Web of Science ResearcherID: I-7512-2018

Кандидат політичних наук

Доцент кафедри філософії та суспільних наук

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Петришин Г. Р. Інформаційний тероризм: джерела формування та активізації в Україні / Г. Р. Петришин // Габітус : науковий журнал. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 21. – С. 44–50.

2020 рік

  1. Петришин Г. Ціннісні основи соціальних міфів в українському суспільстві / Г. Петришин // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 57-58
  2. Петришин Г. Р. Українська філософсько-правова думка ХVІ–ХVІІІ ст. про ціннісний вимір права / Г. Р. Петришин // Юридичний науковий електронний журнал : електронне наукове фахове видання юридичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2020. – № 2. – С. 501–504.

2019 рік

  1. Петришин Г. Віртуальний ескапізм як стратегія самоідентифікації / Г. Петришин // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез : Міжнародна науково-практична конференція, 4-5 квіт. 2019 р. –  Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 90–92.
 
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах