Web of Science ResearcherID: F-6833-2018

Petruca

 

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

Завідувач кафедри фізичного виховання

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Measuring physical literacy in Ukraine: development of a set of indicators by Delphi method / I. Pavlova, P. Petrytsa, A. Andres [et al.] // Physical Activity Review. – 2021. – Vol. 9, Issue 1. – P. 24–32. – URL. : https://www.scopus.com
  2. Чайка В. М. Ціннісні орієнтири середньої освіти та методичні аспекти вдосконалення освітнього процесу / В. М. Чайка, П. М. Петрица // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 172–175.

2020 рік

  1. Using dance exercises at physical training lessons in the 5-th forms as a mean of versatile development of pupils / V. Naumchuk, I. Mashtaler, O. Sopotnytska, S. Gumenyuk [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 5. – P. 83-90.
  2. Assessment of Student’s Competence in Physical Education: Approaches and Methodology / I. Pavlova, P. Petrytsa, A. Andres [et al.] // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. – 2020. –Vol. 12, Issue 4. – P. 338356.
  3. Осіп Н. Б. Фізичне здоров’я майбутніх дошкільних педагогів, як компонент професійної готовності / Н. Б. Осіп, П. М. Петрица // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 120–126.

2019 рік

  1. Осіп Н. Б. Особливості підготовки майбутніх дошкільних педагогів до олімпійської освіти в процесі фізичного виховання / Н. Б. Осіп, П. М. Петрица // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Тернопіль: ТАЙП, 2019. – С. 115–119.
  2. Петрица П. М. Олімпійська освіта у формуванні фізичної культури особистості студента/ П. М. Петрица, Н. Б. Осіп // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Тернопіль: ТАЙП, 2019. – С. 119–122.
  3. Петрица П. М. Формування фізичної культури особистості студента засобами фізичного виховання : дис. ... канд. фіз. вих. та спорту : 24.00.02 - фізична культура, фізичне виховання різних груп населення / Петрица Петро Миколайович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. А. В. Огнистий. – Тернопіль, 2019. – 222 с с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах