Web of Science ResearcherID: I-6846-2018

ogga

 

Кандидат педагогічних наук

Викладач

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Вовк М. М. Архітектурне проектування в процесі підготовки майбутніх фахівців професійно-технічної освіти / М. М. Вовк, М. М. Ожга // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С 106-108.
  2. Ожга М. Використання методу проєктів під час навчання систем тривимірного проєктування майбутніх інженерів-педагогів / М. Ожга, О. Потапчук, О. Ящик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серфя : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – № 2. – С. 32–41.
  3. Пальчик А. О. Комп’ютерний дизайн та мультимедіа в середовищі Adobe Photoshop: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)/ А.О.Пальчик, М.М.Ожга. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 158 c.

2019 рік

  1. Методичні рекомендації до виконання курсових : для студентів спеціальності 015.10 Професійна освіта. Комп’ютерні технології / І. В. Гевко, І. Б. Луцик, М. М. Ожга [et al.]. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. — 36 с.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах