Web of Science ResearcherID: J-6066-2018

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри романо-германської філології

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Пежинська О. М. Formation des competences linguistiques en apprentissage des noms propres / О. М. Пежинська // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 52–53.
 2. Kovpak D. P. De l’argot traditionnel au français contemporain des cites / D. P. Kovpak, O. M. Pezhynska // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 43–45.
 3. Пежинська О. М.Grammaire theorique du francais : point de syntaxe: навчальний посібник. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 152 с.

2020 рік

 1. Пежинська О. М. Способи утворення французьких топонімів, похідних від антропонімних назв / О. М. Пежинська // Scientific developments of european countries in the area of philological researches: collective monograph. – Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. – P. 396-414.
 2. Пежинська О. М. Топонімне словотворення у французькій мові / О. М. Пежинська // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – 2020. – Т. 31 (70), № 1, ч. 1. – С. 20-213.
 3. Пежинська О. М. Teaching and learning french in a multicultural context / О. М.Пежинська // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 40-43.
 4. Пежинська О. М. La compétence de communication dans l’enseignement /apprentissage du fle / О. М. Пежинська // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 357-359/
 5. Пежинська О. Свобода, рівність, братерство: минуле, сучасне, майбутне / О. Пежинська // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 32-34.
 6. Belles lectures : навчальний посібник з французької мови для студентів, які вивчають французьку як другу іноземну мову / Г. М. Бубняк, Р. А. Бубняк, О. В. Косович [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 102 с.
 7. Lecture Facile : навчальний посібник з французької мови для студентів, які вивчають французьку як другу іноземну мову / Г. М. Бубняк, Р. А. Бубняк, О. В. Косович, О. М. Пежинська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 108 с.
 8. The Importance of Onomastics in the Formation of Language and Ethnocultural Competences / M. Sokol, O. Kosovych, O. Pezhynska [et al.] // International Journal of Applied Exercise Physiology. – Mazandaran, 2020. – Vol. 9, iss. 9. – P. 68–72.

2019 рік

 1. Пежинська О. М. Аспекти методології ономастичних досліджень / О. М. Пежинська // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – Київ, 2019. – Т. 30 (69), n. 2. – Ч. 1. – C. 161–165.
 2. Pezhynska O. Features of social and pedagogical work with military personnel / O. Pezhynska, V. Hevko // Social work and education.  – Ternopil, 2019. – Vol. 2, n. 6. – P. 169–176.
 3. Reussir  : навчальний посібник для магістрантів / Г. М. Бубняк, Р. А. Бубняк, Т. В. Дзись [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2019. – 120 c.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах