Наукова бібліотека ТНПУ ім В. Гнатюка висловлює щиру подяку Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих за подаровані книги.

Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей : зб. матеріалів ХІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф.. О. П. Рудницької / голов. ред.: І. А. Зязюн ; редкол.: Н. Г. Ничкало, О. М. Отич, Л. О. Хомич та ін. – Вип. 5(9). – Чернівці : Зелена Буковина, 2014. – 398 с. – ISBN 978-966-8410-82-3

Філіпчук, Г. Г.  Національна освіта: особистість і суспільство : збірник наукових праць / Г. Г. Філіпчук. – Чернівці : Зелена Буковина, 2013. – 844 с. – ISBN 978-976-8410-81-6

  У цьому збірнику суспільно-педагогічних доробків висвітлюються сутнісні проблеми і завдання становлення та розвитку національної системи освіти, яка в соціокультурному середовищі України займає особливе місце, оскільки концентрує в собі ідеї; знання, цінності, надбання світової й вітчизняної культури.
  Провідним мотивом є утвердження національно-культурної парадигми в освіті, що ґрунтується на трьох великих педагогічних принципах - природовідповідності, культуровідповідності і народності, забезпечуючи її олюдненість, гуманістичність, демократичність, інтелектуальність, оберігаючи культурно-історичні й духовні вартості Українського народу.
  Уміщені матеріали можуть стати потрібними для всіх, хто незбайдужілий до особистої гідності, долі України, рідного народу, який, входячи у велику європейську сім'ю, мусить торувати власний шлях і ростити національний набуток, аби бути корисним і цікавим для себе та людства.

Філіпчук, Г. Г.  Філософія екологічної освіти сталого розвитку : монографія / Г. Г. Філіпчук. – Чернівці : Зелена Буковина, 2012. – 460 с. – ISBN 978-966-8410-75-4

  У монографії висвітлено реалії і тенденції сучасного соціоприродного світу, здійснено культурно-історичний, науково-педагогічний, суспільно-політичний аналіз державпо-освітньої політики, роль громадянського суспільства в системі становлення еколого-етичної парадигми, ідеології людиноцентризму. Розкрито процеси трансформацій освітньо-екологічних, світоглядних, політико-правових, економічно-господарських підходів, переосмислення цивілізаційних основ буття націй, народів і країн відповідно до цілей сталого розвитку, безпеки і життєдіяльності людства.
  Авторське бачення і позиція можуть використовуватися в роботі навчальних закладів, науково-педагогічними працівниками, екологами, студентами, учнями, громадськими і політичними діячами, всіма, кому не байдужа доля України, людини, світу.

Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (2008–2013 рр.) : наукове видання / за ред. : І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало, О. М. Отич ; упоряд. Л. Н. Штома. – Чернівці : Зелена Бувовина, 2013. – 404 с. – ISBN 978-966-8410-34-3

   У бібліографічному покажчику систематизовано публікації наукових співробітників, докторантів, аспірантів та пошукувачів Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України за останні 5 років з 20-річного періоду його існування (2008-2013 рр.).
  Покажчик адресовано науково-педагогічним і педагогічним працівникам, аспірантам, докторанитам, викладачам та керівникам навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації, слухачам інститутів післядипломної освіти, бібліотечним працівникам, усім, кого цікавлять проблеми розвитку освіти і науки в Україні.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах