I-7294-2018

Son

 

Доцент

Кандидат філологічних наук

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Шонь О. Б. Практикум з Історії Англії : навчально-методичний посібник / О. Б. Шонь. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 40 с.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах