I-8806-2018

Shpak

 

Доктор психологічних наук

Доцент кафедри психології розвитку та консультування

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік


2019 рік
  1. Система практик у професійній підготовці психологів : навчально-методичний посібник / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 417 с.
  2. Zhuravlova L. Development of emotional intelligence of primary school pupils / L. Zhuravlova, M. Shpak // Socialization & Human Development : International scientific journal. – Szczecin ; Kyiv, 2019. – Vol. 1, № 1. – С. 95–102.
  3. Шпак М. М. Емоційний інтелект як чинник успішної соціальної взаємодії дітей молодшого шкільного віку / М. М. Шпак // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 18–19 квітня 2019 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 216–221.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах