I-8049-2018

Schevchuk

 

Кандидат біологічних наук

Доцент кафедри ботаніки та зоології

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

 1. Грод І. М. Застосування інформативних індексів з метою оцінки біорізноманіття екосистем / І. М. Грод, Л. О. Шевчик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 112-114.

2019 рік
 1. Бех Н. М. Історія формування експозиції зоологічних фондів кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Н. М. Бех, Л. О. Шевчик // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 103–106.
 2. Бех Н. М. Деякі аспекти формування ландшафтної експозиції засобами природничої колекції навчально-методичного кабінету "Зоологічний музей" кафедри ботаніки та зоології ТНПУ імені Володимира Гнатюка / Н. М. Бех, Х. І. Юзеньків, Л. О. Шевчик // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 55–58.
 3. Юзеньків Х. І. Імена та особистості у формуванні колекції мікротерій навчально-методичного кабінету "Зоологічний музей" кафедри ботаніки та зоології ТНПУ ім. Володимира Гнатюка / Х. І. Юзеньків, Л. О. Шевчик // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 177–179.
 4. Шевчик Л. О. Реалізація інформаційної функції природничих музеїв в процесі вивчення фундаментальних біологічних дисциплін студентами медичних вишів в Україні / Л. О. Шевчик, Н. Я. Кравець // Інновації в вищій медичній та фармацевтичній освіті України : матеріали VI науково-практичної конференції з міжнародною участю(16-17 травня, м. Тернопіль). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2019. – С. 145-146.
 5. Кравець Н. Я. Бактерії у науковому письменницькому дискурсі / Н. Я. Кравець, Л. О. Шевчик // Мовна комунікація: наука, культура, медицина : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (6-7 червня, 2019 року). – Тернопіль : Укмедкнига, 2019. – С. 108–109.
 6. Грод І. М. Дидактичний потенціал мережі інтернет в контексті сучасної освітньої парадигми / І. М. Грод, Л. О. Шевчик // Сучасний рух науки : тези доп. VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 червня 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 395–400.
 7. Грод І. М. Роль 3D-сканера у реалізації комунікаційної функції природничих музеїв / І. М. Грод, Л. О. Шевчик // Природнича музеологія : природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку. – Київ, 2019. – Вип. 5. − С. 121−123.
 8. Шевчик Л. О. Таксономічна структура колекції мікромаммалій Кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету / Л. О. Шевчик, І. М. Грод // Природнича музеологія : природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку. – Київ, 2019. – Вип. 5. − С. 236−239.
 9. Шевчик Л. О. Сучасні підходи до навчання зоології засобами навчальної практики / Л. О. Шевчик, Г. М. Голіней,  Бех Н. М. // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 104‒107.
 10. Шевчик Л. О. Застосування інформаційних технологій в процесі інтеграції матеріалів природничих колекцій під час навчання зоології / О. Л. Шевчик, І. М. Грод // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019). – Тернопіль, 2019. – С. 164–166.
 11. Шевчик Л. О. Біблійне вирішення проблеми використання тварин у харчовому раціоні людини / Н. Я. Кравець, Л. О. Шевчик // Довкілля і здоров'я : матеріали науково-практичної коференції (25-26 квітня 2019 року). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2019. – С. 109–111.
 12. Характеристика чисельності та просторового розподілу популяцій зеленої ящірки (Lacerta viridis Laurenti, 1768) на території НПП «Дністровський каньйон» / М. П. Бойко, О. К. Вікирчак, Г. М. Голіней [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 20–26.
 13. Грод І. М. Створення кольорових цифрових 3D-моделей окремих екземплярів науково-методичного кабінету «Зоологічний музей» / І. М. Грод, Л. О. Шевчик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 36–38.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах