C-9234-2018

Shulga

 

Кандидат педагогічних наук

Асистент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

 

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
 1. Кікінежді О. М. Еґалітарна модель керівника сфери освіти: виклики сьогодення / О. М. Кікінежді, І. М. Шульга // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності (18–19 травня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 81–86.
 2. Hovorun T. Gender in the dimensions of students’ youth social and economic aspirationsT. Hovorun, O. Kikinezhdi, I. Shulha // Sustainable development under the conditions of European integration : collective monograph. – Ljubljana ; Slovenia, 2019. – P. 414–426.
 3. Hovorun T. Economic determinants of egalitarian socialization of student youth in Ukraine / T. Hovorun, O. Kikinezhdi, I. Shulha // Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations : collective monograph. – Warsaw ; Poland, 2019. – Part I. – P. 409–422.
 4. Kikinezhdi O. M. Creating an egalitarian educational environment in a new ukrainian school O. M. Kikinezhdi, I. M. Shulha // Influence of scientific achievements in education on the development of modern society : conference proceedings, April 26–27, 2019. – Vilnius, 2019. – Р. 131–134.
 5. Kikinezhdi O. M. Impact of educational content on the gender socialization of preschoolers and junior children / O. M. Kikinezhdi, I. M. Shulha // Emergence of public development : financial and legal aspects : monograph. −  United Kingdom, 2019. – P. 659–668.
 6. Economic culture of student youth: gender aspect / T. Hovorun, O. Kikinezhdi, S. Kikinezhdi [et al.] // Eastern European conference of management and economics : proceedings of the 1st International scientific conference (May 24, 2019, Ljubljana). – Ljubljana, 2019. – P. 296–298.
 7. Kikinezhdi O. M. Challenges of the hybrid war: gender in the mass media / O. M. Kikinezhdi, I. M. Shulha // Challenges of the hybrid war: information dimension : conference proceeding of International scientific and practical conference (Vilnius, 16–17 august 2019). – Vilnius, 2019. – P. 102–105.
 8. Kikinezhdi O. M. The creation of a gender-equitable environment for children and youth as a requirement of a time / O. M. Kikinezhdi, I. M. Shulha // Гендер. Екологія. Здоров’я : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 18–19 квітня 2019 р.). – Харків : ХНМУ, 2019. – С.21–22.
 9. Kikinezhdi O. Gender-sensitive university as a subject of social interaction in the territorial community / O. Kikinezhdi, O. Kiz, I. Shulha // Social work and education. – Ternopil, 2019. – Vol. 6, n. 2. – Р. 144–153.
 10. Кікінежді О. Інституалізація ґендерної освіти у вищій школі: виклики часу / О. Кікінежді, І. Шульга // Соціальна робота: минуле, реалії та перспективи : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Умань, 21–22 травня 2019 р.). – Умань : Візаві, 2019. – С. 94–98.
 11. Shulha I. M. Theoretical basis of the organization of the gender-equitable environment in the foreign and ukrainian educational system / I. M. Shulha // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2019. – №1. – С. 60–67.
 12. Кікінежді О. Етика ненасильства в національній педагогічній спадщині та сьогоденні / О. Кікінежді, І. Шульга // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародна колективна монографія. – Харків : Стиль Издат, 2019. – С. 

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах