SenovskaPG

 

 Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus 

 

 Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Сеньовська Н. Л. Інклюзивне навчання у закладах вищої освіти під час карантину / Н. Л. Сеньовська // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 160–163.
  2. Senovska N. L. Motivational aspect of students' educational activity in the conditions of distance learning / N. L. Senovska, Ya. Naumovych // Selected aspects of digital society development. Monograph 45. – Katowice : Copyright by University of Technology, 2021. – P. 141–147.
  3. Сеньовська Н. Л. Труднощі й переваги дистанційного навчання очима вчителів та учнів / Н. Л. Сеньовська, З.-О.В. Лісова // Virtus : Scientific Journal. – 2021. – № 54 (May). – P. 88–93.
  4. Сеньовська Н. Професійна саморегуляція вчителя як елемент його ключових фахових компетентностей / Н. Сеньовська // Problemy nowoczesnej edukacji = The problems of modern education. – Częstochowa : NSL, 2020–2021. – T. X (Jubileuszowy). – S. 39-47.

2020 рік

  1. Сеньовська Н. Л. Професійна саморегуляція вчителя як елемент його ключових компетентностей в умовах Нової української школи / Н. Л. Сеньовська // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 23-26.
  2. Сеньовська Н. Створення недискримінаційного ґендерного середовища у закладі загальної середньої освіти засобами освітньої галузі «мова і література» / Н. Сеньовська // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 252-254.
  3. Сеньовська Н. Л. Професійна саморегуляція керівника закладу загальної середньої освіти / Н. Л. Сеньовська // Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – C. 236-248.
  4. Сеньовська Н. Л. Актуальні проблеми професійної освіти: методичні рекомендації  для викладачів, магістрантів та студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Н. Л. Сеньовська. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011. – 24 с. 
  5. Senovska N. Developing professional self-regulation of students during pedagogical practice / N. Senovska, O. Pryshliak // International Journal of Research in Education and Science. – 2020. – Vol. 6, Issue 4. – P. 679–691. – URL. : https://www.scopus.com

2019 рік
  1. Сеньовська Н. Л. Нова українська школа : досвід і перспективи (на матеріалі діяльності Гримайлівської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. І. Пулюя за І семестр 2018-2019 навчального року) / Н. Л. Сеньовська // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності (18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль).  – Тернопіль, 2019. – С. 253–257.

 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах