Web of Science ResearcherID: I-8159-2018

Chebolda I

 

Кандидат географічних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Чеболда І. Ю. Біорегіоналізм як ідея децентралізації регіонів (на прикладі Білокриницького Старостинського округу Кременецької територіальної громади) / І. Ю. Чеболда // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 15-22
 2. Чеболда І. Ю. Біорегіоналізм (екорегіоналізм) як ідея децентралізації регіонів (на прикладі Чугалівського старостинського округу Кременецької територіальної громади) / І. Ю. Чеболда, І. Р. Кузик // Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2-3 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 36-39
 3. Чеболда І. Ю. Відповідність параметрів якості питної води європейським та національним стандартам (на прикладі смт. Підволочиськ Тернопільської області) / І. Ю. Чеболда, І. Р. Кузик // Євроінтеграція екологічної політики України : матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції (25-26 жовтня 2023 р. м. Одеса). – Одеса : Одеський державний екологічний університет, 2023. – С. 401-403
 4. Альбанський А. Геоекологічні особливості водокористувння Хмельницького району Хмельницької області / А. Альбанський ; наук. кер. І. Ю. Чеболда // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 94-98
 5. Чеболда І. Ю. Дослідження регіонального водогосподарського комплексу Тернопільської області / І. Ю. Чеболда // Професор Ольга Заставецька - вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 219-223
 6. Чеболда І. Ю. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище : лекційні заняття : рівень вищої освіти перший (бакалаврський) галузь знань 10 "Природничі науки" спеціальність 103 "Науки про Землю" Освітня програма "Гідрологія" / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 68 с.
 7. Чеболда І. Ю. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище : практичі заняття : рівень вищої освіти перший (бакалаврський) Галузь знань 10 "Природничі науки" Спеціальність 103 "Науки про Землю" Освітня програма "Гідрологія" / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 56 с.
 8. Чеболда І. Ю. Оцінка нематеріальних екосистемних послуг лісів Тернопільської області / І. Ю. Чеболда, І. Р. Кузик // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Екологія. – Харків, 2023. – Вип. 28. – С. 91 - 100. DOI: https://doi.org/10.26565/1992-4259-2023-28-08
 9. Луків Ю. Порівняння ринкової вартості сільськогосподарських угідь Скориківської громади та інших громад Тернопільського району / Ю. Луків ; наук. кер. І. Ю. Чеболда // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 147-151
 10. Чеболда І. Ю. Природокористування: еколого-економічні аспекти : навч. матеріали до проведення практичних занять для студентів напряму підготовки спеціальності 106 «Географія», галузі знань 10 «Природничі науки» денної / заочної форми навчання) / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 24 с.
 11. Чеболда І. Ю. Природоохоронне законодавство та екологічне право : навчальні матеріали для студентів спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 124 с.
 12. Чеболда І. Проблема екологічної безпеки геосистем та регіональна система оперативного (кризового) моніторингу природного середовища (на прикладі Тернопільської області) / І. Чеболда // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2023. – № 7 (вип. 7). – С. 31-34
 13. Чеболда І. Ю. Техноекологія : навч. посібник для студентів напряму підготовки спеціальності 101 «Екологія» галузі знань10 «Природничі науки» денної / заочної форми навчання) / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ, 2023. – 76 с.
 14. Чеболда І. Ю. Формування екологічної свідомості як умова становлення екологічного суспільства / І. Ю. Чеболда // Наукові, методичні та організаційні виклики для закладів освіти та громадськості щодо екологічної освіти та виховання у воєнний і післявоєнний періоди : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 08-09 червня, 2023). – Тернопіль : Вид. центр ТОКІППО, 2023. С. – 39-42

2022 рік

 1. Чеболда І. Біорегіоналізм як ідея децентралізації регіонів / І. Чеболда // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2022. – № 6 (вип. 6). – С. 30-33
 2. Чеболда І. Ю. Біорегіоналізм як ідея децентралізації регіонів (на прикладі села Білокриниця Кременецької громади) / І. Ю. Чеболда, І. Р. Кузик // International scientific journal «Grail of Science». – 2022. – № 14-15. – P. 696-702. – DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.05.2022.131
 3. Чеболда І. Ю. Екологічний менеджмент і аудит : курс лекцій для студентів спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 68 с.
 4.  Чеболда І. Ю. Екологічний менеджмент і аудит : практичні заняття для студентів спеціальності 101 "Екологія" : практичні заняття для студентів спеціальності 101 "Екологія"галузі знань 10 "Природничі науки"/ І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 44 с.
 5. Чеболда І. Ю. Екологічний менеджмент і аудит : тести для студентів спеціальності 101 "Екологія"галузі знань 10 "Природничі науки" / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 48 с.
 6. Чеболда І. Ю. Екологічний менеджмент і аудит : тести відповідь для студентів спеціальності 101 "Екологія"галузі знань 10 "Природничі науки" / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 56 с.
 7. Чеболда, І. Ю. Менеджмент водних ресурсів : практичні заняття : Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський). Галузь знань - т10 «Природничі науки». Спеціальність - 103 «Науки про Землю». Освітня програма - «Гідрологія» / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 48 с.
 8. Чеболда І. Ю. Менеджмент водних ресурсів : лекції : Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський). Галузь знань - т10 «Природничі науки». Спеціальність - 103 «Науки про Землю». Освітня програма - «Гідрологія» / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 104 с.
 9. Чеболда І. Ю. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище : курс лекцій для студентів першого освітнього – наукового ступеня (бакалавр) за галуззю знань 10 "Природничі науки", спеціальністю 101 "Екологія" / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 68 с.
 10. Чеболда І. Ю. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище : практичі заняття для студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" галузі знань 0401 "Природничі науки" / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 84 с.
 11. Чеболда І. Ю. Порівняльна характеристика структури землекористування територіальних громад різних типів / І. Ю. Чеболда, І. Р. Кузик // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. Екологія. – Харків : Харківський національний ун-т імені В. Н. Каразіна, 2022. – Вип. 26. – С. 75-88. – DOI: https://doi.org/10.26565/1992-4259- 2022-26-06
 12. Чеболда І. Потенціал лісових ресурсів Тернопільської області – об’єкт екологічного туризму регіону / І. Чеболда // Микола Чайковський організатор заповідної справи на Тернопільщині : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 164-170.
 13. Чеболда І. Ю. Регіональна система оперативного (кризового) моніторингу природного середовища Тернопільської області / І. Ю. Чеболда // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2022. – С.18–24.

2021 рік

 1. Чеболда І. Вплив релігії (церкви) на екологічну свідомість людини / І. Чеболда, О. Чеснович // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 5 (вип. 5). – С. 50–52
 2. Чеболда І. Ю. Економіка природокористування : лекційний курс : для студентів спеціальності 101 «Екологія» галузі знань10 «Природничі науки» денної (заочної форми навчання) / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 112 с.
 3. Чеболда І. Ю. Економіка природокористування : практичні завдання : для студентів спеціальності 101 «Екологія» галузі знань10 «Природничі науки» денної / заочної форми навчання  / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 76 с.
 4. Чеболда І. Ю. Економіка природокористування : тестові завдання, відповідь : для студентів спеціальності 101 «Екологія» галузі знань10 «Природничі науки» денної / заочної форми навчання  / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 88 с.
 5. Чеболда І. Ю. Економіка природокористування : тестові завдання : для студентів спеціальності 101 «Екологія» галузі знань10 «Природничі науки» денної / заочної форми навчання / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 76 с.
 6. Чеболда І. Ю. Напрямки екологічної політики ТзОВ «Пивоварня «Опілля» в системі екологічного менеджменту / І. Ю. Чеболда // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 18–29.
 7. Чеболда І. Ю. Особливості землекористування Тернопільської міської об’єднаної територіальної громади / І. Ю. Чеболда, І. Р. Кузик // Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 04-05 березня 2021 року). – Херсон : ХДАЕУ, 2021. – С. 111–115.
 8. Чеболда І. Ю. Основи сталого розвитку : тестові завдання з курсу : для студентів напряму підготовки спеціальності 101 «Екологія» галузі знань10 «Природничі науки», спеціальностей «Гідрологія», «Ґрунтознавство, експертна оцінка земель та територіальне планування» / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 44 с.
 9. Чеболда І. Ю. Основи сталого розвитку : навч. матеріали до проведення практичних занять : для студентів напряму підготовки спеціальності 101 «Екологія» галузі знань10 «Природничі науки», спеціальностей «Гідрологія», «Ґрунтознавство, експертна оцінка земель та територіальне планування» / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 56 с.
 10. Чеболда І. Ю. Основи сталого розвитку : тестові завдання (відповідь) з курсу : для студентів напряму підготовки спеціальності 101 «Екологія» галузі знань10 «Природничі науки», спеціальностей «Гідрологія», «Ґрунтознавство, експертна оцінка земель та територіальне планування» / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 52 с.
 11. Чеболда І. Регіональна система моніторингу забруднення вод як чинник формування системи геоекологічного аудиту території (на прикладі Тернопільської області) / І. Ю. Чеболда // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 5 (вип. 5). – С. 39–43.

2020 рік

 1. Царик П. Водокористування населених пунктів Тернопільської області: сучасний стан та напрямки оптимізації / І. Чеболда, І. Кузик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 328–335.
 2. Чеболда І. Ю. Н Напрямки реалізації нової екологічної політики з метою раціонального використання потенціалу лісових ресурсів Тернопільської області / І. Ю. Чеболда, Ю. Г. Бачинський, П. В. Бвсістий // Біорізноманіття України в контексті сучасних природних умов середовища : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 червня 2020 року, Тернопіль). – Тернопіль : ТОКІППО, 2020. – С.66–69.
 3. Чеболда І. Ю. Сучасний стан децентралізації землекористування Заліщицького району Тернопільської області / І. Ю. Чеболда, І. Р. Кузик // Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 04-05 березня 2020 року). – Херсон : ХДАУ, 2020. – С. 125–129.
 4. Чеболда І. Ю. Напрями раціоналізації використання водних ресурсів в населених пунктах Тернопільської області  / І. Ю. Чеболда // Моделювання еколого-географічних систем : Матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 23–31.
 5. Чеболда І. Ю. Перспективи запровадження систем екологічного менеджменту на підприємствах пивоварної галузі регіону (на матеріалах ТзОВ «Пивоварня «Опілля») / І. Ю. Чеболда, М. В. Горун, В. В. Файфура // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2020. – №4 (вип. 4). – С. 51–54.
 6. Чеболда І. Ю. Природно-ресурсний потенціал України : курс лекцій / І. Ю. Чеболда – Тернопіль :  ТНПУ, 2020. – с. 32.
 7. Чеболда І. Ю. Природно-ресурсний потенціал України : курс лекцій / І. Ю. Чеболда – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – с.88.
 8. Чеболда І. Ю. Основи сталого розвитку : курс лекцій / І. Ю. Чеболда – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – с. 72.
 9. Чеболда І. Ю. Основи сталого розвитку : тестові завдання (відповідь) з курсу : для студентів напряму підготовки спеціальності 101 «Екологія» галузі знань10 «Природничі науки», спеціальностей «Гідрологія», «Ґрунтознавство, експертна оцінка земель та територіальне планування» / І. Ю. Чеболда. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 52 с.

2019 рік
 1. Чеболда І. Ю. Природно-рекреаційний потенціал Тернопільської області – об’єкт екологічного туризму регіону / І. Ю. Чеболда // Реніональні проблеми України : географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : матеріали VIІI все Української науково-практичної конференції (3-4 жовтня 2019 р.). – Херсон : Гельветика, 2019. – С. 243–245.
 2. Каплун І. Г. Ретроспективний аналіз та перспективи трансформації навчальної польової практики в заповідних об'єктах студентів-еколопв ТНПУ ім. В. Гнатюка / І. Г. Каплун, І. Ю. Чеболда // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності "Екологія" у ТНПУ ім. В. Гнатюка, 7-8 травня 2019 р. – Тернопіль : Тайп, 2019. – С. 21–25.
 3. Сучасний стан природного комплексу району Малишівського сміттєзвалища / Г. В. Чернюк, І. Ю. Чеболда, Л. В. Янковська, В. О. Люгінов // Подільські читання. Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції ( 10-12 жовтня, 2019 р., Хмельницький). – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С.91–93.
 4. Чеболда І. Основні напрями оптимізації водокористування в Тернопільській області / І. Чеболда // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства.  – Тернопіль : Тайп, 2019. – № 3 (Вип. 3). – С. 47–49.
 5. Чеболда І. Ю. Визначення аграрного навантаження території з метою збереження продуктивності потенціалу сільськогосподарських земель  / І. Ю. Чеболда // Матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ «Моделювання еколого-географічних систем». Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2019. C. 31–35.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації