Web of Science ResearcherID: C-9234-2018

Shulga

 

Кандидат педагогічних наук

Асистент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

 

 

Бібліографія  (статті, мо

нографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Shulha I. Preparing future teachers to the formation of a nondiscriminatory inclusive environment in general secondary education institutions / I. Shulha // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 224–227.

2020 рік

 1. Family as a factor of economic socialization of children / O. Kikinezhdi, O. Kiz, I. Shulha, Ya. Vasylkevych // Eastern European conference of management and economics : Proceedings of the 2nd International scientific conference : workshop on social research, May 29, 2020.  – Ljubljana : Ljubljana School of Business, 2020. – P. 159-161.
 2. Challenges and issues in developing ukrainian students’ financial literacy and entrepreneurial skills / O. Kikinezhdi, O. Kiz, I. Shulha, Ya. Vasylkevych // Eastern European conference of management and economics : Proceedings of the 2nd International scientific conference : workshop on social research, May 29, 2020.  – Ljubljana : Ljubljana School of Business, 2020. – P. 288-295.
 3. Кікінежді О. М. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя: ґендерний аспект / О. М. Кікінежді, І. М. Шульга // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 18-21.
 4. Shulha І. The implementation of inclusive education: international experience and challenges for ukraine / I. Shulha // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 105-107.
 5. Шульга І. М. Роль керівника закладу освіти у створенні недискримінаційного шкільного середовища / І. М. Шульга, О. М. Кікінежді // Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 114–127.
 6. Кікінежді О. М. Психолого-педагогічний супровід еґалітарної особистості майбутнього педагога в контексті реалізації Концепції Нової української школи / О. М. Кікінежді, І. М. Шульга // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (9–10 квітня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 175–178.
 7. Shulha I.The Problem of Creating a Non-Discriminatory Environment in General Secondary Education Institutions: Gender Approach / I. Shulha, N. Levchyk, O. Kikinezhdi // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – № 2. – С. 190–197.

2019 рік
 1. Кікінежді О. М. Еґалітарна модель керівника сфери освіти: виклики сьогодення / О. М. Кікінежді, І. М. Шульга // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності (18–19 травня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 81–86.
 2. Hovorun T. Gender in the dimensions of students’ youth social and economic aspirationsT. Hovorun, O. Kikinezhdi, I. Shulha // Sustainable development under the conditions of European integration : collective monograph. – Ljubljana ; Slovenia, 2019. – P. 414–426.
 3. Hovorun T. Economic determinants of egalitarian socialization of student youth in Ukraine / T. Hovorun, O. Kikinezhdi, I. Shulha // Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations : collective monograph. – Warsaw ; Poland, 2019. – Part I. – P. 409–422.
 4. Kikinezhdi O. M. Creating an egalitarian educational environment in a new ukrainian school O. M. Kikinezhdi, I. M. Shulha // Influence of scientific achievements in education on the development of modern society : conference proceedings, April 26–27, 2019. – Vilnius, 2019. – Р. 131–134.
 5. Kikinezhdi O. M. Impact of educational content on the gender socialization of preschoolers and junior children / O. M. Kikinezhdi, I. M. Shulha // Emergence of public development : financial and legal aspects : monograph. −  United Kingdom, 2019. – P. 659–668.
 6. Economic culture of student youth: gender aspect / T. Hovorun, O. Kikinezhdi, S. Kikinezhdi [et al.] // Eastern European conference of management and economics : proceedings of the 1st International scientific conference (May 24, 2019, Ljubljana). – Ljubljana, 2019. – P. 296–298.
 7. Kikinezhdi O. M. Challenges of the hybrid war: gender in the mass media / O. M. Kikinezhdi, I. M. Shulha // Challenges of the hybrid war: information dimension : conference proceeding of International scientific and practical conference (Vilnius, 16–17 august 2019). – Vilnius, 2019. – P. 102–105.
 8. Kikinezhdi O. M. The creation of a gender-equitable environment for children and youth as a requirement of a time / O. M. Kikinezhdi, I. M. Shulha // Гендер. Екологія. Здоров’я : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 18–19 квітня 2019 р.). – Харків : ХНМУ, 2019. – С.21–22.
 9. Kikinezhdi O. Gender-sensitive university as a subject of social interaction in the territorial community / O. Kikinezhdi, O. Kiz, I. Shulha // Social work and education. – Ternopil, 2019. – Vol. 6, n. 2. – Р. 144–153.
 10. Кікінежді О. Інституалізація ґендерної освіти у вищій школі: виклики часу / О. Кікінежді, І. Шульга // Соціальна робота: минуле, реалії та перспективи : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Умань, 21–22 травня 2019 р.). – Умань : Візаві, 2019. – С. 94–98.
 11. Shulha I. M. Theoretical basis of the organization of the gender-equitable environment in the foreign and ukrainian educational system / I. M. Shulha // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2019. – №1. – С. 60–67.
 12. Кікінежді О. Етика ненасильства в національній педагогічній спадщині та сьогоденні / О. Кікінежді, І. Шульга // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародна колективна монографія. – Харків : Стиль Издат, 2019. – С. 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації