Web of Science ResearcherID:  I-8006-2018

Parfanovuts

 

Доктор педагогічних наук

Доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Парфанович І. Сімейне насильство стосовно людей похилого віку як суспільна і сімейна проблема / І. Парфанович, А. Парфанович // Актуальнi питання гуманiтарних наук. – 2020. – Вип. 28, т. 3. – С. 176–181.
  2. Парфанович І. Фактори впливу на професійне вигоряння фахівців соціальної сфери / І. Парфанович // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – № 2. – С. 197–204.
  3. Addressing Domestic Abuse and Violence via a Non-Formal Environment Seen as a Pedagogical Tool at University / I. I. Parfanovich, A. Ya. Parfanovich, V. G. Panok [et al.] // International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. – 2020. – Vol. 19, n. 4 (April). – P. 1–13.

2019 рік

  1. Парфанович І. І. Практичні основи менеджменту соціокультурної діяльності: діагностичний інструментарій : навчально-методичний посібник. Ч. 1. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 167 с.
  2. Парфанович І. І. Практичні основи менеджменту соціокультурної діяльності: діагностичний інструментарій : навчально-методичний посібник. Ч. 2. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 167 с.
  3. Парфанович І. І. Практичні основи менеджменту соціокультурної діяльності: профілактичний інструментарій : навчально-методичний посібник. Ч. 2. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 180 с.

 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах