Svustun

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри загального мовознавства і слов’янських мов

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Бабій І. М.Одноядерні речення у «Денниках» Петра Сороки: структурно-граматичний аналіз / І. М. Бабій, Н. О. Свистун // Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки): матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-12 лютого 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 59–61.

2020 рік

  1. Свистун Н. О. Вивчення однорідних членів речення у вищій школі в контексті сучасних освітніх викликів / Н. О. Свистун, І. М. Бабій // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (з міжнародною участю), 6 листопада 2020 рік. – Тернопіль, 2020. – С. 181–184. 
  2. Свистун Н. О. Подвійні особові імена в історичній парадигмі антропонімних досліджень / Н. О. Свистун // Мовна комунікація: наука, культура, медицина : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (4–5 червня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2020. – С. 116–117.
  3. Бабій І. М. Вивчення складнопідрядних речень розчленованого типу зі значенням зумовленості в курсі «Сучасна українська літературна мова (синтаксис)» у вищій школі в умовах дистанційного навчання / І. М. Бабій, Н. О. Свистун // Актуальні проблеми сучасної освіти в умовах дистанційного навчання : ХХХІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей (м. Черкаси, 15 липня 2020 р.). – Дніпро : ГО НОК, 2020. – С. 12–20.
  4. Свистун Н. О. Вивчення дисципліни «Порівняльна граматика слов’янських мов» у вищій школі в умовах сучасних освітніх траєкторій» / Н. О. Свистун // Наука та освіта в реаліях дистанційного навчання : ХХХІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей (Чернігів, 10 серпня 2020 р.). – Дніпро : ГО «НОК», 2020. – С. 42–47.

2019 рік
  1. Свистун Н. О. Власні особові імена: лінгвістична норма / Н. О. Свистуна // Мовна комунікація: наука, культура, медицина : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (6-7 червня 2019 р. Тернопіль). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2019. – С. 19–21.
  2. Свистун Н. О. Складнопідрядні речення з підрядними мети й умови як різновиди структур розчленованого типу зі значенням прямої зумовленості: структурно-семантичний аспект (на матеріалі романів Василя Шкляра «Чорний Ворон», «Маруся») / Н. О. Свистун // Прикарпатський вісник НТШ. Серія : Слово. – Івано-Франківськ, 2019. – № 3 (55). – С. 73–80.
  3. Свистун Н. О. Глибина слова у серці… (про професора Стефанію Єлисеївну Панцьо) / Н. О. Свистун // Вісник Львівського університету. Серія : Філологічна. – Львів, 2019. – Вип. 71, ч. 1. – С. 154–158.
  4. Лісняк Н. Короткий словотворчий словник / Н. Лісняк, Н. Свистун. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – 90 с.
  5. Свистун Н. О. Динаміка регіонального іменника : навчально-методичні матеріали вибіркової дисципліни мовного спрямування / Н. О. Свистун. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 48 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах