Web of Science ResearcherID: І-7333-2018

oliarКандидат наук з фізичного виховання і спорту

Викладач кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання

  

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Psychomotor development of the middle school age children with hearing impairment in the process of physical education / V. Naumchuk, M. Oliiar, S. Gumenyuk, V. Vykhrushch [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 3. – P. 9-20.

2019 рік

  1. Оліяр М. Теорія і методика викладання сортивних ігор. Баскетбол : методичні рекомендації студентам факультету фізичного виховання / М. Оліяр. – Тернопіль : [б. в.], 2019. – 77 с.
  2. Оліяр М. Планування навчально-тренувального процесу з футболу дітей старшого дошкільного віку / М. Оліяр, І. Машталер // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 105–111.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах