Web of Science ResearcherID: I-7183-2018

citations

 

Доктор географічних наук, професор

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Сивий М. Структурні особливості Південно-Західного краю Східно-Європейської платформи в контексті міжвоєнних досліджень (1918-1939) / М. Сивий // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія : Географія. Тернопіль : Тайп, 2021. – № 1. – С. 12–19.

2020 рік

 1. Сивий М. Я. Флюсова сировина для металургійної промисловості України / М. Я. Сивий // Prospects for the development of modern science and practice : The 16 th International scientific and practical conference (11-12 May, 2020). – Graz, Austria 2020. – P. 336–339.
 2. Сивий М. Верхньо-Івачівський водозабір та Малашівське сміттєзвалище - можливий гідравлічний зв’язок та наявні ризики: постановка проблеми / М. Сивий // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 77–81.
 3. Сивий М. Карбонатна гірничо-хімічна сировина в Україні: запаси, ресурси, використання / М. Сивий, Н. Пантелєєва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія : Географія. Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 185–194.
 4. Регіональна фізична географія поверхні Землі : посібник для студентів географічних спеціальностей : в 4 ч. Ч. 3 : Суходільна поверхня Землі (Євразія). Кн. 2 : Азія / Д. І. Ковалишин, М. Я. Сивий, П. М. Дем’янчук [et al.] ; за ред: М. Сивого, Й. Свинка. – Тернопіль ; Торонто : Осадца Ю. В., 2020. – 376 с.
 5. Регіональна фізична географія поверхні Землі : посібник для студентів географічних спеціальностей : в 4 ч. Ч. 3 : Суходільна поверхня Землі (Євразія). Кн. 1 : Європа / Д. І. Ковалишин, М. Я. Сивий, П. М. Дем’янчук [et al.] ; за ред. М. Сивого, Й. Свинка. – Тернопіль ; Торонто : Осадца Ю. В., 2020. – 392 с.
 6. Польові практики з геології, геоморфології, загальної гідрології, метеорології і кліматології : методичні рекомендації для студентів географічного факультету / М. Я. Сивий, П. М. Дем'янчук, М. Р. Питуляк [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 101 с.
 7. Сивий М. Історія вивчення фосфоритових покладів Поділля / М. Сивий, Н. Лісова // Україна–Європа–Світ = Ukraine–Europe–World : міжнародний збірник наукових праць. Серія : Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 24. – С. 199–209.
 8. Distance learning as innovation technology of school geographical education / M.J. Syvyi, O.B .Mazbayev, O. M. Varakuta [et al.] // CEUR Workshop Proceedings : 3rd International Workshop on Augmented Reality in Education, AREdu 2020, 13 May 2020. – 2020. – Vol. 2731. – P. 369–382. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85096918518&origin=resultslist
 9. Analysis of consumption and ensuring energy resources of the Dnipropetrovsk Region / M. Syvyi, N. Panteleeva, L. Burman [et al.] // E3S Web of Conferences : International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters, ICSF 2020, 20–22 May 2020. – 2020. – Vol. 166. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084953815&origin=resultslist

2019 рік
 1. Сивий М. Геологія : підручник для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів / М. Сивий. – Вид. 2-ге, доповнене і перероблене. – Тернопіль : [б. в.], 2019. – 334 с.
 2. Сивий М. Геолого-географічні дослідження польських та українських науковців на теренах Волині й Поділля у міжвоєнний період (1918–1939) / М. Сивий, Н. Лісова // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць. Серія : Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль, 2019. – Вип. 22. – С. 110123. 
 3. Lisova N. O. Anthropogenic impact as a major factor to reduce biodiversity / Lisova N. O., Syvyi M. Ya. // Modern transformation in economics and management : proceedings of the IIІ International scientific conference (March 29th, 2019). – Klaipeda, Lithuania, 2019. – Part II. – P. 43-46.
 4. Сивий М. Орест Матковський – видатний український мінералог, педагог, організатор геологічної освіти і науки (до 90-річчя від дня народження) / М. Сивий // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. № 1 (Вип. 46). С. 248-249.
 5. Сивий М. Я. Польсько-українські фізико-географічні та геоморфологічні дослідження теренів Волино-Поділля у міжвоєнний період (1918-1939 рр.) / М. Я. Сивий // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної наук.-практ. конф. присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (7-8 травня 2019 р.). – Тернопіль : Тайп, 2019. – С. 96–101.
 6. Phosphates of Ukraine as raw materials for the production of mineral fertilizers and ameliorants / M. Syvyi, P. Demyanchuk, B. Havryshok, B. Zablotskyi // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management. – 2019. – Vol. 35, Issue 4. – P. 526.  URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85077567986&origin=resultslist

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах