Web of Science ResearcherID: I-8153-2018

Pacaluk І

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна  сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Пацалюк І. Методичні аспекти опанування кольором у НУШ / І. Пацалюк // Мистецтво у нелінійному просторі : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 62-65

2021 рік

  1. Пацалюк І. І. Практична підготовка студентів спеціальності 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) / І. І. Пацалюк // Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2021. – C. 58-61.
  2. Paradigm integration of fine art training for would-be professionals of art at high school at theory and local experience / M. Pichkur, H. Sotska, A. Hordash [et al.] // Laplage em revista. – 2021. – Vol. 7, issue 3C. – P. 720–729. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000704195000003
  3. The motivation of students to the professional-pedagogical activity / V. Yatsenko, I. Patsaliuk, I. Androshchuk [et al.] // LAPLAGE EM REVISTA. – 2021. – Vol. 7, Issue 1. – P. 449–467. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000653010600006

2019 рік

  1. Пацалюк І. І. Художньо-естетичні смаки як духовно-функціональна властивість особистості / І. І. Пацалюк // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – Kosice, 2019. – Vol. 7, n. 6B. – S. 61–64.
  2. Мацишина З. Особливості використання традицій декоративно-прикладного мистецтва в школах західноукраїнських земель в період ХІХ-початку ХХ століття / З. Мацишина, С. Вольська, І. Пацалюк // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – Kosice, 2019. – Vol. 7, n. 6В. – S. 10–13. 
  3. Методичні рекомендації щодо організації та проведення педагогічної та науково-педагогічної практик для магістрів спеціальностей 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) та 022 «Дизайн» / уклад. : І. І. Пацалюк, І. С. Тютюнник, І. М. Нестайко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 52 c.
  4. Методичні рекомендації до виконання та захисту магістерських робіт : для студентів спеціальності 014 (бакалавр) – Середня освіта (Образотворче мистецтво) / Уклад.: І. С. Тютюнник, І. І. Пацалюк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 56 с.
  5. Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційних робіт : для студентів спеціальності 014 (бакалавр) – Середня освіта (Образотворче мистецтво) / Уклад.: І. І. Пацалюк, І. С. Тютюнник. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 56 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах

[ Geri ]