Web of Science ResearcherID: I-7302-2018

poperestna

 

Кандидат філософських наук

Доцент кафедри філософії та суспільних наук

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Поперечна Г. А. Духовно-академічна традиція про цінність філософського знання / Г. А. Поперечна // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 207–210.

2020 рік

  1.  Поперечна Г. А. Філософія Стародавнього Сходу : навчально-методичний посібник / Г. А. Поперечна. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 40 с.
  2. Поперечна Г. Цінність освіти у філософії представників Київської духовної академії / Г. Поперечна // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 87-89.

2019 рік

  1. Поперечна Г. Базові цінності гуманного виховання в філософсько-педагогічній спадщині П. Д. Юркевича / Г. Поперечна // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез : Міжнародна науково-практична конференція, 4-5 квіт. 2019 р. / редкол.: Д. В. Вакуленко, Н. Л. Морська, Г. А. Поперечна. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 93–95.
  2. Методичні рекомендації до написання магістерських робіт зі спеціальності 033 Філософія (аналітика суспільних процесів) / уклад. : Г. А. Поперечна, Н. Л. Морська. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 40 с.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах