Web of Science ResearcherID: C-6836-2018

prokopiak mariana zinoviivna

Кандидат біологічних наук

Доцент кафедри ботаніки та зоології хіміко-біологічного факультету

Старший науковий співробітник НДЛ екології та біотехнології ТНПУ ім. В. Гнатюка

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

ResearchGate

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Бортник Х. В. Аналіз видового різноманіття родини Sphingidae (Lepidoptera, Insecta) в ентомологічних колекціях ТНПУ ім. В. Гнатюка / Х. В. Бортник, Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 95-98
 2. Майброда Я. С. Аналіз основних комах-шкідників картоплі / Я. С. Майборода, Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 99-102
 3. Похила С. С. Аналіз поширення західного кукурудзяного жука у посівах кукурудзи на території Західної України / С. С. Похила, М. З. Прокоп’як // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 107-111
 4. Яворницька Н. В. Аналіз родини Pieridae (Lepidoptera, Insecta) у ентомологічних колекціях ТНПУ / Н. В. Яворницька, Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як // Харківський природничий форум : VI Міжнародна конференція молодих учених (18-19 травня 2023 р.). – Харків, 2023. – С. 397-399
 5. Введення в культуру in vitro цінного лікарського виду Bupleurum ranunculoides L. флори України / О. О. Міщук, Х. М. Колісник, М. З. Прокоп′як [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 156-159
 6. Прокоп’як М. З. Використання інтердисциплінарного підходу у викладанні біологічних дисциплін / М. З. Прокоп′як, Г. М. Голіней // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 167-169
 7. Голіней Г. М. Вусач-шкіряник лісовий європейський (Prionus coriarius Linnaeus, 1758) в ентомологічних колекціях зібраних у 2021-2022 роках / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як // Актуальні проблеми вивчення ентомофауни західного регіону України : збірник тез науково- практичної конференції (Броди, 16-18 червня 2023 р.). – Львів : Державний природознавчий музей НАН України, 2023. – С. 8-9
 8. Кузьмін В. І. Дослідницька діяльність студентів під час проведення навчальної практики із зоології (безхребетні тварини) / В. І. Кузьмін, М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 78-80
 9. Екологічний стан річки Іква Кременецького району Тернопільської області / М. В. Гонтарук, Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук [та ін.] // Харківський природничий форум : VI Міжнародна конференція молодих учених (18-19 травня 2023 р.). – Харків, 2023. – С. 186-188
 10. Голіней Г. М. Зоологія (безхребетні тварини). Лабораторний практикум (для студентів біологічних спеціальностей) : навчальний посібник / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як. – 2-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 146 с.
 11. Прокоп’як М. З. Зоологія (безхребетні тварини). Лабораторний практикум (для студентів хімічних спеціальностей) : навчальний посібник / М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2023. – 82 с.
 12. Веретюк У. В. Лікарські види рослин у флорі міста Тернополя / У. В. Веретюк, М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – Т. 83, № 1–2. – С. 6-13. DOI : 10.25128/2078-2357.23.1–2.1
 13. Коваль І. Я. Матеріали щодо поширення видів із підродини Ведмедиці (Arctiinae) (Lepidoptera, Erebidae) в областях Західної України / І. Я. Коваль, М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней // Харківський природничий форум : VI Міжнародна конференція молодих учених (18-19 травня 2023 р.). – Харків, 2023. – С. 349-351
 14. Гузік У. В. Моніторинг американського білого метелика (Hyphantria cunea Drury) на присадибній ділянці у Тернопільській області / У. В. Гузік, М. З. Прокоп′як, Г. М. Голіней, С. С. Похила // Аграрна наука і освіта: історичний екскурс, сучасна парадигма, стратегія розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках VIII наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2023», 3 березня 2023 р., с. Крути, Чернігівська обл.). – Обухів : Друкарня ФОП Гуляєва В. М., 2023. – С. 35-39
 15. Нова знахідка сколії-гіганта Megascolia Maculata (Drury, 1773) (Hymenoptera, Scoliidae) у Тернопільській області як свідчення розширення ареалу виду / Г. М. Голіней, В. Б. Різун, Л. О. Шевчик [та ін.] // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2023. – Вип. 39. – С. 171-180. DOI : https://doi.org/10.36885/nzdpm.2023.39.171-180
 16. Особливості культивування in vitro арніки гірської (Arnica montana L.) / В. С. Акімов, Х. М. Колісник, М. З. Прокоп′як [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 118-121
 17. Лисовський Р. Ю. Особливості оцінки фітосанітарного ризику поширення карантинних видів / Р. Ю. Лисовський, М. З. Прокоп’як , О. Ю. Майорова [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 54-58
 18. Гузік У. В. Поширення Hyphantria cunea Drury у Тернопільській області / У. В. Гузік, М. З. Прокоп′як, Г. М. Голіней, М. А. Крижановська // Природничий альманах (Біологічні науки). – Херсон, 2023. – Вип. 33. – С. 5-14. DOI : 10.32999/ksu2524-0838/2022-33-1

2022 рік

 1. Гуменюк В. В. Агрохімічна оцінка ґрунтів Красилівського району Хмельницької області / В. В. Гуменюк, Г. Б. Гуменюк, І. Б. Чень, М. З. Прокоп’як // П’ята міжнародна конференція молодих учених : Харківський природничий форум (19-20 травня 2022 р., м. Харків) : збірник тез. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 204–205.
 2. Прокоп'як М. З. Аналіз заселення західним кукурудзяним жуком Хмельницької області / М. З. Прокоп′як, Г. М. Голіней, М. А. Крижановська // Природничий альманах (біологічні науки) : збірник наукових праць. – Херсон : Херсонський державний університет, 2022. – Вип. 32. – С. 37-46.
 3. Прокоп’як М. З. Використання ДНК-маркерів у філогенетичних дослідженнях рослин / М. З. Прокоп′як, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 104-106
 4. Полева Л. А. Використання мікоризного симбіозу в агрономії / Л. А. Полева, М. З. Прокоп′як, О. Ю. Майорова // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 97-100
 5. Манчевська О. В. Вплив температури на поширення Diabrotica Virgifera virgifera на Тернопільщині / О. В. Манчевська, М. З. Прокоп′як, Г. М. Голіней // Наука, освіта та суспільство: тенденції, виклики, перспективи : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (1 лютого 2022 р., м. Полтава). – Полтава, 2022. – С. 44-45.
 6. Вплив харчових м’ясних смакоароматичних добавок на виникнення домінантних летальних мутацій у Drosophila melanogaster / М. А. Крижановська, Н. Я. Голуб, М. З. Прокоп’як [та ін.] // Фактори експериментальної еволюції організмів: збірник наукових праць. – Київ : Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2022. – Т. 31. – С.147-152.
 7. Грицак Л. Р. Життєвий шлях професорки Надії Михайлівни Дробик у науці та освіті / Л. Р. Грицак, М. З. Прокоп′як, І. І. Конвалюк [та ін.] // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. 2022. – Т. 20. – № 1–2. – С. 48-57
 8. Голіней Г. М. Зоологія (безхребетні тварини). Лабораторний практикум (для студентів біологічних спеціальностей) : навчальний посібник / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як. – Тернопіль, 2022. – 146 с.
 9.   Прокоп’як, М. З. Зоологія (безхребетні тварини). Лабораторний практикум (для студентів хімічних спеціальностей) : навчальний посібник / М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. – 82 с.
 10. Голіней Г. М. Комахи Червоної книги України в ентомологічній колекції Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Г. М. Голіней, А. І. Павуляк, М. З. Прокоп′як  // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 41-44
 11. Прокоп'як М. З. Методичні рекомендації для забезпечення самостійної роботи студентів із дисципліни «Лікарські рослини» / М. З. Прокоп'як. – Тернопіль : [б. в.], 2022. – 61 с.
 12. Прокоп’як М. З. Матеріали щодо поширення жука-оленя Lucanus cervus cervus L. в областях Західної України / М. З.Прокоп’як, Г. М. Голіней // П’ята міжнародна конференція молодих учених : Харківський природничий форум (19-20 травня 2022 р., м. Харків) : збірник тез. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 188-190.
 13. Голіней Г. М. Матеріали до фауни родини Pieridae (Insecta, Lepidoptera) в областях Західної України / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як, М. А. Крижановська, Н. В. Яворницька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 1-2 (82). – С. 21-25. – DOI: doi: 10.25128/2078-2357.22.1-2.3
 14. Нариси фауни Західного Поділля : монографія / Г. М. Голіней, І. М. Грод, Н. Я. Кравець та ін. ; за редакцією Л. О. Шевчик. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. – 164 с.
 15. Флячок А. І. Підбір показників інформативності для оцінки ефективності ДНК-маркерів / А. І. Флячок, М. З. Прокоп’як, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 123-127
 16. Прокоп’як М. З. Підродина ведмедиці (Arctiinae) (Lepidoptera, Erebidae) у фауні України / М. З. Прокоп’як, І. Я. Коваль, Г. М. Голіней, У. М. Гузік // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 100-103
 17. Поширення американського білого метелика (Hyphantria cunea) у Тернопільській області / М. З. Прокоп’як, Н. М. Пальцан, Г. М. Голіней, У. В. Гузік // Аграрна наука і освіта: історичний екскурс, сучасна парадигма, стратегія розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках VII наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2022», 4 березня 2022 р., с. Крути, Чернігівська обл.). – Обухів : ФОП Гуляєва В. М., 2022. – С. 157–161.
 18. Проблеми та перспективи збереження видів роду Carlina L. флори України в умовах in situ, ex situ, in vitro / Х. М. Колісник, Н. Б. Кравець, Л. Р. Грицак [та ін.] // Journal of Native and Alien Plant Studies. – 2022. – 18. – C. 69–82. DOI : 10.37555/2707-3114.18.2022.269957
 19. Колiсник Х. М. Особливостi культивування in vitro представникiв роду Carlina L. / Х. М. Колісник, М. З. Прокоп’як, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Проблеми екологічної біотехнології : науковий електронний журнал. Новiтнi досягнення бiотехнологiї : матерiали VI Мiжнародної науково-практичної конференції (23–24 вересня 2022 р., Київ). – Київ, 2022. № 1, 2. – С. 56-57. DOI : https://doi.org/10.18372/2306-6407.1.17160
 20. Прокоп'як М. З. Особливості проведення навчальної практики із «Лікарських рослин» в умовах дистанційного навчання / М. З. Прокоп'як, Г. М. Голіней // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 176–178.
 21. Оцінка генетичного поліморфізму Gentiana lutea L. (полонинa Красна, Українські Карпати) / М. З. Прокоп'як, О. Ю. Майорова, Х. М. Колісник [та ін.] // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Біологія. – Одеса : ОНУ, 2022. – Т. 27. – Вип. 2(51). – С. 113-114
 22. Оцінка ефективності показників інформативності ISSR-маркерів для аналізу генетичного поліморфізму рослин / М. З. Прокоп’як, А. І. Флячок, О. Ю. Майорова [та ін.] // Вісник Черкаського університету. Серія : Біологічні науки. –2022, Черкаси. – С. 74–101.
 23. Голіней Г. М. Родина Бражники (Sphingidae) у ентомологічних колекціях Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Г. М. Голіней, Х. В. Бортник, М. З. Прокоп′як // Актуальні проблеми вивчення ентомофауни західного регіону України : збірник тез науково-практичної конференції (Львів, 25 жовтня 2022 р.). – Львів : Державний природознавчий музей НАН України, 2022. – С. 5-6.
 24. Створення колекції рослин і культури тканин рідкісних лікарських видів роду Gentiana L. in vitro / Л. Р. Грицак, Н. Б. Кравець, О. Ю. Майорова [та ін.] // Фактори експериментальної еволюції організмів: збірник наукових праць : вибрані тези доповідей на XVII Міжнародній науковій конференції (3–8 жовтня 2022 р., м. Умань). – Київ : Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, 2022. – Т. 30. – С. 145.
 25. Голіней Г. М. Сучасний стан родини Nymphalidae (Insecta, Lepidoptera) в західних областях України / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп′як, О. В. Пшеничняк // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2022. – Вип. 38. – С. 229-235. – DOI : https://doi.org/10.36885/nzdpm.2022.38.229-234
 26. Influence of Phosphorus Compounds on Phytoplankton, Aquatic Plants / O. I. Skyba, V. V. Hrubinko, H. B. Humeniuk [et al.] // International Journal on Algae. – 2022. – Vol. 24, Issue 2. – P. 195-208. – URL.: https://www.scopus.com
 27. The assessment of the current status of Gentiana lutea L. populations of the Ukrainian Carpathians : Ecological and genetic approaches / M. Prokopiak, O.Mayorova, L. Hrytsak, H. Meshko, N. Drobyk // Folia Oecologica, 2022. – Vol. 49, n.1. – P. 42–50.  – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Збереження та відтворення біологічного різноманіття роду Gentiana L. - еколого-генетичний підхід: монографія. Частина І / О.Ю. Майорова, М.З. Прокопяк, Л.Р. Грицак, Н.М. Дробик. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. – 137 с.
 2. Види підродини Nimphalinae в зоологічних колекціях Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Г. М. Голіней та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 1-2 (81). – С. 14–19.
 3. Крижановська М. М. Вивчення внутрішньопопуляційного поліморфізму поліморфізмуtrifolium repens l. М. Ланівці в умовах антропогенного навантаження різної інтенсивності / М. М. Крижановська, Н. Я. Голуб, М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2021. – Т. 29. – С. 185–190.
 4. Динаміка ростових параметрів рослин in vitro Gentiana lutea L. за різних умов освітлення / Л. Р. Грицак, М. З. Прокоп’як, М. З. Майорова та ін. // Фактори експериментальної еволюції організмів : збірник наукових праць. – Київ : Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, 2021. – Т. 28. – С. 58–65.
 5. Динаміка поширення західного кукурудзяного жука на Тернопільщині впродовж 2016-2020 рр. / М. З. Прокоп'як, Л. А. Безменська, Н. М. Пальцан, Г. М. Голіней, О. Ю. Майорова // Карантин і захист рослин. – 2021. – № 2 (265). – С. 3–7.
 6.  Залежність вмісту фотосинтетичних пігментів у рослинах деяких видів роду Carlina L. від умов освітлення in vitro / Н. Б. Кравець, Х. М. Колісник, Л. Р. Грицак // Екологічні науки : науково-практичний журнал. – Київ : Гельветика, 2021. – № 3 (36). – С. 160–166.
 7. Прокоп’як М. З. Зоологія (безхребетні тварини) : збірник тестових завдань. / М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней. –Тернопіль, 2021. – 112 с.
 8. Кафедра ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: минуле, сьогодення, майбутнє (до 80-річчя заснування: 1940-2020)  : монографія / C. В. Пида, M. M. Барна, Л. С. Барна [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. – 416 с.
 9. Лікарські рослини родини asteraceae у флорі Голицького ботанічного заказника загальнодержавного значення / М. З. Прокоп’як, В. М. Яворська, О. Ю. Майорова,  Р. Л. Яворівський, М. А. Крижановська // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2021 : збірник тез доповідей XXIV Міжнародної науково-практичної конференції, (Харків, 29-30 квітня 2021 року). – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. – С. 66–69.
 10. Голіней Г. М. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Зоологія (безхребетні тварини)» / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як. – Тернопіль, 2021. – 48 с.
 11. Голіней Г. М. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Зоологія (безхребетні тварини)» / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як. – Тернопіль, 2021. – 48 с.
 12. Особливості охорони рідкісних видів родини gentianaceae на території України / М. З. Прокоп’як, О. Ю. Майорова, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Академику Л.С. Бергу – 145 лет : Сборник научных статей=Academician Leo Berg – 145 : Collection of Scientific Articles. – Bendery: Eco-TIRAS, 2021. – P. 203-206.
 13. Оріховський Ю. А. Оцінка стану сільськогосподарських угідь Тернопільської області (с. Малий Ходачків): мікроелементний склад / Ю. А. Оріховський, М. З. Прокоп’як, О. Ю. Майорова // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 104–107.
 14. Майорова О. Ю. Оцінка флористичного та фауністичного різноманіття національного природного парку «Дністровський каньйон» (Тернопільська область) / О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп’як // Сучасні проблеми екології : тези ХVІІ Всеукраїнської наукової on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю (15 квітня 2021 року, м. Житомир). – Житомир : Житомирська політехніка, 2021. – С. 13–14.
 15. Грицак Л. Р. Оцінка ефективності технологій in situ та ex situ для збереження видів роду Gentiana L. / Л. Р. Грицак, М. З. Прокоп'як, О. Ю. Майорова, Н. М. Дробик  та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. Вип. 4 (81). С. 23-30. DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.%204.4
 16. Прокоп’як М. З. Поширення карантинних організмів з класу insecta територією Тернопільської області (2016–2020 рр.) / М. З. Прокоп’як, Н. М. Пальцан // Аграрна наука і освіта: історичний екскурс, сучасна парадигма, стратегія розвитку : Матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках VI наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2021», 12 березня 2021 р., с. Крути, Чернігівська обл.). – Обухів : Друкарня ФОП Гуляєва В. М., 2021. – С. 145–149.
 17. Голіней Г. М. Показники домінування видів ряду Бабки (Odonata) у фауні міста Тернопіль / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як // Зоологія в сучасному світі: виклики XXI століття : тези доповідей наукової конференції (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 1-3 червня 2021 р.). – Київ, 2021. – С. 66.
 18. Природно-заповідний фонд Хмельницької області в контексті формування Смарагдової мережі / О. Ю. Майорова, І. І. Ковальчук, М. З. Прокоп’як, М. А. Крижановська // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – Харків : Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2021. – Вип. 35. – С. 131–139.
 19. Смарагдові об’єкти Хмельницької області / І. І. Ковальчук, Л. Б. Яблонська, О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп’як // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 80–83.
 20. Сохранение и восстановление популяций лекарственных видов растений с использованием биотехнологических методов / О. Ю. Майорова, М. З. Прокопьяк, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробык // Актуальные проблемы наук о Земле: использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды : сборник материалов V Международной научно-практической конференции, Брест, 27–29 сент. 2021 г. : в 2 ч. – Брест : БрГУ, 2021. – Ч. 2. – С. 126–129. 
 21. Сучасні причини фрагментації ареалів високогірних видів роду Gentiana L. / Л. Р. Грицак, О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп’як  та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. Вип. 3 (81). С. 25-33. DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.3.4
 22. Аналіз генетичного поліморфізму культури Chlorella vulgaris Beyer. за вирощування в присутності селеніту натрію в комбінації з сульфатом цинку та хлоридом хрому / О. І. Боднар, І. О. Андрєєв, М. З. Прокоп’як [та ін.] // Альгологія : міжнародний науковий журнал. – Київ : Інститут ботаніки імені Н. Г. Холодного НАН України, 2021. – Т. 31, вип. 2. – С. 113–125. 
 23. The analysis of the genetic parameters of chlorella vulgaris Beyer. Culture growing in the presence of sodium selenite, zinc Sulfate and chromium chloride / O. I. Bodnar, I. O. Andreev, M. Z. Prokopiak [et al.] // International Journal on Algae. 2021. Vol. 23, issue 3. P. 257-268.  – URL.: https://www.scopus.com

2020 рік

 1. Майорова О. Ю. Природно-заповідний фонд Тернопільської області: стан, проблеми та шляхи їх вирішення / О. Ю. Майорова, Н. М. Юркевич, М. З. Прокоп’як // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. № 1-2 (79). – C. 73–76.
 2. Вміст флавоноїдів і кcантонів у калюсних культурах рослин видів роду Gentiana L. за вирощування у рідкому живильному середовищі на поролонових підкладках / Л. Р. Грицак, В. М. Мельник, М. З. Прокоп’як [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 39–50.
 3. Фітоценотична приуроченість та консортивні зв’язки видів роду Gentiana L. в Українських Карпатах / Л. Р. Грицак, О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп’як, Н. М. Дробик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 91–98.

2019 рік

 1. Прокоп’як М. З. Зошит для лабораторних робіт із зоології для студентів спеціальності 014.05. Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней. – Вид. 3-тє, переробл. і допов. – Тернопіль, 2019. – 116 с.
 2. Прокоп’як М. З. Зошит для лабораторних робіт із зоології для студентів спеціальності 014.06. Середня освіта (Хімія) / М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней. – Вид. 3-тє, переробл. і допов. – Тернопіль, 2019. – 65 с.
 3. Збереження біорізноманіття рідкісних видів роду Gentiana L. у природі та культурі in vitro: еколого-фізіологічний і молекулярно-генетичний підходи / О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп’як, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Подільські читання. Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика : збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (10-12 жовтня 2019 р, м. Хмельницьк). – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 216-217.
 4. Вміст фотосинтетичних пігментів у рослинах роду Carlina L. у природі та культурі in vitro / Н. Б. Кравець, Л. Р. Грицак, М. 3. Прокоп'як, О. Ю. Майорова, H. М. Дробик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – № 4 (78). – C. 16–23.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах