Web of Science ResearcherID: I-7267-2018

yankov

 

Кандидат географічних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Бадьора С. Гідрологічна характеристика річки Жирак та її басейну / С. Бадьора ; наук. кер. Л. В. Янковська // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 171-174
 2. Любий А. Гідрологічна характеристика річок Гусятинської територіальної громади / А. Любий ; наук. кер. Л. В. Янковська // Магістерські студії географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка : збірник наукових праць. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 1 (6). – С. 78-80
 3. Кузик І. Геоекологічна оцінка структури землекористування підгороднянської територіальної громади / І. Кузик, С. Новицька, Л. Янковська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – № 2 (55). – С. 97-105. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.2.12
 4. Путькалець В. Зелені насадження у смт. Вишнівець / В. Путькалець ; наук. кер. Л. В. Янковська // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 119-123
 5. Кудлач В. Компостування органічних відходів як ефективний принцип концепції «Zero Waste» (на прикладі села Кальне) / В. Кудлач ; наук. кер. Л. В. Янковська // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 160-166
 6. Заблоцький Б. В. Методичні рекомендації до написання курсових робіт : студентами спеціальності 101 Екологія / Б. В. Заблоцький, Л. В. Янковська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 28 с.
 7. Заблоцький Б. В. Методичні рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційних робіт : студентами спеціальності 101 Екологія освітньої програми «Екологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Б. В. Заблоцький, Л. В. Янковська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 38 с.
 8. Янковська Л. Наукові підходи до моделювання екологічних систем і процесів / Л. Янковська, Р. Яворівський, С. Сверстюк // Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства : тези доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів (м. Тернопіль, 7-8 грудня 2023 р.). – Тернопіль, 2023. – С. 199-201
 9. Янковська Л. Оптимізаційна модель землекористуванняв басейні річки Качава / Л. Янковська, С. Новицька // Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-прак- тичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18–20 травня 2023 р.). У 3-ох томах. – Львів : Простір-М, 2023. – Том 3. – С. 14-17
 10. Янковська Л. В. Проблеми екологічної освіти і виховання у загальноосвітніх школах / Л. В. Янковська // Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2-3 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 161-163
 11. Любий А. Річки Гусятинської територіальної громади / А. Любий, Л. В. Янковська, С. Р. Новицька // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2023. – № 7 (вип. 7). – С. 4-9
 12. Янковська Л. В. Системний підхід до аналізу екологічних проблем урбосистем (на прикладі містечка Вишнівець) / Л. В. Янковська, С. Р. Новицька // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 23-26
 13. Балик Я. Структура землекористування у селах Великі Вікнини та Малі Вікнини Кременецького району / Я. Балик ; наук. кер. Л. В. Янковська // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 166-170
 14. Кирич О. Сучасний стан альтернативної енергетики в Україні та світі / О. Кирич ; наук. кер. Л. В. Янковська // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 67-72
 15. Новицька С. Р. Туристичні маршрути по території перспективного регіонального ландшафтного парку “Середньосеретський” / С. Р. Новицька, Л. В. Янковська // Професор Ольга Заставецька - вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 262-264
 16. Царик Л. Функціональні особливості і типологія міських територіальних громад Тернопільської області / Л. Царик, П. Царик, О. Оливко [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – № 2 (55). – С. 36-42. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.2.4
 17. Новицька С. Характеристика лісового фонду державного підприємства «Бережанське лісомисливське господарство» / С. Новицька, Л. Янковська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – Вип. 1. (54). – С. 264-270. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.1.29

2022 рік

 1. Янковська Л. Басейновий підхід до дослідження проблем природокористування (на прикладі річки Качава) / Л. Янковська, С. Новицька, А. Цідило // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 1. (52).  – С. 209-219.
 2. Новицька С. Використання водних ресурсів Тернопільської області в рекреаційній сфері / С. Новицька, Л. Янковська // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції , присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка ( 4-5 жовтня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 75–76.
 3. Янковська Л. В. Водні об’єкти урбанізованих територій : курс лекцій / Л. В._[укладач] Янковська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 136 с.
 4. Заблоцький Б. В. Методичні рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційних робіт : студентами спеціальності 103 Науки про Землю освітньої програми «Гідрологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Б. В. Заблоцький, Л. В. Янковська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022 . – 36 с.
 5. Янковська Л. В. Моделювання і прогнозування гідрологічних процесів : словник-довідник / Л. В._[укладач] Янковська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 65 с
 6. Новицька С. Наукова експедиція «Дністер - 97» / С. Новицька, Л. Янковська // Микола Чайковський організатор заповідної справи на Тернопільщині : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 16–19.
 7. Новицька С. Принципи формування екологічної свідомості школярів / С. Новицька, Л. Янковська // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2022. – № 6 (вип. 6). – С. 60-63
 8. Янковська Л. В. Районне планування та організація території : методичні рекомендації до організації самостійної роботи (для студентів спеціальності 103.Науки про Землю заочної форми навчання) / Л. В. Янковська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 39 с.
 9. Янковська Л. Рекреаційний потенціал Романівського ставу Байковецької територіальної громади / Л. Янковська, С. Новицька // Микола Чайковський організатор заповідної справи на Тернопільщині : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 178–186.
 10. Янковська Л. В. Стан зелених насаджень на вулиці М. Паращука у місті Тернопіль / Л. Янковська // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2022. – С. 31–37.
 11. Yankovska L. PROBLEMS OF NATURAL RESOURCE MANAGEMENT AND NATURE PROTECTION IN THE KACHAVA RIVER BASIN / L. Yankovska, S. Novytska, N. Taranova // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 2. (53). – С. 114-123. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.22.2.15

2021 рік

 1. Кирик М. Г. Зміна родючості ґрунтів Ізяславського району Хмельницької області /  М. Г. Кирик, Г. Б. Гуменюк, Л. В. Янковська // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 78–80.
 2. Цідило А. Екологічні наслідки природокористування у долині річки Качава (в межах села Романівка) / А. Цідило, Л. Янковська, С. Новицька // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 5 (вип. 5). – С. 52–61.
 3. Янковська Л. Особливості поводження з твердими побутовими відходами в сільській місцевості (на матеріалах Байковецької ОТГ Тернопільської області) / Л. Янковська, С. Новицька, А. Цідило // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 1 . – С. 24–32.
 4. Новицька С. Природні рекреаційні ресурси Чортківського району Тернопільської області / С. Новицька, Л. Янковська, І. Вітенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – №2 (51). – С. 139-145.
 5. Проблеми функціонування регіональних ландшафтних парків міських екосистем / Л. Царик, П. Царик, Л. Янковська [та ін.] // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 5 (вип. 5). – С. 31–39.
 6. Янковська Л. В. Стан зелених насаджень на вулицях центральної частини міста Тернополя / Л. В. Янковська // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 34–40.
 7. Новицька С. Р. Туристичні маршрути перспективного регіонального ландшафтного парку «Почаївський» / С. Р. Новицька, Л. В. Янковська // Подільські читання. Охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, природнича освіта: проблеми, перспективи, рішення : матеріали Всеукроїнської науково- практичної конференції присвячена 25-річчю кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету (11–13 жовт. 2021 р., Хмельницький). – Хмельницький : ХНУ, 2021. – С. 72-75.
 8. Янковська Л. В. Концептуальні та прикладні засади природокористування : методичні рекомендації до проведення практичних занять (для студентів ОП «Екологія» другого (магістерського) рівня освіти) / Л. В. Янковська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 70 с.
 9.  Янковська Л. В. Екологічне виховання на уроках географії та біології засобами художньої літератури : посібник для вчителів / Л. В. Янковська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 43 с.

2020 рік

 1. Янковська Л. В. Інтеграція фізики та географії у змісті освіти основної школи / Л. В. Янковська, Т. В. Янковський // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). –Тернопіль, 2020. –С. 242-245.
 2. Geoecological problems of decentralization (on Ternopol region materials) / L. P. Tsaryk, L. V. Yankovs’ka, P. L. Tsaryk [et al. ] // Journal of geology, geography and geoecology. – 2020. – Vol. 29, issue 1. – P. 196-205. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000526104100018
 3. Янковська Л. Романівський став як перспективний рекреаційний об’єкт Байковецької об’єднаної територіальної громади / Л. Янковська, А. Цідило // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 305–310.
 4. Новицька  С.  Формування ставлення особистості до навколишнього середовища як основа організації екологічної освіти / С. Новицька, Л. Янковська // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 358–364.
 5. Янковська Л. Проблеми та перспективи поводження з твердими побутовими відходами в Тернопільській області / Л. Янковська, С. Новицька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 1 (48). – С. 156–162.
 6. Цідило А. Проблеми та перспективи поводження з твердими побутовими відходми у Байковецькій об’єднаній територіальній громаді / А. Цідило, Л. Янковська // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2020. – №4 (вип. 4). – С. 35-41
 7. Новицька С. Оптимізація ландшафтно-екологічної організації території (на матеріалах Зборівської ОТГ Зборівського району Тернопільської області) / С. Новицька, Л. Янковська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 174–184.
 8. Янковська Л. В. До проблеми поводження з твердими побутовими відходами у місті тернополі / Л. В. Яновська // Моделювання еколого-географічних систем : Матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С.38–46.
 9. Янковська Л. Теоретичні засади еколого-географічного районування території обласного рівня / Л. Янковська, С. Новицька // Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи : Матеріали міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, присвяченої 20-річчю кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна, м. Львів, 1-3 жовтня 2020 р.). – Львів : Простір-М, 2020. – С.54–57.
 10. Янковська Л. Екологічні проблеми урбосистем у різні історичні періоди / Л. Янковська // Сучасні проблеми урбоекосистем: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (1-2 жовтня 2020 р., Кам’янець-Подільський). – Кам’янець-Подільський :  Друкарня «Рута», 2020. – С.159–163.

 2019 рік

 1. Царик Л. П. Геоекологічні параметри компонентів навколишнього середовища міста Тернополя / Л. П. Царик, П. Л. Царик, Л. В. Янковська, І. Р. Кузик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 198211.
 2. Янковська Л. В. Підходи до вдосконалення шкільної екологічної освіти та виховання / Л. В. Янковська, С. Р. Новицька // Ecological education and ecological culture of the population : materials of the VII international scientific conference on February 25-26, 2019. – Prague, 2019. – С.38–40.
 3. Янковська Л. В. Антропогенна трансформація геосистем Тернопільської області / Л. В. Янковська, С. Р. Новицька, Н. Б. Таранова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 225–232.
 4. Новицька C. Передумови розвитку рекреаційної діяльності в межах перспективного регіонального ландшафтного парку "Бережанське Опілля" / С. Новицька, Л. Янковська // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – Slovakia ; Košice : Academic society of Michal Baludansky, 2019. – Vol. 7, № 6B. – P. 32–38.
 5. Царик Л. П. Вікові особливості формування екологічної компетентності школярів / Л. П. Царик, С. Р. Новицька, Л. В. Янковська // Science and society : proceeding of the 9th International conference on February 1, 2019. – Hamilton, 2019. – P. 887-895.
 6. Новицька С. Підходи до оптимізації ландшафтно-екологічної організації території ( на матеріалах Колодненської об’єднаної територіальної громади Збаразького району Тернопільської області) / С. Новицька, Л. Янковська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 130–138.
 7. Новицька C. P. Біоетичні та еколого-етичні проблеми сучасності / C. P. Новицька, Л. В. Янковська // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності "Екологія" у ТНПУ ім. В. Гнатюка, 7-8 травня 2019 р. – Тернопіль : Тайп, 2019. – С. 79–84.
 8. Янковська Л. В. З досвіду організації педагогічної практики студентів-екологів ТНПУ ім В. Гнатюка / Л. В. Янковська // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності "Екологія" у ТНПУ ім. В. Гнатюка, 7-8 травня 2019 р. – Тернопіль : Тайп, 2019. – С. 11–34.
 9. Новицька С. Р. Біотичні рекреаційні ресурси Тернопільської області / С. Р. Новицька, Л. В. Янковська // Екологічна безпека об’єктів туристично-рекреаційного комплексу : І Міжнародна науково-практична конференція (м. Львів, 5-6 грудня 2019 р.). – Львів, 2019.
 10. Сучасний стан природного комплексу району Малишівського сміттєзвалища / Г. В. Чернюк, І. Ю. Чеболда, Л. В. Янковська, В. О. Люгінов // Подільські читання. Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції ( 10-12 жовтня, 2019 р., Хмельницький). – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С.91–93.
 11. Янковський Т. Міжпредметні зв'язки при вивченні географії та фізики / Т. Янковський, Л. Янковська // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2019. – № 3 (Вип. 3). – С. 83-86.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]