Web of Science ResearcherID: I-8159-2018

Chebolda I

 

Кандидат географічних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

 1. Чеболда І. Біорегіоналізм як ідея децентралізації регіонів / І. Чеболда // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2022. – № 6 (вип. 6). – С. 30-33
 2. Чеболда І. Ю. Біорегіоналізм як ідея децентралізації регіонів (на прикладі села Білокриниця Кременецької громади) / І. Ю. Чеболда, І. Р. Кузик // International scientific journal «Grail of Science». – 2022. – № 14-15. – P. 696-702. – DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.05.2022.131
 3. Чеболда І. Ю. Екологічний менеджмент і аудит : курс лекцій для студентів спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 68 с.
 4.  Чеболда І. Ю. Екологічний менеджмент і аудит : практичні заняття для студентів спеціальності 101 "Екологія" : практичні заняття для студентів спеціальності 101 "Екологія"галузі знань 10 "Природничі науки"/ І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 44 с.
 5. Чеболда І. Ю. Екологічний менеджмент і аудит : тести для студентів спеціальності 101 "Екологія"галузі знань 10 "Природничі науки" / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 48 с.
 6. Чеболда І. Ю. Екологічний менеджмент і аудит : тести відповідь для студентів спеціальності 101 "Екологія"галузі знань 10 "Природничі науки" / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 56 с.
 7. Чеболда, І. Ю. Менеджмент водних ресурсів : практичні заняття : Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський). Галузь знань - т10 «Природничі науки». Спеціальність - 103 «Науки про Землю». Освітня програма - «Гідрологія» / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 48 с.
 8. Чеболда І. Ю. Менеджмент водних ресурсів : лекції : Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський). Галузь знань - т10 «Природничі науки». Спеціальність - 103 «Науки про Землю». Освітня програма - «Гідрологія» / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 104 с.
 9. Чеболда І. Ю. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище : курс лекцій для студентів першого освітнього – наукового ступеня (бакалавр) за галуззю знань 10 "Природничі науки", спеціальністю 101 "Екологія" / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 68 с.
 10. Чеболда І. Ю. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище : практичі заняття для студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" галузі знань 0401 "Природничі науки" / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 84 с.
 11. Чеболда І. Ю. Порівняльна характеристика структури землекористування територіальних громад різних типів / І. Ю. Чеболда, І. Р. Кузик // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. Екологія. – Харків : Харківський національний ун-т імені В. Н. Каразіна, 2022. – Вип. 26. – С. 75-88. – DOI: https://doi.org/10.26565/1992-4259- 2022-26-06
 12. Чеболда І. Потенціал лісових ресурсів Тернопільської області – об’єкт екологічного туризму регіону / І. Чеболда // Микола Чайковський організатор заповідної справи на Тернопільщині : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 164-170.
 13. Чеболда І. Ю. Регіональна система оперативного (кризового) моніторингу природного середовища Тернопільської області / І. Ю. Чеболда // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2022. – С.18–24.

2021 рік

 1. Чеболда І. Вплив релігії (церкви) на екологічну свідомість людини / І. Чеболда, О. Чеснович // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 5 (вип. 5). – С. 50–52
 2. Чеболда І. Ю. Економіка природокористування : лекційний курс : для студентів спеціальності 101 «Екологія» галузі знань10 «Природничі науки» денної (заочної форми навчання) / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 112 с.
 3. Чеболда І. Ю. Економіка природокористування : практичні завдання : для студентів спеціальності 101 «Екологія» галузі знань10 «Природничі науки» денної / заочної форми навчання  / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 76 с.
 4. Чеболда І. Ю. Економіка природокористування : тестові завдання, відповідь : для студентів спеціальності 101 «Екологія» галузі знань10 «Природничі науки» денної / заочної форми навчання  / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 88 с.
 5. Чеболда І. Ю. Економіка природокористування : тестові завдання : для студентів спеціальності 101 «Екологія» галузі знань10 «Природничі науки» денної / заочної форми навчання / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 76 с.
 6. Чеболда І. Ю. Напрямки екологічної політики ТзОВ «Пивоварня «Опілля» в системі екологічного менеджменту / І. Ю. Чеболда // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 18–29.
 7. Чеболда І. Ю. Особливості землекористування Тернопільської міської об’єднаної територіальної громади / І. Ю. Чеболда, І. Р. Кузик // Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 04-05 березня 2021 року). – Херсон : ХДАЕУ, 2021. – С. 111–115.
 8. Чеболда І. Ю. Основи сталого розвитку : тестові завдання з курсу : для студентів напряму підготовки спеціальності 101 «Екологія» галузі знань10 «Природничі науки», спеціальностей «Гідрологія», «Ґрунтознавство, експертна оцінка земель та територіальне планування» / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 44 с.
 9. Чеболда І. Ю. Основи сталого розвитку : навч. матеріали до проведення практичних занять : для студентів напряму підготовки спеціальності 101 «Екологія» галузі знань10 «Природничі науки», спеціальностей «Гідрологія», «Ґрунтознавство, експертна оцінка земель та територіальне планування» / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 56 с.
 10. Чеболда І. Ю. Основи сталого розвитку : тестові завдання (відповідь) з курсу : для студентів напряму підготовки спеціальності 101 «Екологія» галузі знань10 «Природничі науки», спеціальностей «Гідрологія», «Ґрунтознавство, експертна оцінка земель та територіальне планування» / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 52 с.
 11. Чеболда І. Регіональна система моніторингу забруднення вод як чинник формування системи геоекологічного аудиту території (на прикладі Тернопільської області) / І. Ю. Чеболда // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 5 (вип. 5). – С. 39–43.

2020 рік

 1. Царик П. Водокористування населених пунктів Тернопільської області: сучасний стан та напрямки оптимізації / І. Чеболда, І. Кузик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 328–335.
 2. Чеболда І. Ю. Н Напрямки реалізації нової екологічної політики з метою раціонального використання потенціалу лісових ресурсів Тернопільської області / І. Ю. Чеболда, Ю. Г. Бачинський, П. В. Бвсістий //Біорізноманіття України в контексті сучасних природних умов середовища : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 червня 2020 року, Тернопіль). – Тернопіль : ТОКІППО, 2020. – С.66–69.
 3. Чеболда І. Ю. Сучасний стан децентралізації землекористування Заліщицького району Тернопільської області / І. Ю. Чеболда, І. Р. Кузик // Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 04-05 березня 2020 року). – Херсон : ХДАУ, 2020. – С. 125–129.
 4. Чеболда І. Ю. Напрями раціоналізації використання водних ресурсів в населених пунктах Тернопільської області  / І. Ю. Чеболда // Моделювання еколого-географічних систем : Матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 23–31.
 5. Чеболда І. Ю. Перспективи запровадження систем екологічного менеджменту на підприємствах пивоварної галузі регіону (на матеріалах ТзОВ «Пивоварня «Опілля») / І. Ю. Чеболда, М. В. Горун, В. В. Файфура // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2020. – №4 (вип. 4). – С. 51–54.
 6. Чеболда І. Ю. Природно-ресурсний потенціал України : курс лекцій / І. Ю. Чеболда – Тернопіль :  ТНПУ, 2020. – с. 32.
 7. Чеболда І. Ю. Природно-ресурсний потенціал України : курс лекцій / І. Ю. Чеболда – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – с.88.
 8. Чеболда І. Ю. Основи сталого розвитку : курс лекцій / І. Ю. Чеболда – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – с. 72.
 9. Чеболда І. Ю. Основи сталого розвитку : тестові завдання (відповідь) з курсу : для студентів напряму підготовки спеціальності 101 «Екологія» галузі знань10 «Природничі науки», спеціальностей «Гідрологія», «Ґрунтознавство, експертна оцінка земель та територіальне планування» / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 52 с.

2019 рік
 1. Чеболда І. Ю. Природно-рекреаційний потенціал Тернопільської області – об’єкт екологічного туризму регіону / І. Ю. Чеболда // Реніональні проблеми України : географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : матеріали VIІI все Української науково-практичної конференції (3-4 жовтня 2019 р.). – Херсон : Гельветика, 2019. – С. 243–245.
 2. Каплун І. Г. Ретроспективний аналіз та перспективи трансформації навчальної польової практики в заповідних об'єктах студентів-еколопв ТНПУ ім. В. Гнатюка / І. Г. Каплун, І. Ю. Чеболда // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності "Екологія" у ТНПУ ім. В. Гнатюка, 7-8 травня 2019 р. – Тернопіль : Тайп, 2019. – С. 21–25.
 3. Сучасний стан природного комплексу району Малишівського сміттєзвалища / Г. В. Чернюк, І. Ю. Чеболда, Л. В. Янковська, В. О. Люгінов // Подільські читання. Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції ( 10-12 жовтня, 2019 р., Хмельницький). – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С.91–93.
 4. Чеболда І. Основні напрями оптимізації водокористування в Тернопільській області / І. Чеболда // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства.  – Тернопіль : Тайп, 2019. – № 3 (Вип. 3). – С. 47–49.
 5. Чеболда І. Ю. Визначення аграрного навантаження території з метою збереження продуктивності потенціалу сільськогосподарських земель / І. Ю. Чеболда // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2019. – С. 31-35.
 6. Чеболда І. Ю. Напрями раціоналізації використання водних ресурсів в населених пунктах Тернопільської області / І. Ю. Чеболда // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2019. – С. 23-31.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації