Web of Science ResearcherID: I-7632-2018

Paltsuk

Кандидат технічних наук

Доцент

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

  1. САПР технологічних процесів експлуатації та ремонту автомобілів : методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт / Н. В. Бурега, Я. П. Замора, М. І. Рутило [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 141 с.
  2. Технологічна практика : методичні рекомендації для студентів спеціальності 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) другого (магістерського) рівня вищої освіти / уклад. : І. В. Гевко, І. Б. Луцик, О. І. Потапчук [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 48 с.
  3. Palchyk A.O. Project-oriented approach to the study of robotics according to the concept of STEM education / A. O. Palchyk, I. B. Lutsyk, N. V. Burega // Journal of Physics: Conference Series : 14th International Conference on Mathematics, Science and Technology Education, ICon-MaSTEd 2022 (Kryvyi Rih18 May 2022 through 20 May 2022). – 2022. – Vol. 2288, Issue 1. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

  1. Пальчик А. О. Комп’ютерний дизайн та мультимедіа в середовищі Adobe Photoshop: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) / А. О. Пальчик, М. М.Ожга. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 158 c.
  2. Пальчик А. О. Використання мікробіологічних систем в процесі ремісії вуглекислого газу із атмосферного повітря / А. О. Пальчик // Диверсифікація джерел енергії на базі використання альтернативних видів палива : матеріали міжнародної науково-технічної онлайн конференції (м. Тернопіль, 8 червня 2021 р.). – Тернопіль, 2021. – С. 33–35.
  3. Дармограй М. В. Впровадження ІОТ в освітній процес в Україні / М. В. Дармограй, А.О. Пальчик // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 24-25.
  4. Пальчик А. О. Практика використання позаурочних форм навчання в процесі підготовки до професійної діяльності майбутніх фахівців в області комп’ютерних технологій / А. О. Пальчик // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 53– 54.
  5. Пальчик А. О. Проблеми використання мікробіологічних систем у процесі ремісії вуглекислого газу із атмосферного повітря / А. О. Пальчик, Я. П. Замора, Н. В. Бурега // Енергетика і автоматика. – Київ, 2021. – №4. – С. 88-98.

2019 рік

 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах