Web of Science ResearcherID:  I-8571-2018

Доктор педагогічних наук

Доцент

Професор кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Харченко С. Я. Соціалізуючий вплив патріотичного виховання на молодь в Україні / С. Я. Харченко, Л. Й. Петришин // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2020. – Вип. 28. – С. 97-106.
  2. Петришин Л. Й. Креативність у соціальній сфері діяльності : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних закладів / Л. Й. Петришин. – вид. 2-е доповн. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 176 с.
  3. Петришин Л. Й. Особливості самореалізації студентської молоді засобами віртуальної волонтерської діяльності / Л. Й. Петришин, Г. Б. Чайковська // Eurasian scientific congress : the 1st International scientific and practical conference (January 27–28, 2020). — Barcelona, Spain: Barca Academy Publishing, 2020. — Р. 422—427.

2019 рік

  1. Петришин Л. Й. Структурні компоненти медіаторської компетентності майбутнього соціального працівника як складової професійного розвитку / Л. Й. Петришин // The third international scientific congress of scientists of Europe‖ : proceedings of the III International scientific forum of scientists "East–West" (Austria - Russia - Kazakhstan - Canada - Ukraine - Czech Republic), January 11, 2019. – Vienna : 2019. – P. 244–256.
  2. Кульчицький В. Патріотичне виховання молоді як соціально-педагогічний процес / В.  Кульчицький, Г. Петришин // Social work and education. – Ternopil, 2019. – Vol. 6, n.1. – P. 80–85.
  3. Demuz І. Polish «great emigration» of 1831 – 1870: transformation of ideological and outlook foundations of liberation movement / І. Demuz, L. Petryhyn // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич : Гельветика, 2019. – Вип. 12. – С. 17–26.
  4. Петришин Л. Й.  Web-quest як інноваційна технологія підготовки креативних фахівців соціальної сфери / Л. Й. Петришин // Інновації педагогічної освіти в умовах викликів сьогодення : монографія. – Старобільськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2019. – С. 178–204.
  5. Чайковська Г. Б. Підготовка майбутніх соціальних працівників до реалізації завдань сталого розвитку / Г. Б. Чайковська, Л. Й. Петришин // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами VІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 18-19 квітня ). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 203–207.
  6. Петришин Л. Й. Науково-методичний складник супроводу патріотичного виховання молоді в Україні другої половини ХХ століття / Л. Й. Петришин, В. Й. Кульчицький // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. – Запоріжжя : КПУ, 2019. – № 65, т. 1. – С. 21–25.
  7. Петришин Л. Й. Особливості соціального супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання / Л. Й. Петришин // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Тернопіль, 11-12 квітня 2019 р.). – Тернопіль : Тайп, 2019. – Ч. 2. – С. 133–137.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах