Аспірант кафедри фізичного виховання

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

Scopus

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Осіп Н. Б. Фізичне здоров’я майбутніх дошкільних педагогів, як компонент професійної готовності / Н. Б. Осіп, П. М. Петрица // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 120–126.
  2. Measuring physical literacy in Ukraine: development of a set of indicators by Delphi method / I. Pavlova, P. Petrytsa, A. Andres [et al.] // Physical Activity Review. – 2021. – Vol. 9, Issue 1. – P. 24–32. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85101308113&origin=AuthorNamesList&txGid=d8edff51171ff79287a1f1aad4f2a8ef

2019 рік

  1. Осіп Н. Б. Особливості підготовки майбутніх дошкільних педагогів до олімпійської освіти в процесі фізичного виховання / Н. Б. Осіп, П. М. Петрица // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Тернопіль: ТАЙП, 2019. – С. 115–119.
  2. Петрица П. М. Олімпійська освіта у формуванні фізичної культури особистості студента/ П. М. Петрица, Н. Б. Осіп // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Тернопіль: ТАЙП, 2019. – С. 119–122.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах