Web of Science ResearcherID: I-8045-2018

 

Кандидат педагогічних наук

Викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of Science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Олійник Г. М. Роль сім’ї у cоціалізації дитини з особливими потребами / Г. М. Олійник // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 331–333.

2020 рік

 1. Главацька О. Л. Програми анімаційних заходів : навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей 231 "cоціальна робота" та 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності" / О. Л. Главацька, Г. М. Олійник. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 126 с.
 2. Олійник Г. М. Теоретичні аспекти соціалізації особистості в умовах дозвіллєвої діяльності / Г. М. Олійник, Н. А. Фіголь // Наукові записки : збірник наукових статей. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – Вип. 148.
 3. Олійник Г. М. Особливості соціалізації дітей з особливими потребами у сучасному українському суспільстві / Г. М. Олійник // Social Work and Education. – Ternopil ; Aberdeen, 2020. – Vol. 7, no. 2. – P. 178–185.
 4. Олійник Г. М. Соціальний аніматор як суб’єкт соціокультурної діяльності / Г. М. Олійник, О. Л. Главацька, Н. Ю. Брижак // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та психологія. – Мукачево, 2020. – Вип. 1 (11). – С. 157–159.
 5. Главацька О. Л. Підготовка майбутніх менеджерів соціокультурної сфери до анімаційної діяльності / О. Л. Главацька, Г. М. Олійник // Інноваційна педагогіка. – Одеса, 2020. – Вип. 20, т. 1. – С. 111–115.
 6. Олійник Г. Особливості роботи соціального працівника з громадськими дитячими та молодіжними організаціями / Г. Олійник // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20 січня 2020 р.). – Переяслав, 2020. – Вип. 57. – С. 45–47.
 7. Олійник Г. М. Соціальна реабілітація молоді з особливими потребами / Г. М. Олійник // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 9-10 квітня 2020 року). – Тернопіль, 2020. – С. 268–270.
 8. Главацька О. Куди піти вчитися: як у Тернополі стати фахівцем у соціальній сфері / О. Главацька, Г. Олійник // Наш день. – 2020. – № 18 (354).
 9. Олійник Г. М. Зміст та особливості роботи соціального гувернера в умовах сім’ї / Г. М. Олійник // Current trends in the development of science and practice : the ХХI th International scientific and practical conference (15–16 June, 2020). – Haifa ; Israel, 2020. – P. 175–178.
 10. Олійник Г. М. Соціальна інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у суспільство / Олійник Г. М. // Науковий вісник КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» : Сучасні підходи та перспективи професійного розвитку фахівців соціономічних професій : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (19 червня 2020 року). – Вінниця, 2020. – Вип. 2 (28). – С. 291–294.
 11. Олійник Г. М. Ігрова діяльність як засіб успішної адаптації дітей з особливими освітніми потребами / Г. М. Олійник // Надання соціальних послуг в умовах децентралізації: проблеми та перспективи : матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 25 вересня 2020 р.). – Ужгород, 2020. – С. 75–76.
 12. Олійник Г. М. Основні види та напрямки роботи щодо здійснення соціально-психологічної реабілітації дітей з особливими потребами / Г. М. Олійник // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (30 вересня 2020 р.). – Переяслав, 2020. – Вип. 63. – С. 127–129.
 13. Justification of the professional image for the development of the educator's professional image / A. Zaplatynska, T. Zavadska, H. Oliinyk, [et al.] // Journal of Entrepreneurship Education. – 2020. – Vol. 23, issue 1. – P. 1-9.

2019 рік

 1. Олійник Г. М. Соціокультурна анімація : методичні рекомендації для студентів спеціальності 231 "cоціальна робота" / Г. М. Олійник, О. Л. Главацька ; за ред. В. А. Поліщук. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 110 с.
 2. Олійник Г. М. Впровадження інклюзивного навчання для студентів з вадами зору / Г. М. Олійник // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 11–12 квітня 2019 року). – Тернопіль : Тайп, 2019. – Ч. 2. – С. 103–106.
 3. Олійник Г. М. Формування педагогічної культури у майбутніх учителів / Г. М. Олійник, Н. А. Фіголь // The Third International scientific congress of scientists of Europe‖ : proceedings of the III International scientific forum of scientists "East–West" (January 11, 2019). – Vienna, 2019. – P. 497–507. 
 4. Олійник Г. М. Використання інформаційних технологій у професійній діяльності соціального працівника / Г. М. Олійник // Соціологія та соціальна робота в умовах національних та регіональних викликів : матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції (м.Ужгород, 27 вересня 2019 року). – Ужгород : Говерла, 2019. – С. 72–74.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах