Web of Science ResearcherID: I-7199-2018

Panthenko

 

Викладач кафедри теорії і практики перекладу

Кандидат філологічних наук

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Tsepeniuk T. Translation of Amplifying Comparative Constructions in Modern Fiction / T. Tsepeniuk, I. Golovatska, V. Konkulovskyy, V. Panchenko // Analele Universitatii din Craiova. Seria : Stiinte Filologice. — Lingvistica ; Craiova, 2020. — ANUL XLII, n. 1-2. — P. 224—237.

2019 рік

  1. Панченко В. В. Busy English : навчальний посібник / В. В. Панченко, В. В. Конкульовський. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 128 с.
  2. Конкульовський В. В. Гумор в серіалі «Бруклін 9-9». Перекладацький аспект / В. В. Конкульовський, В. В. Панченко, В. В. Савчишин // Прикарпатський вісник НТШ Слово. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 3 (55). – С. 184–191.
  3. Новосад Ю. І. Міжкультурна комунікація і переклад / Ю. І. Новосад, В. В. Панченко // Розвиток сучасної науки : теорія, практика, інновації : XV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція : тези доnовідей ( м. Дніnро, 29 березня 2019 р.). Дніпро : НОК, 2019. Ч. 2. С. 3538.
  4. Конкульовський В. В. Вплив перекладу кінофільмів на свідомість глядача / В. В. Конкульовський, В. В. Панченко, М. Валігура // МОВА І КУЛЬТУРА : Науковий журнал. – Київ : Видавничий дім Д. Бураго, 2019. – Вип. 22. – Т. II (197). – С. 472-477.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах