Web of Science ResearcherID: I-8078-2018

Pryidun

Кандидат історичних наук

Асистент

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

ReseachGate

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Прийдун С. В. Вплив «перезавантаження» відносин США і РФ на геополітичне становище України / С. В. Прийдун // Стратегія розвитку держави в умовах новітніх викликів міжнародному порядку: політичний, правовий, економічний, гуманітарний, екологічний виміри : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (5 травня 2020 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 40–45.

2019 рік

  1. Прийдун С. В. Трансформація зовнішньої політики України: європейсько-атлантичний аспект (1991–2015) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 - всесвітня історія : 03 – гуманітарні науки / Прийдун Степан Васильович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль, 2019. – 302 с.
  2. Прийдун С. В. Трансформація зовнішньої політики України: європейсько-атлантичний аспект (1991–2015) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук : 07.00.02 - всесвітня історія / Прийдун Степан Васильович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 19 с.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах