I-8159-2018

Chebolda I

 

Кандидат географічних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Чеболда І. Ю. Природно-рекреаційний потенціал Тернопільської області – об’єкт екологічного туризму / І. Ю. Чеболда // Реніональні проблеми України : географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : матеріали VIІI все Української науково-практичної конференції (3-4 жовтня 2019 р.). – Херсон, 2019. – С. 243–245.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах