Web of Science ResearcherID: I-7957-2018

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік 

  1. Ороновська Л. Д. Становлення духовних цінностей особистості: теоретичний аспект проблеми / Л. Д. Ороновська, Г. Цап  // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 52–57.

2020 рік

  1. Ороновська Л. Д. Дослідження сучасного стану міжкультурного виховання студентів мистецького напрямку / Л. Д. Ороновська // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 111-116.
  2. Ороновська Л. Міжкультурне виховання як складова музичного розвитку сучасної студентської молоді / Л. Ороновська // Освітній культурно-мистецький простір: минувшина, сьогодення: перші наукові читання, присвячені 80-річчю Теребовлянського коледжу культури і мистецтв (1940-2020) : матеріали доповідей (12 травня 2020 р., м. Київ – Тернопіль – Теребовля). – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2020. – С. 22-24.
  3.  Ороновська Л. Д. Методика музичного мистецтва вищої школи: виклики та реалії сьогодення / Л. Д. Ороновська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12–13 листопада, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 142–145.

2019 рік

  1. Ороновська Л. Форми і методи активізації педагогічної практики студентів мистецьких спеціальностей / Л. Ороновська // Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства : матеріали і тези V Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (Одеса 17-18 довтня 2019 р.). – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2019. – Т. 1. – С. 7778.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах