Web of Science ResearcherID: C-6798-2018

Peluhata

Доктор педагогічних наук

Професор кафедри української мови та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Палихата Е. Я. Поурочна риторизація навчального процесу з української мови в умовах загальноосвітньої школи / Е. Я. Палихата // Стратегічні напрями розвитку сучасної української лінгво-дидактики : колективна монографія. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 154–162.
  2. Палихата Е. Я.Замість вступу. Українська лінгводидактика: досвід, виклики та перспективи / Е. Я. Палихата, О. І. Петришина // Стратегічні напрями розвитку сучасної української лінгво-дидактики : колективна монографія. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 8–11.
  3. Палихата Е. Я. Основи естетичної культури діалогічного спілкування : монографія / Е. Я. Палихата. – Тернопіль: Осадца Ю. В., 2021.– 184 с.
  4. Палихата Е. Основи діалогічного спілкування : навчально-методичний посібник з вибіркової дисципліни / Е.  Палихата. – Тернопіль: Осадца Ю. В., 2021.– 168 с.

2020 рік

  1. Палихата Е. Я. Формування комунікаційної компетенції у студентів-нефілологів / Е. Я. Палихата // Мовна комунікація: наука, культура, медицина : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (4-5 червня 2020 р.). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2020. – С. 58–60.
  2. Палихата Е. Я. Процес риторизації в системі педагогічної освіти / Е. Я. Палихата // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. – Тернопіль, 2020. – С. 22–25.
  3. Палихата Е. Основи естетичної культури діалогічного спілкування : монографія / Е. Палихата. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2021. – 184 с.

2019 рік

  1. Палихата Е. Я. Методика навчання української мови. Практикум : навчально-методичний посібник / Е. Я. Палихата. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2019. – 164 с.
  2. Палихата Е. Нейролінгвістичне програмування риторичної логосфери студентів у процесі вивчення красномовства / Е. Палихата // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 109–117.
  3. Палихата Е. Формування естетичної культури у майбутніх учителів філологів / Е. Палихата // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 101–109.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах