I-7614-2018

Tcopuk

Кандидат психологічних

Доцент кафедри психології розвитку та консультування

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Воронкевич О. М. Психологічний тренінг як засіб розвитку комунікативної компетентності студентів / О. М. Воронкевич, С. В. Чопик // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Тернопіль, Україна, 11–12 квітня 2019 року). – Тернопіль, 2019. – Ч. 1. С. 103 – 106.
  2. Чопик С. В. Психологічна профілактика професійного вигорання соціальних працівників / С. В. Чопик, О. М. Воронкевич  // Соціальна робота : виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль, 2019. – С. 211–216.
  3. Voronkevych О. Психологічні аспекти роботи соціального працівника із вихованцями інтернатних закладів / O. Voronkevych, S. Chopyk // Social Work and Education. – Vol. 6, no. 1. – P. 8–18.  
  4. Система практик у професійній підготовці психологів : навчально-методичний посібник / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 417 с.
  5. Чопик С. В. Тривожність майбутніх педагогів на початкових етапах професійного становлення / С. В. Чопик, О. М. Воронкевич // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 11–12 квітня 2019 року). – Тернопіль, 2019. – Ч. 2. – С. 275–278.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах