Кандидат наук із соціальних комунікацій

Викладач кафедри журналістики

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Лабащук О. В. Денники Петра Сороки: поетичний меморат і відлуння часу / О. В. Лабащук, Т. В. Решетуха // Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки): матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-12 лютого 2021 року. 1 Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 27–29.
  2. Кушнір О. В. Ідентифікація фейків в контексті формування критичного мислення майбутніх педагогів / О. В. Кушнір, Т. В. Решетуха // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. 1 Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 138–145.
  3. Решетуха Т. В. Пресодрукування на Тернопіллі на зламі ХІХ–ХХ століть / Т. В. Решетуха // Категорія «зміни» у соціальних і гуманітарних дослідженнях: матеріали V міжнародного Тернопільського методологічного колоквіуму, 26-27 березня 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 54–56.
  4. Labashchuk O. Autobiographical narratives about the pregnancy experience: symbols, myths, interpretations / O. Labashchuk, T. Reshetukha, T. Harasym // Studia Ethnologica Croatica. 2020. – Vol. 32, іssue 1. – P. 283–307. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099956664&origin=resultslist
  5. Labashchuk O. Child in the natal narratives of modern Ukrainian mothers: Folkloric symbols and frequent motifs / O. Labashchuk, H. Derkach, T. Reshetukha // Folklore (Estonia). – 2020. – Vol. 80. – P. 69–96. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098727219&origin=resultslist

2019 рік

  1. Решетуха Т. В. Українські періодичні видання Тернопілля доби Національно-визвольних змагань українського народу 1918–1919 років / Т. В. Решетуха // Український інформаційний простір : науковий журнал. – 2019. – №3. – С. 118–133.
  2. Reshetukha T. Ukrainian book market in 2015-2017 / T. Reshetukha, H. Yordan, H. Derkach // Media poczatku XXI wieku : logistyka i administrowanie w mediach : zarzadzanie big data. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2019. – S. 43–50.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах