Web of Science ResearcherID: F-3895-2019

Pryshljak

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри іноземних мов

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

 1. Pryshlіak O. Impact of intercultural educational space on the formation of intercultural competence of future teachers at a pedagogical higher education institution / O. Pryshlіak, V. Polishchuk, N. Lupak // Acta Paedagogica Vilnensia. – 2020. – Vol. 45. – P. 42–59. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85102853237&origin=resultslist
 2. Senovska N. Developing professional self-regulation of students during pedagogical practice / N. Senovska, O. Pryshliak // International Journal of Research in Education and Science. – 2020. – Vol. 6, Issue 4. – P. 679–691. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85091367193&origin=AuthorNamesList&txGid=95a9b3c72969b913ea4cb69819f049d5

2019 рік

 1. Пришляк О. Ю. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Міжкультурна компетентність та міжкультурна комунікація» : навчальний посібник для студентів та викладачів закладів вищої освіти / О. Ю. Пришляк. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 146 с.
 2. Пришляк О. Ю. Мотивація як провідний чинник формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій / Пришляк О. Ю. // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія» : зб. наук. пр. – Мукачево, 2019. – Вип. 1 (9). – С. 103107.
 3. Пришляк О. Ю. Проблема визначення сутності полікультурної компетенції і полікультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій у контексті компетентнісного підходу / О. Ю. Пришляк // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка, 2019.  № 1 (324), ч. 2,. – C. 102–111.
 4. Pryshlyak O. Intercultural competence in foreign language teaching / O. Pryshlyak, N. Lupak // Людинознавчі студії. Педагогіка. - 2019. Вип. 8. – С. 185–200.
 5. Slozanska H. The modern state of social workers’ training in ukrainian higher educational institutions to work in the territorial communities / H. Slozanska, N. Horishna, O. Pryshlyak // Annales universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J : Paedagogia-psychologia. – Poland, 2019. – Vol. 32, n. 1. – P. 123–135.
 6. Пришляк О. Ю. Особливості підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій до роботи у полікультурному середовищі / О. Ю. Пришляк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – 2019. – Вип. 1. – С. 146–150.
 7. Пришляк О. Ю. Міжкультурна компетентність у контексті діалогу культур / О. Ю. Пришляк // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2019. – № 6(2). – С. 228-238.
 8. Пришляк О. Ю. Культурологічні засади формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій / О. Ю. Пришляк // Педагогічний альманах. – 2019. – Вип. 41. – С. 212-219.
 9. Пришляк О. Ю. Вплив правових теорій міжкультурної компетентності на практику професійної підготовки фахівців до міжкультурної взаємодії / О. Ю. Пришляк // Педагогічний альманах. – 2019. – Вип. 42. – С. 129-136.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах