Web of Science ResearcherID: I-8153-2018

Pacaluk І

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна  сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Пацалюк І. І. Практична підготовка студентів спеціальності 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) / І. І. Пацалюк // Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2021. – C. 58-61.
  2. Paradigm integration of fine art training for would-be professionals of art at high school at theory and local experience / M. Pichkur, H. Sotska, A. Hordash [et al.] // Laplage em revista. – 2021. – Vol. 7, issue 3C. – P. 720–729. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000704195000003
  3. The motivation of students to the professional-pedagogical activity / V. Yatsenko, I. Patsaliuk, I. Androshchuk [et al.] // LAPLAGE EM REVISTA. – 2021. – Vol. 7, Issue 1. – P. 449–467. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000653010600006

2019 рік

  1. Пацалюк І. І. Художньо-естетичні смаки як духовно-функціональна властивість особистості / І. І. Пацалюк // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – Kosice, 2019. – Vol. 7, n. 6B. – S. 61–64.
  2. Мацишина З. Особливості використання традицій декоративно-прикладного мистецтва в школах західноукраїнських земель в період ХІХ-початку ХХ століття / З. Мацишина, С. Вольська, І. Пацалюк // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – Kosice, 2019. – Vol. 7, n. 6В. – S. 10–13. 
  3. Методичні рекомендації щодо організації та проведення педагогічної та науково-педагогічної практик для магістрів спеціальностей 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) та 022 «Дизайн» / уклад. : І. І. Пацалюк, І. С. Тютюнник, І. М. Нестайко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 52 c.
  4. Методичні рекомендації до виконання та захисту магістерських робіт : для студентів спеціальності 014 (бакалавр) – Середня освіта (Образотворче мистецтво) / Уклад.: І. С. Тютюнник, І. І. Пацалюк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 56 с.
  5. Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційних робіт : для студентів спеціальності 014 (бакалавр) – Середня освіта (Образотворче мистецтво) / Уклад.: І. І. Пацалюк, І. С. Тютюнник. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 56 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах