Web of Science ResearcherID: I-7427-2018

Кандидат географічних наук

Доцент кафедри географії та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Особливості лісів і лісокористування на території дп «Тернопільський лісгосп» / М. Питуляк, М. Питуляк, Л. Заставецька [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 1. – С. 194–203.

2020 рік

  1. Питуляк М. Оцінка замкових споруд Тернопільської області для туризму і рекреації / М. Питуляк, М. Питуляк // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 283–290.
  2. Питуляк М. Агроекологічний стан землекористування у Кременецькому районі Тернопільської області / М. Питуляк, М. Питуляк, Н. Стецько, М. Базан // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 219–226.
  3. Стецько Н. Функціональна структура територіально- рекреаційної системи Тернопільської області / Н. Стецько, М. Питуляк, М. Питуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 103–113.
  4. Польові практики з геології, геоморфології, загальної гідрології, метеорології і кліматології : методичні рекомендації для студентів географічного факультету / М. Я. Сивий, П. М. Дем'янчук, М. Р. Питуляк [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 101 с.

2019 рік

  1. Питуляк М. В. Географія материків і океанів (Євразія ч. 1) : навчально-методичний посібник / М. В. Питуляк, М. Р. Питуляк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 124 с.
  2. Питуляк М. Р. Сучасний стан і тенденції розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Тернопільській області / М. Р. Питуляк, М. В. Питуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія.  Тернопіль, 2019.  № 1.  С. 167173.
  3. Питуляк М. Сучасний стан та особливості використання водних ресурсів Хмельницької області / М. Питуляк, М. Питуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія.  Тернопіль, 2019.  № 2.  С. 156163

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах