Web of Science ResearcherID: I-8429-2018

poplavskai

Кандидат географічних наук

Доцент

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Personnel behaviour management through social communications / O. Tkachenko, I. Zhylenko, N. Poplavska [et al.] // Estudios de Economia Aplicada. – 2021. – Vol. 39, іssue 5. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85107389810&origin=resultslist
  2. Social communication management modelling / O. Tkachenko, I. Zhylenko, N. Poplavska [et al.] // Estudios de Economia Aplicada. – 2021. – Vol. 38, issue 4. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100823875&origin=resultslist
  3. Царик Л. Організація соціальної сфери областей подільського регіону:суспільно-географічне дослідження / Л. Царик, І. Поплавська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 1. – С. 47–57.

2020 рік

  1. Поплавська  І. Роль сталого розвитку туризму через призму масовому туризму / І. Поплавська  // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 276–283.
  2. Поплавська І. В. Міжнародна науково-практична конференція «Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки» / І. В. Поплавська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 233–235.
  3. Social communication management modelling / O. Tkachenko, I. Zhylenko, N. Poplavska [et al.] // Estudios de Economia Aplicada. – 2020. – Vol. 38, Issue 4. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85102241772&origin=resultslist

2019 рік

  1. Поплавська І. В. Аналіз функціональності готельного господарства України в розрізі адміністративних територій / І. В. Поплавська, А. Pabian // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності "Екологія" у ТНПУ ім. В. Гнатюка, 7-8 травня 2019 р. / редкол.: Л. П. Царик, М. Я. Сивий, А. В. Кузишин [та ін.]. – Тернопіль : Тайп, 2019. – С. 170–174.
  2. Crossmedia as an innovative technology in training the humanities students in higher school / H. P. Synorub, I. M. Nestayko, I. V. Poplavska [et al.] // Information technologies and learning tools. – Kyiv, 2019. – Vol. 70, № 2. – P. 257–261.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах