Web of Science ResearcherID: I-7200-2018

 

Доктор педагогічних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Training future primary school teachers for the formation of students’ skills to cooperate in a team / O. Yankovych,  I. Kuzma, V. Prymakova, Z. Onyshkiv [et al.] // Second international conference on history, theory and methodology of learning (ICHTML 2021), Kryvyi Rih, Ukraine, May 12-14, 2021. – 2021. – Vol. 104. – P. 1–9

2020 рік

  1. Онишків З. М. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх учителів до роботи в малочисельній початковій школі / З. М. Онишків // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 109-111.

2019 рік

  1. Онишків З. Підготовка майбутніх бакалаврів початкової освіти до роботи в початковій школі сільської місцевості / З. Онишків // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування : колективна монографія / за ред. В. М. Чайки, О. І. Янкович. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 47–59.
  2. Onyshkiv Z. The variety of the forms of organization of education in Ukrainian small-sized school / Z. Onyshkiv // Людинознавчі студії. Серія : Педагогіка. 2019. Вип. 9. С. 2737.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах