Web of Science ResearcherID AAL-8659-2021

Baluk.jpg

Доктор філософії з журналістики (PhD),

аспірант кафедри журналістики 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Пелешок О. Районні газети Тернопільщини: підсумки роздержавлення / О. Пелешок // Соціальні комунікації в умовах глобалізаційних процесів: стан, тенденції, перспективи : збірник тез за матеріалами Міжнародної наукової конференції (м. Тернопіль, 16-17 червня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 39-42

2021 рік

  1. Пелешок О. О. Районні газети Тернопільщини ХХІ століття як джерела популяризації регіональної краєзнавчої інформації / О. О. Пелешок // Регіональна журналістика: реалії, виклики, перспективи : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, 15 квітня 2021 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 51–54.

2020 рік

  1. Social communication management modelling / O. Tkachenko, I. Zhylenko, N. Poplavska [et al.] // Estudios de Economia Aplicada. – 2020. – Vol. 38, Issue 4. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85102241772&origin=resultslist

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах