Web of Science ResearcherID: H-6075-2016

Ognusta

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту

Доцент кафедри фізичного виховання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

 1. Засоби гімнастики: стройові та загальнорозвиваючі вправи / А. В. Огнистий, К. М. Огниста, Е. І. Маляр [та ін.] ; за ред. А. В. Огнистого. Тернопіль : ТАЙП, 2020. 140 с.
 2. Огнистий А. Особливості партнерських відносин (з досвіду роботи кафедри фізичного виховання ТНПУ) / А. Огнистий, К. Огниста //  Партнерство взаємодії як фактор підвищення якості освіти : матеріали міжнародного науковопрактичного семінару (м. Тернопіль, 18 лютого 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 33–38.
 3. Огнистий А. В. До проблеми підготовки фахівців з фітнесу / А. В. Огнистий, К. М. Огниста // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 115–120.
 4. Flanagan A. About fitness professionals (coach, instructor) and their competence / A. Flanagan, A. Ognystyy, К. Ognysta // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 12–15.
 5. Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді: матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року) / за заг. ред. А. В. Огнистого, К. М. Огнистої. – Тернопіль: Тайп, 2020. – 174 с.

2019 рік

 1. Огниста К. Проблеми підготовки фахівців до інноваційної діяльності з фізичного виховання учнів початкових класів / К. Огниста, А. Огнистий // Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії : матеріали II Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю (Київ, 18 квітня 2019 р). – Київ : НУФВСУ, 2019. – С. 109–111.
 2. Огнистий А. В. Зошит для занять з фізичного виховання / К. М. Огниста, А. В. Огнистий. – Тернопіль : ТАЙП, 2019. 24 с.
 3. Огнистый А. В. Место олимпийского образования в гуманитарной подготовке учителя-предметника / А. В. Огнистый, К. М. Огниста // II Европейские игры – 2019: психолого-педагогические и медико-биологические аспекты подготовки спортсменов : материалы Международной научно-практической конференции ( Минск, 4–5 апреля 2019 г.). Минск : БГУФК, 2019. Ч. 4. С. 6468.
 4. Огниста К. М. Самоаналіз готовності майбутніх бакалаврів напрямку підготовки початкова освіта до фізичного виховання школярів / К. М. Огниста, В. А. Огнистий // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова : збірник наукових праць. Серія №15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Випуск 3 К (110) 19. – С. 406–409.
 5. Огнистий А. В. Шляхи покращення підготовки майбутніх вчителів початкових класів до реалізації олімпійської освіти / А. В. Огнистий, К. М. Огниста // Молодь та олімпійський рух : збірник тез доповідей XII Міжнародної конференції молодих вчених (17 травня 2019 року). – Київ, 2019. – С. 64–65.
 6. Огниста К. Рухова активність запорука здоров’я та успішного навчання студентів закладів вищої освіти / К. Огниста, А. Огнистий, Х. Банаховська // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 78–80.
 7. Огнистий А. В. Співпраця регіонильних відділень НОК України та Олімпійської академії України (на прикладі Тернопільської області) / А. В. Огнистий, К. М. Огниста // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали третього регіонального науковометодичного семінару приуроченого 70-річчю кафедри фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка (13-14 грудня 2019 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2019. – С. 103–106.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах