Web of Science ResearcherID: I-8488-2018

 

Кандидат географічних наук, доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Рудакевич І. Сучасні тенденції використання туристичного потенціалу міста Тернопіль / І. Рудакевич  // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 290–301.

2019 рік

  1. Рудакевич І. Р. Модернізація систем електротранспорту в Україні як елемент сталого розвитку міст / І. Р. Рудакевич // Міждисциплінарні інтеграційні процесиу системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 7–8 травня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 129–132.
  2. Rudakevych I. Transformations of urban electric transport in Ukraine after 1991 in the view of transport policy / I. Rudakevych, S. Sitek, A. Soczowka // European spatial research and policy. – Łódż, 2019.  № 26 (1).  S. 61–80.
  3. Рудакевич І. Р. Напрями використання туристично-ресурсного потенціалу Тернопільського району / I. Р. Рудакевич // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль, 2019. – №2. – С. 72-78.
  4. Рудакевич І. Геопросторові тенденції розвитку трамвайного транспорту в Україні / І. Рудакевич, А. Сочувка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 75–83

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах