Web of Science ResearcherID: I-7167-2018

potaptcyk

 

Кандидат педагогічних наук

Асистент кафедри комп’ютерних технологій

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Методичні рекомендації до проведення комплексного кваліфікаційного екзамену : для студентів спеціальності 015 «Професійна освіта», спеціалізації 015.39 «Цифрові технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / І. В. Гевко, Ю. П. Франко, Б. В. Струганець [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 80 с.
 2. Потапчук О. І. Роль сучасних цифрових технологій у підготовці фахівців комп’ютерного профілю / О. І. Потапчук // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 65-66
 3. Techniques for creating and printing historical architectural artifacts in 3D / I. Hevko, O. Potapchuk, I. Lutsyk  [et al.] // Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 2023. – Vol. 11, іssue 1. – P. 14-25. DOI : 10.32919/uesit.2023.01.02
 4. The Use of Immersive Technologies to Implement a Multimodal Approach in the Educational Process / O. Potapchuk, I.Hevko, I. Lutsyk [et al.] // ACIT : 13th International Conference on Advanced Computer Information Technologies. – Wroclaw, 2023. – Р. 660-665. – URL.: https://www.scopus.com

2022 рік

 1. Магістерські роботи : методичні рекомендації для студентів спеціальності 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) другого (магістерського) рівня вищої освіти / уклад.: І. В. Гевко, І. Б. Луцик, О. І. Потапчук [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 58 с.
 2. Технологічна практика : методичні рекомендації для студентів спеціальності 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) другого (магістерського) рівня вищої освіти / уклад. : І. В. Гевко, І. Б. Луцик, О. І. Потапчук [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 48 с.
 3. Методика використання 3d-моделювання та друку у графічній підготовці майбутніх фахівців галузі цифрових технологій / І. В. Гевко, О. І. Потапчук, І. Б. Луцик  [та ін.] // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2022. – Vol. 87, Issue 1. – P. 95-110. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000795164900006 ; https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/4710
 4. Парасинчук В. Методика навчання студентів створення та анімування 3D- моделей засобами цифрових технологій / В. Парасинчук ; наук. кер. О. Потапчук // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 39. – С. 97-101
 5. Цибак В. Методика розробки і застосування чат-боту для веб-сайту навчального закладу / В. Цибак ; наук. кер. О. Потапчук // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 39. – С. 95-97
 6. Analysis of the Target Use and Tools of Information Communication Technologies by Students of Pedagogical Specialties / V. Rak, O. Potapchuk, Y. Turanov [et al.] // 2022 12th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2022 (Ruzomberok 26 September 2022through 28 September 2022). – 2022. – P. 554-558. – URL.: https://www.scopus.com
 7. Potapchuk O. Implementation Of The Concept Ofa Smart Universityin Terms Of Distanceeducation / O. Potapchuk, I. Lutsyk, I. Hevko [et al.] // Information Technologies And Learning Tools. – Kyiv : Natl Acad Pedagogical Sciences Ukraine, Inst Info Technol & Learning Tools, 2022. – Vol 92. – Issue 6. – Р. 140-153. – URL.: https://www.webofscience.com

2021 рік

 1. Геометричне проектування засобами САПР : навчально-методичний посібник для для підготовки фахівців за спеціальністю 015.39 "Професійна освіта. Цифрові технології" / І. Б. Луцик, І. В. Гевко, О. І. Потапчук, В. І. Рак.   – Тернопіль, ТНПУ, 2021. – 120 с.
 2. Перспективи мови Web-розробок : навчально-методичний посібник / О. Потапчук, І. Гевко, І. Луцик, Т. Сіткар. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 186 с.
 3. Потапчук О. І. Програмування засобами С++: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності «Професійна освіта. Цифрові технології». – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.– 60 с.
 4. Довідник термінів та понять з інформаційно-технічних засобів навчання: навчальний посібник / В. І. Рак, І. Б. Луцик, О. І. Потапчук, Ю. П. Франко, О. Б. Ящик. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.– 192 с.
 5. Потапчук О. І. Тривимірна візуалізація як засіб формування навичок графічної реконструкції у студентів галузі цифрових технологій тривимірна візуалізація як засіб формування навичок графічної реконструкції у студентів галузі цифрових технологій / О. І. Потапчук, І.П. Байда // // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 55–56.
 6. Потапчук О. І. Методика графічної підготовки майбутніх фахівців в галузі цифрових технологій / О. І. Потапчук, М. О. Буцьора // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С.56-57.
 7. Потапчук О. І. Формування навичок дизайну інтер’єру в майбутніх фахівців сфери послуг / О. І. Потапчук, Д. Б. Федорак // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С.57–58.
 8. Implementation of web resources using cloud technologies to demonstrate and organize students' research work / I. V. Hevko, I. B. Lutsyk, I. I. Lutsyk [et al.] // Journal of Physics: Conference Series : 13th International Conference on Mathematics, Science and Technology Education, ICon-MaSTEd 2021 (Kryvyi Rih12 May 2021 through 14 May 2021). – 2021. – Vol. 1946. issue 1. – URL.: https://www.scopus.com
 9. Method and Software for Solving the Problem of Fuzzy Matching of Records in Relative Databases / Y. Franko, N. Porplytsya, M. Ozhha [et al] // 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2021 - Proceedings (15 September 2021 through 17 September 2021). – Deggendorf, 2021. – P. 696–699. – URL.: https://www.scopus.com
 10. Гевко І. В. Сучасні інформаційні технології : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Середня освіта. Трудове навчання та технології». Ч. 2 : Редактори текстової та табличної інформації / І. В. Гевко, О. І. Потапчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 140 с.
 11. Потапчук О. І. Інформаційні технології в сфері послуг : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Професійна освіта. Сфера обслуговування» / О. І. Потапчук, І. В. Гевко, І. Б. Луцик. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 123 с.

2020 рік

 1. Formation of practical skills modeling and printing of threedimensional objects in the process of professional training of IT specialists / I. Hevko, O. Potapchuk, T. Sitkar, I. Lutsyk, P. Koliasa // E3S Web of Conferences : International сonference on sustainable аutures: environmental, technological, social and economic matters, ICSF 2020 (Kryvyi Rih, Ukraine, 20-22 May 2020). – EDP Sciences, 2020. – Vol. 166. – P. 1–8.  – URL.: https://www.scopus.com
 2. Methods building and printing 3D models historical architectural objects / I. Hevko, O. Potapchuk, I. Lutsyk [et al.] // SHS Web of Conferences : The International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (Kryvyi Rih, Ukraine, May 13-15, 2020). – EDP Sciences, 2020. – Vol. 75. – P. 1–6.
 3. Потапчук О. І. Роль дистанційного навчання в процесі формування професійної компетентності майбутніх учителів / О. І. Потапчук, І. В. Гевко // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 112-124.
 4. Гевко І. В. Сучасні інформаційні технології : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності  "середня освіта. Трудове навчання та технології". Ч. 2 : Редактори текстової та табличної інформації / І. В. Гевко, О. І. Потапчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 140 с.
 5. Потапчук О. І. Інформаційні технології в сфері послуг : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності "професійна освіта. Сфера обслуговування" / О. І. Потапчук, І. В. Гевко, І. Б. Луцик –Тернопіль : ТНПУ, 2020. – 123 с.
 6. Потапчук О. І. Застосування 3D-технологій при підготовці майбутніх фахівців у галузі комп’ютерних / О. І. Потапчук, О. Є. Зарванська // Інформаційні технології – 2020: збірник тез VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (21 травня 2020 р., м. Київ). – Київ : КН ім. Б. Грінченка, 2020. – С. 
 7. Ожга М. Використання методу проєктів під час навчання систем тривимірного проєктування майбутніх інженерів-педагогів / М. Ожга, О. Потапчук, О. Ящик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серфя : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – № 2. – С. 32–41.

2019 рік

  1. Гевко І. В. Комп'ютерні технології в освіті : теорія і методика : навчально-методичний посібник для студентів 015.10 Професійна освіта. (Комп'ютерні технології) / І. В. Гевко, О. І. Потапчук, П. І. Коляса. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 158 с.
  2. Методичні рекомендації до виконання курсових : для студентів спеціальності 015.10 Професійна освіта. Комп’ютерні технології / І. В. Гевко, І. Б. Луцик, М. М. Ожга [et al.].  – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 36 с.
  3. Методичні рекомендації до підготовки та захисту магістерських робіт зі спеціальності 015.10 професійна освіта. Комп'ютерні технології освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / уклад. : І. В. Гевко., І. Б. Луцик., О. І. Потапчук [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 48 с.
  4. Потапчук О. І. Сучасні інформаційні технології : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності «Професійна освіта. Сфера обслуговування» / Потапчук О. І. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 117 с.
  5. Mathematical modeling of energy-efficient active ventilation modes of Granary / Lutsyk I., FrankoY., Rak V., Lutsyk I., Leshchii R., Potapchuk O. // 9th International conference on advanced computer information technologies ACIT 2019 (5-7 June 2019, Ceske Budejovice, Czech Republic). – Ceske Budejovice ; Czech Republic, 2019. – P. 105–108. URL.: https://www.scopus.com
  6. Потапчук О. Особливості проектної діяльності студентів в навчальному процесі закладів вищої освіти / О. Потапчук // Молодь  і ринок. – Дрогобич, 2019.  № 2 (169), лютий. – С. 59–63
  7. Features of application of information technologies in modern tourism / V. V. Yavorska, I. V. Hevko, V. A. Sych [et al.] // Journal of geology, geology and geography. – Dnepropetrovsk, 2019. – Vol. 28 (3). – P. 591-599.
  8. Hevko I. Problems and prospects of development of informatization оf higher education / I. Hevko, O. Potapchuk, P. Kolyiasa // Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations : collective monograph. – Warsaw, 2019. – Part 1. – P. 169-181.
  9. Гевко І. Особливості застосування хмарних технологій в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців професійної освіти / І. Гевко, О. Потапчук // Інформаційні технології – 2019 : збірник тез VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, (м. Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 16 травня. 2019 р.). – Київ, 2019. – С. 93–94.
  10. Hevko I. Information and educational technologies in the educational process in institutions of higher education / I. Hevko, O. Potapchuk // Contemporary innovative and information technologies of social development: educational and legal aspects : monograph 24. – Katowicach : Wyższej Szkoły Technicznej, 2019. – Р. 163–170.
  11. Потапчук О. Особливості застосування методу проектів в процесі підготовки фахівців професійної освіти / О. Потапчук, І. Луцик // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць (31 січня 2019 р.). ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 43. ‒ С. 374‒376.
  12. Потапчук О. І. Застосування методу проектів в процесі підготовки фахівців професійної освіти / О. І. Потапчук // Сучасний рух науки: тези доповідей VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дніпро, 4-5 квітня). – Дніпро, 2019. – С. 956–959.
  13. Потапчук О. Роль сучасних інформаційних технологій у навчальному просесі ЗВО України / О. Потапчук // Інформаційні технології – 2019 : збірник тез VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (м. Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 16 травня. 2019 р.). – Київ, 2019. – С. 95–97.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах