Web of Science ResearcherID: I-7525-2018

oduncova

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри філологічних дисциплін початкової освіти

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Одинцова Г. С. Формування граматичної компетентності майбутніх учителів початкової школи засобами цікавого мовознавства / Г. С. Одинцова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 109–116.

2020 рік

  1. Одинцова Г. С. Інноваційні технології навчання української мови у вищій школі / Г. С. Одинцова // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 107–109.
  2. Одинцова Г. С. Синтаксис і пунктуація. Тестові завдання для тематичного контролю : навчальний посібник / Г. С. Одинцова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 64 с.
  3. Odyntsova H. S. Interesting linguistics as a means of formation of primary school student’s language personality / H. S. Odyntsova // Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka. – Warszawa, 2020. – P. 12–15.
  4. Одинцова Г. С. Вербалізація концепту «мова» у лінгвістичних афоризмах / Г. С. Одинцова // Modern Scientific Researches. – 2020. – Issue № 1, part 6. – С. 80–83.

2019 рік

  1. Одинцова Г. Формування мовної особистості майбутніх фахівців початкової освіти в умовах нової української школи / Г. Одинцова // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 16–25.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах