Web of Science ResearcherID: I-7200-2018

 

Доктор педагогічних наук

Професор кафедри педагогіки і методики початкової освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Онишків З. Наступність у роботі закладу дошкільної освіти і початкової школи / З. Онишків // Формування професійної компетентності майбутніх фахівців: педагогічна та філологічна парадигми : матеріали Міжнародної науково-практичної міждисциплінарної конференції (м. Тернопіль, 11 травня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 88-91
 2. Онишків З. М. Особливості навчання учнів в умовах малочисельної початкової школи / З. М. Онишків // Світ дидактики: дидактика в сучасному світі : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22-23 листопада 2022 р.). – Київ : «Видавництво Людмила», 2023. – С. 113-116

2022 рік 

 1. Онишків З. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у практиці роботи вчителів початкових класів / З. Онишків, О. Онишків // Професійна діяльність учителя в умовах цифрової трансформації освіти : збірник наукових та науково-методичних праць (за матеріалами Всеукраїнської конференції) 07-14 квітня 2022 року. – Хмельницький : Символ, 2022. – С. 248-250
 2. Методичні рекомендації з педагогічної практики : [для студентів відділення «Початкова освіта»] / З. М. Онишків, Я. П. Кодлюк, В. В. Матіяш, _[упорядники]. – 5-е вид., перероблене. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 24 с.
 3. Онишків З. М. Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт з педагогіки : [для студентів спеціальності «Початкова освіта»] / З. М. Онишків, Я. П. Кодлюк, В. В. Матіяш. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 26 с.
 4. Онишків З. М. Формування в учнів уміння вчитися в науковій спадщині академіка О. Я. Савченко  / З. М. Онишків // Контексти творчості Олександри Яківни Савченко. Уміння вчитися як ключова здатність здобувачів початкової освіти в реаліях воєнного стану: збірник матеріалів ІІ Міжнародних педагогічних читань пам’яті О. Я. Савченко (Україна, м. Київ, 3 листопада 2022 р.). – Київ : Педагогічна думка, 2022. – С. 85-89
 5. Romanyuk S. Competence-Based Readiness of Future Teachers to Professional Activity in Educational Institutions / S. Romanyuk, I. Rusnak, L. Dolynskiy, L. Maftyn [et al.] // Journal of Curriculum and Teaching. – 2022. – Vol. 11, Issue 2. – P. 42-55. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Areas of Modernization of Preparation of Future Elementary School Teachers in the Countries of the European Community / Z. Onyshkiv, Y. Kodliuk, T. Lesina [et al.] // Revista tempos e espacos educacao. – 2021. – Vol. 14, Issue 33. P. 1-11. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000678069800001
 2. Training future primary school teachers for the formation of students’ skills to cooperate in a team / O. Yankovych,  I. Kuzma, V. Prymakova [et al.] // Second international conference on history, theory and methodology of learning (ICHTML 2021), Kryvyi Rih, Ukraine, May 12-14, 2021. – 2021. – Vol. 104. – P. 1–9.

2020 рік

 1. Онишків З. М. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх учителів до роботи в малочисельній початковій школі / З. М. Онишків // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 109–111.
 2. Онишків З. Підготовка магістрів початкової освіти до роботи в початковій школі сільської місцевості / З. Онишків // Витоки педагогічної майстерності : науковий журнал. – 2020. – Вип. 25. – С. 162–167.

2019 рік

 1. Онишків З. Підготовка майбутніх бакалаврів початкової освіти до роботи в початковій школі сільської місцевості / З. Онишків // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування : колективна монографія / за ред. В. М. Чайки, О. І. Янкович. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 47–59.
 2. Onyshkiv Z. The variety of the forms of organization of education in Ukrainian small-sized school / Z. Onyshkiv // Людинознавчі студії. Серія : Педагогіка. 2019. Вип. 9. С. 2737.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах