Web of Science ResearcherID: І-7901-2018

Stecko

 

Кандидат географічних наук

Доцент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Мариняк Я. Перспективи цифрової трансформації туристичного сектора економіки України Я. Мариняк, Н. Стецько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 1. – С. 101–111.

 

2020 рік

 1. Стецько Н. Оцінка екологічного стану поверхневих водних ресурсів Тернопільської області / Н. Стецько // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 195–203.
 2. Питуляк М. Агроекологічний стан землекористування у Кременецькому районі Тернопільської області / М. Питуляк, М. Питуляк, Н. Стецько, М. Базан // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 219–226.
 3. Стецько Н. Функціональна структура територіально- рекреаційної системи Тернопільської області / Н. Стецько, М. Питуляк, М. Питуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 103–113.
 4. Стецько Н. П. Гідрологічні рекреаційні ресурси Бучацького району Тернопільської області / Н. П. Стецько // Моделювання еколого-географічних систем : Матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 32–38.
 5. Стецько Н. П. Соціоекологія : навчально–методичний посібник / Н. П. Стецько. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 20 с.
 6. Стецько Н. П. Ландшафтно-екологічна практика : навчально-методичний посібник (пробне видання) / Н. П. Стецько. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 72 с.
 7. Стецько Н. П. Ландшафтознавство : навчально-методичний посібник / Н. П. Стецько. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 105 с.
 8. Барна І. М. Методи вимірювання і моніторинг навколишнього середовища : навчально-методичний посібник / І. М. Барна, Н. П. Стецько. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 60 с.
 9.  Стецько Н. П. Методика оцінки інвестиційної привабливості туристичних об’єктів регіону / Н. П. Стецько // Нові підходи до організації та ефективного проведення практик в кризових умовах : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль, 2020. – С. 45–52.
 10. Стецько Н. П. Регіональний підхід у вивченні географії релігійного туризму / Н. П. Стецько // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 7–9 травня, 2020 р.). – Чернівці, 2020. – С. 333–337.

 2019 рік

 1. Стецько Н. П. Тернопільське водосховище як рекреаційний об’єкт / Н. П. Стецько, Л. О. Бицюра // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 189–197.
 2. Мариняк Я. Соціально-економічнийаналіз туристичних підприємств західного регіону України / Я. Мариняк, Н. Стецько //  Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 84–89.
 3. Стецько Н. П. Особливості проведення навчальної ландшафтно-екологічної практики студентів спеціальності «екологія» у ТНПУ ім. В. Гнатюка / Н. П. Стецько // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (7-8 травня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 17–20.
 4. Стецько Н. Транспортне техногенне навантаження на повітряне середовище в Тернопільській області / Н. стецько // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2019. – № 3 (Вип. 3). – С. 31–40.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах