зони міста / Л. Царик, І. Кузик, П. Царик // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – Харків, 2020. – Вип. 31. – С. 68–77.
 10. Кузишин А. Нариси історії географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету (до 30-ти ліття заснування) / А. Кузишин, Л. Царик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 8–24.
 11. Царик Л. Роль тернопільського наукового центру у розвитку еколого- географічних досліджень в україні / Л. Царик, П. Царик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 24–37.
 12. Царик Л. Заповідні гідрологічні об’єкти: їх стан і роль в умовах посиленого антропогенезу і аридизації клімату / Л. Царик, П. Царик, В. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 194–204.
 13. Царик Л. П. Про результати діяльності колективу кафедри геоекології…у 2013-2019 роках та завдання на найближчу перспективу / Л. П. Царик // Моделювання еколого-географічних систем : Матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 3–8.
 14. Царик Л. П. Природні рекреаційні ресурси / Л. П. Царик, С. Р. Новицька // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т.1. Природні умови та ресурси. 2-е вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В, 2020. – С. 380–418.
 15. Tsaryk L. Selected aspects of ecological dimensions of ecotourism development in the networks of national natural and regional Landscape Parks of Ukraine / L. Tsaryk, A .Kuzyshyn, P.Tsaryk // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B. – 2020. – Vol. 75. – P. 161–181. – URL.:https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099762977&origin=resultslist,  https://journals.umcs.pl/b/article/view/10019

 2019 рік

 1. Царик Л. Долина річки Гнізни в геоекологічному вимірі / Л. Царик, П. Царик, В. Царик // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2019. – № 3 (Вип. 3). – С. 24–30.
 2. Царик Л. Національний природний парк "Дністровський каньйон" та його місце в регіональній туристсько рекреаційній системі заповідного і рекреаційного природокористування Тернопільщини / Л. Царик, П. Царик, С. Новицька // Science progress in European countries : new concepts and modern solutions : the 5-th Internationale conferences ( February 28, 2019). – Stuttgart ; Germany, 2019. – P. 805–817.
 3. Царик Л. Національний природний парк "Кременецькі гори" у системі заповідного і рекреаційного природокористування / Л. Царик, П. Царик, І. Кузик // Sciense and society : 9-th International conference (February 1, 2019). – Hamilton, 2019. – P. 805–817.
 4.  Царик П. Л. Про організацію території та рекреаційне використання Білокриницького дендрологічного парку / П. Л. Царик, Л. П. Царик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (7-8 травня, 2019). – Тернопіль, 2019. – С. 44–49.
 5. Царик Л. П. Геоекологічні параметри компонентів навколишнього середовища міста Тернополя / Л. П. Царик, П. Л. Царик, Л. В. Янковська, І. Р. Кузик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія.  Тернопіль, 2019.  № 1.  С. 198-211.
 6. Чернюк Г. В. Стан ландшафтних геосистем на території Зарічненського району Рівненської області / Г. В. Чернюк, Л. П. Царик, В. Логінов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія.  Тернопіль, 2019. № 1. С. 211216.
 7. Царик Л. П. Нормативно-правова база функціонування комплексної зеленої зони міста / Царик Л. П., Кузик І. Р. // Aktuelle themen im kontext der entwicklung der modernen wissenschaften : materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen konferenz, Dresden, 23 Januar, 2019. – Dresden, 2019. – B. 6. – S. 32-37.
 8. Царик Л. П. Роль учнівської та студентської молоді у збереженні зелених насаджень міста / Л. П. Царик, І. Р. Кузик // Ecological education and ecological culture of the population : materials of the VII interna-tional scientific conference on February 25–26, 2019. – Prague, 2019. – P. 33–37.
 9. Царик Л. П. Вікові особливості формування екологічної компетентності школярів / Л. П. Царик, С. Р. Новицька, Л. В. Янковська // Science and society : proceeding of the 9th International conference on February 1, 2019. – Hamilton, 2019. – P. 887-895.
 10. Царик Л. П. Роль кафедри геоекології ТНПУ у реалізації стратегічгих завдань розвитку екологічної освіти і науки (до 25 річниці відкриття спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Л. П. Царик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (7-8 травня, 2019). – Тернопіль, 2019. – С. 5–10.
 11. Царик Л. Село Базар : краєзнавчо-географічний нарис / Л. Царик, В. Царик //  Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп. – №2. – 2019. – С. 49–54.
 12. Царик Л. До проблеми регулювання рекреаційних навантажень еколого-освітніх стежок установ природно-заповідного фонду / Л. Царик, П. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 163–172.
 13. Кріль О. Підходи до оцінювання природно-техногенної безпеки / О. Кріль, Л. Царик // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2019. – № 3 (Вип. 3). – С. 40–46.
 14. Toxic environment diminishes the oxidative stress response in the bivalve mollusks / L. Gnatyshyna, V. Khoma, N. Mishchuk [et al.] // 6th Ukrainian Congress for Cell Biology with international representation : proceedings (Yaremche, Ukraine, June 18-21, 2019). – Yaremche : Rostyslav Panchuk, 2019. – P. 33.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]