Web of Science ResearcherID: AAC-7527-2022

Sumthak

 Кандидат хімічних наук

Доцент кафедри хімії та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

Web of science

ORCID

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Симчак Р. В. Роль курсу «Фізико-хімічні методи дослідження» у формуванні експериментальних навичок майбутніх хіміків і біологів / Р. В. Симчак, В. С. Барановський // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 172-174
 2. A convenient synthesis of methyl 4-oxo-4,5-dihydropyrazolo[1,5-a]-pyrazine-7-carboxylates and corresponding carboxylic acids / N.M. Tsyzoryk, A. V. Bol’but, Kh. I. Loza [et al.] // Chemistry of Heterocyclic Compounds : Springer, 2023. – URL.: https://www.scopus.com ; https://www.webofscience.com

2022 рік

 1. Барановський В. С. Особливості формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх педагогів-хіміків / В. С. Барановський, Р. В. Симчак, Г. М. Тулайдан // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 67–70.
 2. Симчак Р. В. Розв’язування розрахункових задач з органічної хімії як засіб формування ключових компетентностей здобувачів освіти / Р. В. Симчак, Г. М. Тулайдан, В. С. Барановський // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 153–156.
 3. Маланчук О. Тетрафлуороборати арилдіазонію на основі флуорозаміщених анілінів як арилюючі реагенти в реакціях дедіазоніювання / О. Маланчук, Н. Урбанська ; наук. кер. Р. Симчак // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 39. – С. 116-120
 4. Indication of the impact of environmental stress on the responses of the bivalve mollusk Unio tumidus to ibuprofen and microplastics based on biomarkers of reductive stress and apoptosis / V. Martyniuk, V. Khoma, T. Matskiv [et al.] // Comparative Biochemistry and Physiology Part - C: Toxicology and Pharmacology. – 2022. – Vol. 261. – URL.: https://www.scopus.com
 5. 2-S-IMINOTHIOCARBONATO-3-ARYLPROPANAMIDES AS BIFUNCTIONAL SYNTHONS FOR THE PREPARATION OF THIAZOLE DERIVATIVES / Lyashok D. O. [ et al.] // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 12-14

2021 рік

 1. Симчак Р. В. Актуальні проблеми візуалізації хімічного експерименту за допомогою онлайн-технологій і ресурсів / Р. В. Симчак, Г. М. Тулайдан, В. С. Барановський  // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). –  Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 265–267.
 2. Тулайдан Г. М. Особливості використання засобів онлайн-комунікації при вивченні курсу фізичної та колоїдної хімії / Г. М. Тулайдан, Р. В. Симчак,  В. С. Барановський / Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 247–250.
 3.  Synthesis of bioactive derivatives of unsaturated dicarboxylic acids / B. M. Petrushka, A. I. Zeleniuk, R. V. Symchak [et al.] // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 119–121.
 4. Practical application of anionarylation reaction for synthesis of new biologically active sybstances / R. V. Symchak, H. M. Tulaidan, V. M. Yatsiuk [et al.] // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 160–163.

2020 рік

 1. Симчак Р. В. Методичні аспекти організації та проведення хімічного експерименту з органічної хімії при підготовці бакалаврів спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки) / Р. В. Симчак, В. С. Барановський // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 125-127.
 2. Synthesis of new bioactive compounds based on anionarylation products / V. S. Baranovskyi, R. V. Symchak, H. M. Tulaidan [et al.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 124-124.
 3. The sulfamidophenylation products of unsaturated compounds. Synthesis and antimicrobial activity / Symchak R. V., Pokryshko O. V., Tulaidan H. M. [et al.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 155-156.
 4. Лабораторний практикум з неорганічної хімії : навч. посібник / Г. М. Тулайдан, Р. В. Симчак, Б. М. Петрушка, В. С. Барановський. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 140 с.
 5. Тестові завдання з фізичної і колоїдної хімії : навчальний посібник / Р. В. Симчак, Г. М. Тулайдан, В. С. Барановський – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 105 с.

2019 рік
 1. Diazonium salts based on fluoro, sulfo and acetyl derivatives of aniline in anionarylation reactions / Yu. V. Martsenyuk, P. V. Bovsunovskyi, Yu. Yu. Shkorba [et al.] // Сучасні проблеми хімії : тези доповідей ХХ міжнародної конференції студентів та аспірантів. – Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2019. – С. 116.
 2. Аніонарилювання амідів ненасичених кислот солями 4-ацетилфенілдіазонію / Р. В. Симчак, Г. М. Тулайдан, В. С .Барановський [er al.] // Матеріали ювілейної ХХV Української конференції з органічної та біоорганічної хімії, присвяченої 80-річчю ІОХ НАН України та 30-річчю ІБОНХ ім. В. П. Кухаря НАН України (Луцьк, 16-20 вересня 2019 р.) – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2019. – С. 82.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах