Web of Science ResearcherID: І-7333-2018

oliarКандидат наук з фізичного виховання і спорту

Викладач кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання

  

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2024 рік

  1. Оліяр М. Б. Проблеми термінології навчальної програми з фізичної культури на прикладі окремих варіативних модулів (гандбол, баскетбол, футбол) / М. Б. Оліяр, М. Й. Криськів // Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»)» : журнал. – Київ, 2024. – № 1 (19). – С. 1149-1162. DOI : https://doi.org/10.52058/2786-6165-2024-1(19)-1149-1162

2023 рік

  1. Грубар І. Я. Педагогічні умови профілактики травматизму студентів у процесі фізичного виховання / І. Я. Грубар, Г. М. Грабик, М. Б. Оліяр [та ін.] // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали третьої всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (20 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 68-73

2020 рік

  1. Psychomotor development of the middle school age children with hearing impairment in the process of physical education / V. Naumchuk, M. Oliiar, S. Gumenyuk, V. Vykhrushch [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 3. – P. 9-20.

2019 рік

  1. Оліяр М. Теорія і методика викладання сортивних ігор. Баскетбол : методичні рекомендації студентам факультету фізичного виховання / М. Оліяр. – Тернопіль : [б. в.], 2019. – 77 с.
  2. Оліяр М. Планування навчально-тренувального процесу з футболу дітей старшого дошкільного віку / М. Оліяр, І. Машталер // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 105–111.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах

[ Geri ]