Web of Science ResearcherID:  I-7324-2018

Pavluwun

 

Доктор філософських наук

Професор кафедри філософії та суспільних наук

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Павлишин Л. Г. Образ людини-творця у філософських поглядах М. Бердяєва / Л. Павлишин // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 39–41.

2020 рік

  1. Павлишин Л. Мораль як основа гармонійного суспільства / Л. Павлишин // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 53-54.

2019 рік

  1. Ethical problems concerning dialectic interaction of culture and civilization / L. Pavlyshyn, O. Voronkova, M. Yakutina [et. al.]  // Journal of social studies education research. – 2019. – Vol.10, n. 3. – P. 236–248.
  2. Pavlyshyn L. Volodymyr Vynnychenko: the problem of the spiritual formation of a person in the conditions of socio-poliical crisis / L. Pavlyshyn // Україна–Європа–Світ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 22. – С. 136–142.
  3. Павлишин Л. Моральні цінності як основа життя людини у філософських поглядах Ф. Ніцше та В. Винниченка / Л. Павлишин // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез : Міжнародна науково-практична конференція, 4-5 квіт. 2019 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 83–85.
  4. Павлишин Л. Г. Проблема суспільства в умовах некласичного філософського мислення / Л. Г. Павлишин // Міждисциплінарний дискурс у дослідженні феномену соціального : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (28 березня 2019 р., м. Київ). – Київ : КНЕУ, 2019. – С. 11–12.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах