Web of Science ResearcherID: I-7801-2018

Smolak

 

Доктор мистецтвознавства

Професор кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Смоляк О. С. Спогади про Петра Сороку / О. С. Смоляк // Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки): матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-12 лютого 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 46–52.
  2. Смоляк О. С. Репрезентація збірки «Лісові псалми» Петра Сороки в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка / О. С. Смоляк // Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки): матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-12 лютого 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 43–46.
  3. Смоляк О. На вістрі слова. Рецензії. Есе / О. Смоляк. – Тернопіль, 2021. – 140 с.
  4. Смоляк О. Великдень душі. Вірші / О. Смоляк. – Тернопіль, 2021. – 60 с.

2020 рік

  1. Смоляк О. Олег Смоляк у музиці та літературі / О. Смоляк. – Тернопіль, 2020. – 44 с.

2019 рік
  1. Смоляк О. Символіка води у поезіях Ярослава Павуляка / О. Смоляк // Літературний Тернопіль. – Київ, 2019. – № 1. – С. 130–137.
  2. Смоляк О. Чорний понеділок : оповідання / Олег Смоляк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 48 с.
  3. Смоляк П. Лесь Курбас у театрознавчих дослідженнях Петра Медведика / П. Смоляк., O. Смоляк // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – Київ, 2019.  № 1.  С. 402–407.
  4. Смоляк П. О. Ethnographic Boundaries of Western Рodillya : history of formation and ethnic identity / П. О. Смоляк, О. С. Смоляк // Astra Salvensis – review of history and culture, year VII. – Salva, 2019. – № 13. – P. 45–59. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068509626&origin=AuthorNamesList&txGid=0c07dd13217652feb17a0152584ff365
  5. Смоляк О. Ритмічна форма вірша і мелодії 5+5 у щедрівках Західного Поділля / О. Смоляк, О. Довгань // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 42–50.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах