Web of Science ResearcherID:  I-7263-2018

Orap

Доктор наук, професор

Завідувач кафедри психології

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Орап  М. Суб’єктивне благополуччя українських студентів: ґендерний аспект  / М. Орап  // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). — Тернопіль : ТНПУ, 2020. — С. 167-169.

2019 рік

  1. Орап М. О. Методологія і методика дослідження соціального інтелекту дітей шкільного віку / М. О. Орап // Психологічні технології ефективного функціонування та розвитку особистості : монографія / за ред. : С. Д. Максименка, С. Б. Кузікової, В. Л. Зливкова. — Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. — С. 45–67.
  2. Orap M. Speech experience and social intelligence оf the primary school age children / M. Orap // Modern research of the representatives of psychological sciences : collective monograph. — Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. — P. 143-163.
  3. Орап М. Автонаратив як засіб дослідження і реорганізації життєвого шляху особистості пацієнта / М. Орап // Психологія особистості : науковий журнал. — 2019. — № 1 (10). — С. 227-234.
  4. Орап М. Психосемантичне дослідження концептівпсихосемантичне дослідження концептів «здоров’я» та «хвороба» / М. Орап // Humanitarium. Переяслав-Хмельницький ; Ніжин : Лисенко М. М., 2019. Т. 43, Вип. 1 : Психологія. С. 113-122.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах