Web of Science ResearcherID: M-2104-2016

Кандидат педагогічних наук (PhD in education)

Доцент кафедри інформатики та методики її викладання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Project-based learning in a computer modelling course / N. Balyk, I. Grod, Y. Vasylenko, V. Oleksiuk [et al.] // Journal of Physics : Conference Series : XII International Conference on Mathematics, Science and Technology Education (ICon-MaSTEd 2020) 15-17 October 2020. – 2021. – Т. 1840. – P. 1–12. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85103510068&origin=resultslist
 2. Олексюк В. П. Можливості курcу CISCO DEVNET ASSOCIATE для забезпечення вибірковості освітніх програм підготовки майбутніх учителів інформатики / В. П. Олексюк, С. О. Лещук // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 162–164.

2020 рік

 1. Олексюк В. П. Огляд масових відкритих курсів для навчання комп’ютерних мереж / В. П. Олексюк, Я. П. Василенко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 65–67.
 2. Смолин О. І. Інтернет речей як технологічний феномен XXI століття / О. І. Смолин, В. П. Олексюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 147–149.
 3. Design of educational environment for teachers’ professional training / N. Balyk, G. Shmyger, Ya. Vasylenko, V. Oleksiuk // SHS Web of Conferences : the International conference on history, theory and methodology of learning (ICHTML 2020) (Kryvyi Rih, Ukraine, May 13-15, 2020). – EDP Sciences, 2020. – Vol. 75. – P. 1–8.
 4. Network graph using in works planning task / N. R. Balyk, I. M. Grod, S. V. Martinyuk [et al.] // Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві: матеріали міжнар. наук. конф. (29-30 травня 2020 р.). – Київ : Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2020. – С.128–132.
 5. Oleksiuk V. P. Methodology of teaching cloud technologies to future computer science teachers / V. P. Oleksiuk, O. R. Oleksiuk // Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education, CTE 2019 ( Kryvyi Rih, Ukraine, December 20, 2019). – CEUR-WS, 2020. – Vol. 2643. –  P. 592–608.
 6. Oleksiuk V. Exploring the potential of augmented reality for teaching school computer science / V. Oleksiuk, O. Oleksiuk // 3rd International Workshop on Augmented Reality in Education (Kryvyi Rih, Ukraine, May 13, 2020). – CEUR-WS, 2020. – Vol. 2731. – P. 91–107.
 7. The Digital Capabilities Model of University Teachers in the Educational Activities Context / N. Balyk, Ya. Vasylenko,  G. Shmyger, V. Oleksiuk,  O. Barna // ICT in Education, Research and Industrial Applications : Proceedings of the 16th International Conference, ICTERI 2020. Volume II: Workshops (Kharkiv, Ukraine, October 06-10). – CEUR-WS, 2020. – Vol. 2732. – P. 1097–1112.
 8. Смолин О. І. Розумне навчальне середовище як складник сучасного освітнього простору / О. І. Смолин, В. П. Олексюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (12-13 листопада 2020 року, м.Тернопіль). –  Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2020. – С. 147–150.
 9. Development a computer network user support tool / N. Balyk, V. Oleksiuk, A. Halas // Computer science and software engineering proceedings of the 2nd Student Workshop,CS&SE@SW 2019 ( Kryvyi Rih, Ukraine, November 29, 2019). – CEUR-WS, 2020. – Vol. 2546. – P. 159-170.
 10. Oliinyk B. Automation in Software testing, can we automate anything we want? / B. Oliinyk, V. Oleksiuk // Computer science and software engineering proceedings of the 2nd Student Workshop,CS&SE@SW 2019 ( Kryvyi Rih, Ukraine, November 29, 2019). – CEUR-WS, 2020. – Vol. 2546. – P. 224–234
 11. Study of augmented and virtual reality technology in the pedagogical university / N. Balyk, G. Shmyger, Ya. Vasylenko [et al.] // E-learning : innovative educational technologies, tools and methods for E-learning : monograph. – Katowice ; Cieszyn : University of Silesia. 2020. – Vol. 12. – P. 110–123.
 12. Web-service for network graph building for works planning / N.R. Balyk, I.M. Grod, S.V. Martinyuk [et al.] // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2020 : тези доповідей П’ятнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (29 червня – 01 липня 2020 р., м. Чернігів). – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – P. 277– 280.
 13. Експеримент з розвитку інформаційно-дослідницької компетентності науковців і викладачів на основі відкритих електронних систем / О. М. Спірін, С. М. Іванова, Л. А. Лупаренко [та ін.] // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2020. – Т. 80, n. 6. – С. 281–308.
 14. Some experience in maintenance of an academic cloud / V.P. Oleksiuk, O. R. Oleksiuk, O. M. Spirin, N. R. Balyka, Y. P. Vasylenko // CEUR Workshop Proceedings : 8th Workshop on Cloud Technologies in Education, CTE 2020, 18 December 2020. – 2020. – Vol. 2879. – P. 165–178. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85108021777&origin=resultslist

2019 рік

 1. The blended methodology of learning computer networks: cloud-based approach / O. Spirin, V. Oleksiuk, N. Balyk [et al.] // ICT in education, research and industrial applications : proceedings of the 15th International conference (June 12-15, 2019). – Kherson, 2019. – Vol. 2. – P. 68–80.
 2. Design of approaches to the development of teacher’s digital competencies in the process of their lifelong learning / N. Balyk, Ya. Vasylenko, G. Shmyger [et al.] // ICT in education, research and industrial applications : proceedings of the 15th International conference (June 12-15, 2019). – Kherson, 2019. – Vol. 2. – P. 204–219.
 3. Balyk N. Designing of virtual cloud labs for the learning cisco cybersecurity operations course / N. Balyk, Ya. Vasylenko, G. Shmyger [et al.] // ICT in education, research, and industrial applications : proceedings of the 15th International conference, ICTERI 2019 (june 12-15, 2019). – Kherson, 2019. – Vol. 2. – P. 960–967.
 4. Олексюк В. Застосування електронних систем відкритого доступу у процесі підготовки майбутніх магістрів середньої освіти в галузі інформатики / В. Олексюк // Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки. – Хмельницький : НАДПСУ, 2019. – № 1(16). –  С. 312326.
 5. Василенко В. П. Про використання компетентнісного підходу в процесі реформування вищої освіти / В . П. Василенко, В. П. Олексюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, іології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 212–215.
 6. Олексюк В. П. Застосування еластичних щіткоподібних поверхонь для зниження пошкодження сипких матеріалів при їх транспортуванні гвинтовими робочими органами / В. П.  Олексюк, А. Д. Довбуш, А. .І Станько // Агроінженерія: сучасні проблеми та перспективи розвитку : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції : присвячена 90-й річниці з дня заснування механіко-технологічного факультету НУБіП України (7-8 листопада 2019 року).  Київ, 2019. С. 7172.
 7. Хомик Н. И. Определение критических ударных взаимодействий корнеплодов с прутками транспортеров / Н. И. Хомик, В. П. Олексюк, Г. А. Герасимчук  // Новые материалы, оборудование и технологии в промышленности : материалы Международной научно-технической конференции молодых ученых (Могилев, 24–25 октября 2019 года). – Могилев : Белорусско-Российский университет, 2019. – С. 64–65.
 8. Околіта М. В. Деякі аспекти використання хмарних технологій у процесі вивчення інформатики у 10-11 класах закладів середньої освіти / М. В.Околіта, В. П. Олексюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 171–174.
 9. STEM-approach to the transformation of pedagogical education / N. Balyk, G. Shmyger, Ya. Vasylenko [et al.] // E-learning: E-learning and STEM Education : monograph. – Katowice ; Cieszyn, 2019. – Vol. 11. – P. 109-123.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах