Web of Science ResearcherID: I-7363-2018

Suprun

 

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

 1. Psychomotor development of the middle school age children with hearing impairment in the process of physical education / V. Naumchuk, M. Oliiar, S. Gumenyuk, V. Vykhrushch [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 3. – P. 9-20.
 2. Formation of complex system of educational and training tasks in physical education of 13-14 years old schoolchildren / V. Naumchuk, L. Mosiychuk, S. Gumenyuk, S. Saprun [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 3. – P. 26-40.
 3. Гуменюк С. В. Методичні рекомендації для написання курсових та магістерських робіт студентами спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / С. В. Гуменюк, С. Т. Сапрун, П. І. Ладика. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 40 с.
 4. Сапрун С. Т. Загальна фізична підготовка футболістів : навчально-методичний посібник / С. Т. Сапрун. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 88 с.
 5. Сапрун С. Т. Неолімпійський спорт : навчально-методичний посібник / С. Т. Сапрун. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 110 с.

2019 рік
 1. Ладика П. Можливості застосування сучасних інформаційних технологій у навчально-виховному процесі з плавання /  П. Ладика, Ю. Кузь, С. Сапрун // Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії : матеріали II Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Київ : НУФВСУ, 2019. – С. 235-237.
 2. Сапрун С. Т. Технічна підготовка юних футболістів з урахуванням спеціалізованих навантажень підвищенної координаційної складності / С. Т. Сапрун, І. П. Ладика // Спортивні ігри : науковий журнал. – Харків: ХДАФК, 2019. – № 4 (14). – С. 87–97.
 3.  Гуменюк С. В.  Формування системи продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури на основі андрагогічних принципів / С. В. Гуменюк, Ю. С. Кузь, С. Т. Сапрун // Influence of scientific achievements in education on the development of modern society : international scientific and practical conference (april 26-27, 2019, Vilnius, Lithuania). – Vilnius : Baktija Publishing, 2019. – P. 50–53.
 4. Сапрун С. Т. Загальна фізична підготовка футболістів на різних етапах багаторічної підготовки / С. Т. Сапрун, С. М. Корнієнко, Ю. С. Кузь // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова : збірник наукових праць. Серія №15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Випуск 9 (117) 19. – С. 71–75.
 5. Ладика П. І. Удосконалення техніко-тактичної підготовленості учнів ДЮСШ та ДЮФК / П. І. Ладика, С. Т. Сапрун, І. І. Машталер // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова : збірник наукових праць. Серія №15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 9 (117) 19. – С. 75–78.
 6. Сапрун С. Організаційно-методичні аспекти проведення навчально-тренувальних зборів футболістів різного віку /  С. Сапрун, П. Ладика, Ю. Кузь // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 85–88.
 7. Кузь Ю. Підвищення рухової активності дітей шляхом врахування їх вікових особливостей / Ю. Кузь, П. Ладика, С. Сапрун // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 23–26.
 8. Ладика П. Застосування інформаційних технології в процесі підготовки фахівців з фізичної культури та спорту / П. Ладика, Ю. Кузь, С. Сапрун // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 138–141.
 9. Physical training in rehabilitation of 10-13 years old children with fractures of bones of the lower third of forearm / S. Gumenyuk, I. Hrubar, Y. Hrubar [et al.] // Georgian medical news. – 2019.  Vol. 296.  P. 3641.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах